Žuvusius partizanus primins paminklinis akmuo (3)

2016-06-23 15:36

Pagramančio regioninio parko nuotrauka

Pagramančio regioniniame parke, Didkiemio seniūnijoje, atidengtas paminklinis akmuo, skirtas žuvusiems partizanams Mečislovui Irtmonui (Žiogui“) ir Petrui Kavaliauskui.

1947–1951 m. Pagramančio miške žuvo Kęstučio apygardos Butigeidžio rinktinės 3-čios kuopos 2-ojo Jūros būrio partizanai Antanas Stonys, Jonas Turulis, Mėčislovas Irtmonas ir Petras Kavaliauskas. 2005 m. buvo įamžintas dviejų partizanų – Antano Stonio („Delfinas“) ir Jono Tarulio („Malūnas“) atminimas. 2014 m. partizanų žeminės atidengimo metu išsakytos mintys, kad reikia pastatyti paminklinį akmenį ir kitiems neįamžintiems partizanams virto realybe: brandinta mintis įgyvendinta.

Renginys prasidėjo šv. Mišiomis Didkiemio Šv. Angelų Sargų bažnyčioje (Šilalės r.), kur Pajūrio Švč. Trejybės parapijos klebonas kun. Mykolas Petrauskas aukojo šv. Mišias už žuvusius partizanus.

Vėliau vyko iškilminga ceremonija prie partizanams skirto paminklo Tauragės ir Šilalės rajonų sankirtoje. Paminklinį akmenį pašventino 2016 m. „Auksinės gilės“ (už išskirtinį dėmesį Šilalės krašto bažnyčių istorijai ir sakraliniam paveldui, pilietines iniciatyvas bei pelnytą gyventojų pagarbą) nominantas, Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios klebonas dr. Algis Genutis.

Žuvę laisvės kovotojai pagerbti tylos minute, Lietuvos Respublikos Seimo narė Vincė Vaidevutė Margevičienė, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos (LPKTS) narė Loreta Kalnikaitė, Šilalės rajono savivaldybės vadovai ir kt. kalbėjusieji dėkojo ilgametei 2-ojo Jūros būrio ryšininkei Sofijai Survilienei, kurios dėka ir pastatytas šis paminklas. Šiemet jai įteikta „Auksinė gilė“ už vertingą kraštotyrinę medžiagą apie partizanus išsaugojimą, savo gyvenimą pašventusiai partizaninių kovų dalyvių atminties įamžinimui. Šie apdovanojimai skiriami iškiliems Šilalės krašto žmonėms.

Prie paminklinio akmens buvo padėtos gėlės, uždegtos žvakutės. Kovojusių už Lietuvos laisvę atminimui paleistos salvės. Skambėjo lietuvių liaudies ir partizanų dainos.

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos (LPKTS) Šilalės skyriaus pirmininkė Teresė Rupšytė-Ūksienė ir pirmininkės pavaduotojas Antanas Rašinskas dėkojo visiems prisidėjusiems prie paminklo pastatymo darbų, renginio organizavimo, dalyvavusiems šventėje svečiams ir pakvietė pasivaišinti Didkiemio kaimo bendruomenės moterų išvirta gardžia koše bei žolelių arbata.

Lina MISIULYTĖ, Pagramančio regioninio parko kultūrologė

Skaityti komentarus (3) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras