Informacija / Redakcija

Redakcija

Laikraštis „Tauragės kurjeris“ 

Laikraščio "Tauragės kurjeris" pirmasis numeris pasirodė 1997 m. rugsėjo 26 d. Leidžiamas antradieniais ir penktadieniais 5000 egz. tiražu.

"Tauragės kurjeris" aiškinasi regiono gyventojų problemas, gilinasi į neteisėtus ir abejotinus vietinės valdžios sprendimus. Laikraštyje apžvelgiama verslo situacija, analizuojamos pramonės įmonių ir kitų ūkio subjektų problemos.

Nemažai dėmesio savo leidinyje skiriame nusikalstamumo ir teisėtvarkos klausimams, nuolat rašome apie kultūros, švietimo, medicinos, socialinius, sporto, kaimo ir žemės ūkio reikalus.

Mūsų skaitytojai visuomet gali skambinti redakcijos telefonu (8 446) 55 550 visais jiems rūpimais klausimais darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., taip pat ir savaitgaliais tel. 8 60519 276 arba rašyti adresu Prezidento g. 68, Tauragė, elektroniniu paštu redaktore@kurjeris.lt

„Tauragės kurjeriui“– socialiai atsakingos žiniasklaidos apdovanojimas

2015 m. švenčiant Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, Vilniuje, Signatarų rūmuose, skaitomiausiam Tauragės krašto laikraščiui „Tauragės kurjeris“ iškilmingai įteiktas apdovanojimas kaip socialiai atsakingiausiai žiniasklaidos priemonei Lietuvoje.