Neformalusis švietimas: mokiniai mokysis būti išradėjais (6)

Raimonda ALYSIENĖ | redakcija@kurjeris.lt

2016-01-21 12:29

Viktoro Jokubaičio sukurtas ir pagamintas treniruoklis pradedantiems lakūnams. Redakcijos archyvo nuotrauka

2015-ųjų spalį startavęs neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) finansavimo modelis – mokinio krepšelis – išlieka ir šiemet. Iki sausio 15-osios NVŠ tiekėjai jau pateikė programas. Tarp jų – ir tauragiškio išradėjo Viktoro Jokubaičio programa „Techninė kūryba“. V.Jokubaitis visuomenei žinomas kaip buvęs Tauragės pašto viršininkas, atkaklus išradėjas – prieš kelerius metus yra įregistravęs ne vieną išradimą. 

Mokys techninės kūrybos paslapčių

Techninės kūrybos krypties užsiėmimus respublikoje vykdo vos keliolika tos krypties specialistų. Tauragės rajone prie šios krypties būrelių galima priskirti keletą užsiėmimų. Kad šios pakraipos užsiėmimų per mažai, patvirtina ir Švietimo ir mokslo ministerija. Kaip sakė telefonu kalbintas naują veiklą mokiniams siūlantis laisvasis mokytojas Viktoras Jokubaitis, buvęs Tauragės apskrities pašto viršininkas, siekdamas paskatinti vaikus domėtis išradimais, inovacijomis ir moksliniais tiriamaisiais darbais, Martyno Mažvydo progimnazijoje jis organizuoja energetikos modelių maketų ir aerodinaminių treniruoklių, turinčių išradimo statusą, kūrimo bei konstravimo užsiėmimus „Techninė kūryba“, skirtus 10–17 metų moksleiviams.

Mokinių ir tėvelių susidomėjimo sulaukusio rajono mokyklose pristatyto būrelio vadovas „Tauragės kurjeriui“ patvirtino esąs keturių išradimų autorius. Vienas jų – aerodinaminis treniruoklis „Veloplanas“, skirtas pradinių skraidymo įgūdžių su aerodinaminėmis plokštumomis ir vestibiuliarinio aparato lavinimui. Idėją sukurti treniruoklį besimokantiems aviatoriams V.Jokubaičiui pakišo skraidyti pradedantys paukščiai. Kopijuodamas juos, išradimo autorius ir sukūrė treniruoklį pradedantiems aviatoriams. Jis gali būti naudojamas ir moksliniams tiriamiesiems darbams, pramogoms – važiuojant nuo kalno ir taip „gaudant“ vėją ar sukūrus dirbtinį vėjo srautą ventiliatoriaus pagalba.

Patobulinta krepšelio skyrimo metodika

Kaip informuoja Švietimo ir mokslo ministerija, ministrė Audronė Pitrėnienė patvirtinto pataisytą Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašą. Nauja tai, kad krepšelio suma – 15 eurų – galės svyruoti trečdaliu, t. y. vieno vaiko būreliui bus galima skirti nuo 10 iki 20 eurų. Krepšelio dydis galės kisti atsižvelgus į būrelius lankančių mokinių skaičių savivaldybėje.

Nustatyta, kad savivaldybė, didinanti ar mažinanti rekomenduojamą lėšų sumą, turi ją pagrįsti ir užtikrinti, kad nenukentėtų ugdymo kokybė, o lėšos būtų naudojamos veiksmingai ir racionaliai. Kaip teigiama ministerijos pranešime spaudai, jei numatoma skirti didesnį nei 15 eurų finansavimą, turi būti pasiekti aukštesni neformalaus vaikų švietimo programos vykdymo rodikliai.

NVŠ krepšelio lėšų negalima naudoti ilgalaikiam turtui įsigyti ar patalpoms nuomotis.

Programų nereikės tvirtinti kasmet. Savivaldybės pačios nusistatys periodiškumą, kas kiek laiko galės veikti akredituota programa.

NVŠ krepšeliui – 9,7 mln. eurų

2016 metais iš valstybės biudžeto NVŠ finansuoti skirta 9,7 mln. eurų. Artimiausiu metu savivaldybės turės pasitvirtinti vidines tvarkas, kuriomis remiantis bus skirstomos lėšos programų teikėjams, turės peržiūrėti programas ir pratęsti akreditaciją pasiteisinusioms. Kai bus priimti sprendimai, programų teikėjai informuos mokinių tėvus ar mokinius apie sutarčių pratęsimą. 

Valstybės lėšomis gali būti finansuojama tik viena vaiko pasirinkta programa. Lėšas skiria ta savivaldybė, kurioje vaikas ugdomas pagal neformaliojo švietimo programą. Vaikas gali gyventi ir lankyti mokyklą vienoje savivaldybėje, o neformaliojo ugdymo užsiėmimus lankyti ir finansavimą gauti kitoje.

Krepšelį gavo per tūkstantį tauragiškių

Kaip informavo savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Danguolė Petkienė, pernai Tauragės rajone NVŠ krepšeliu pasinaudojo 1035 mokiniai. Tai sudaro 21,3 proc. visų besimokančiųjų. Tauragės rajonui NVŠ krepšeliui pernai buvo skirta 48 219 eurų ir visi jie buvo išdalinti. Vienam mokiniui atiteko 15,53 euro. Iš 59 akredituotų programų vykdomos pernai buvo 54. Užsiėmimus vedė 10 laisvųjų mokytojų ir 9 institucijos.

Šiandien savivaldybėje renkasi programų akreditavimo komisija, kuri svarstys iki sausio 15-osios pateiktas programas, pretenduojančias gauti valstybės finansavimą.

Pasigendama techninės krypties būrelių

Švietimo ir mokslo ministerija pastebi, kad vyrauja sporto, šokio, muzikos, pilietiškumo krypties būreliai. Pasigendama daugiau informacinių technologijų, techninės kūrybos, gamtos ir ekologijos temų.

Neformaliojo vaikų švietimo krepšelis – valstybės skiriamos tikslinės lėšos – įvestas nuo 2015 m. spalio 1 d. Šalyje buvo įregistruota beveik 1000 naujų neformaliojo vaikų švietimo teikėjų. Akredituota per 2,2 tūkst. neformaliojo švietimo programų.

Iš viso neformaliojo vaikų švietimo krepšeliu šalyje pasinaudojo 58 513 vaikų.

Skaityti komentarus (6) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras