Priedai / Taurragis / 2008 m. - vasario

2008-02-26 06:00

Geležinkelis viena seniausių transporto priemonių, sukurta XIX a. techninės evoliucijos metu ir nulėmusi tolesnę pramonės bei žemės ūkio raidą. Lietuvoje pirmasis geležinkelis Kaunas-Kybartai pradėjo veikti 1862 m. Prūsijos valdžia 1872 m. kovo 25 d. priėmė ...

2008-02-26 06:00

Tauragės miesto urbanistikos ir architektūros akcentu pagristai laikoma Tauragės pilis. Iš tikro pilies čia niekados nebuvo. Nenagrinėsime kodėl šis pastatų ansamblis imtas vadinti pilimi. Tačiau kultūrine, visuomenine ir socialine prasme, jis jau seniai yra ...

2008-02-26 06:00

Dar menkai tyrinėta Lietuvos kariuomenės dislokacijos istorija Mažosios Lietuvos pasienyje. Karybos mokslo specialistai arba nedrąsiai publikuoja savo tyrinėjimų duomenys arba jie publikuojami žynybiniuose leidiniuose ir sunkiai prieinami platesniam skaitytojų, besidominčių Lietuvos kariuomenės istorija, ...

2008-02-26 06:00

1990 metais, atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, buvo įsteigta Lietuvos Respublikos kultūros paveldo inspekcija, atskaitinga Lietuvos Respublikos Aukščiausiajai Tarybai – Atkuriamajam Seimui, veikusi iki 1995 metų. Svarbiausias uždavinys, kurį turėjo įgyvendinti ši institucija, buvo kultūros ...