Informacija / SKELBIMAI / KITOS PREKĖS | PERKA

KITOS PREKĖS | PERKA

* Įmonė galvijus: karves, telyčias, bulius. Tel. 8 698 07 968.

* Traumuotus arklius ir galvijus. Pasiima patys. Tel.: 8 641 03 389, 8 613 95 120.

* Stiklo blokelius, gelžbetonines kolonas, sijas, plokštes. Tel. 8 670 03 484.

* Kiaules. Atsiskaito iš karto. Tel.: 8 621 76 824, 8 621 75 275.

* Kviečius, kvietrugius, miežius, rugius, avižas, mišinius, žirnius, pelėžirnius, lubinus, vikius, daugiamečių žolių sėklas. Tel. 8 671 52 660.