Informacija / SKELBIMAI / KITOS PREKĖS | PERKA

KITOS PREKĖS | PERKA

* Įmonė galvijus: karves, telyčias, bulius. Tel. 8 698 07 968.

* Traumuotus arklius ir galvijus. Pasiima patys. Tel.: 8 641 03 389, 8 613 95 120.

* Kviečius, kvietrugius, miežius, rugius, avižas, mišinius, žirnius, pelėžirnius, lubinus, vikius, daugiamečių žolių sėklas. Tel. 8 671 52 660.

* Gintaro gabalus (didesnius) ir dirbinius (karolius, apyrankes), senovines monetas. Tel. 8 65297 177.

* Sausus šiaudus arba šieną. Tel. 8 618 32 525.

* Telyčaitę arba buliuką (nuo 200-300 kg) auginimui. Tel. 8 647 80 591.