Politiniai kaliniai ir tremtiniai šventė savo veiklos 30-metį(1)

Regina GENIENĖ | redakcija@kurjeris.lt

2018-11-21 11:17

Sveikinamas choras „Tremtinys“. Reginos Genienės nuotraukos

Antradienį Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Tauragės filialas ir mišrus choras „Tremtinys“ minėjo savo veiklos 30-metį. Jubiliejaus proga buvo aukojamos šv. Mišios Švč. Trejybės bažnyčioje, o vakare Kultūros rūmuose vyko šventinis koncertas.

Nuo sovietinių represijų nukentėję tauragiškiai pasimeldė katalikų bažnyčioje už žuvusius ir mirusius likimo bendražygius, o vakare susirinko į Kultūros rūmuose organizuotą chorų pasirodymą. Šventę vedė kraštietis, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistas Liudas Mikalauskas.

Renginio pradžioje susirinkusieji sutartinai sugiedojo Lietuvos himną ir tylos minute pagerbė žuvusius už Lietuvos laisvę. Koncertą pradėjo tauragiškių choras „Tremtinys“, su kuriuo keletą dainų padainavo ir solistas L.Mikalauskas. Jubiliejaus proga dainas dovanojo choras „Atminties gaida“ iš Klaipėdos, vadovaujamas Vytauto Saikausko. Jausmingai dainavo „Atminties aido“ choristai iš Gargždų su vadove Regina Česnauskiene. Šventėje sveikinimai liejosi kaip iš gausybės rago, įteiktas didžiulis tortas ir labai daug gėlių.

Prisiminkime, kad politinių kalinių ir tremtinių Tauragės filialas įkurtas 1988-ųjų lapkričio 4 dieną. Tais pačiais žengimo į nepriklausomybę metais tremtį ir kalinimo baisumus išgyvenę tauragiškiai „Keramikoje“ surengė susirinkimą – mitingą ir Švč. Trejybės bažnyčios šventoriuje pastatė Trijų kryžių kompoziciją stalinizmo aukoms atminti. Po kelių metų – 1994-aisiais, jų iniciatyva pastatytas paminklas „Šubertinės“ kieme, kur buvo užkasami NKVD tardytojų nukankinti partizanai ir politiniai kaliniai. Filialo nariai 2009-aisiais prie katalikų bažnyčios mieste pastatė paminklą žuvusiems Kęstučio apygardos partizanams atminti. Prieš du metus jie buvusioje NKVD būstinėje organizavo Politinių kalinių ir tremtinių kančių namų ekspozicijos atidarymą. Tauragės filialui pirmininkavo Gediminas Katinas ir Pranas Rindokas, o šiuo metu – Antanas Stankus.

Mišrų chorą „Tremtinys“ Sąjūdžio laikais subūrė Ona Stankienė ir Gediminas Katinas, o pirmąja choro vadove buvo Stefanija Pietaraitienė. Po poros metų ją pakeitęs Romualdas Eičas iki dabar sėkmingai vadovauja „Tremtiniui“. Šis choras aktyviai dalyvauja visose tremtinių dainų šventėse, kasmet vyksta į tremtinių susitikimus Ariogaloje, dalyvauja šventinant paminklus žuvusiems už Lietuvos laisvę partizanams. Dažniausiai choristai dainuoja tremtinių ir partizanų sukurtas dainas.

Skaityti komentarus (1) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras