Informacija / SKELBIMAI / KITOS PREKĖS | PERKA

KITOS PREKĖS | PERKA

* Traumuotus arklius ir galvijus. Pasiima patys. Tel.: 8 641 03 389, 8 613 95 120.

* Brangiai traumuotus bulius, karves, telyčias. Sveriame elektroninėmis svarstyklėmis, išrašome sąskaitas-faktūras. Dirbame kasdien. Tel. 8 688 26 782.

* Įmonė galvijus: karves, telyčias, bulius. Tel. 8 698 07 968.

* Kviečius, kvietrugius, miežius, rugius, avižas, mišinius, žirnius, pelėžirnius, lubinus, vikius, daugiamečių žolių sėklas. Tel. 8 658 97 372.

* Šieną, šiaudus, šienainį, pašarinius grūdus. Tel. 8 614 51 985.