Ir fasadas nublukęs, ir vadovo neatsiranda (10)

Raimonda ALYSIENĖ | redakcija@kurjeris.lt

2017-11-02 08:39

Lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ renovacija baigta 2014 m. vasarį, o taip pastatas atrodo dabar. Autorės ir redakcijos archyvo nuotraukos

Trečią kartą Tauragės savivaldybės administracija paskelbė konkursą lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ direktoriaus pareigoms eiti. Du ankstesnieji konkursai neįvyko – neatsirado norinčiųjų dalyvauti. Kad mokyklose vadovų konkursai vyksta po kelis kartus, tapo norma. Kaip ir valdininkų nesugebėjimas atlikti jiems priklausančius darbus – šiuo atveju išsireikalauti, kad būtų pašalintas tuoj po darželio renovacijos išlindęs brokas.  

Pretendentai į lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ direktoriaus pareigas turi turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą ir atitikti bent vieną šių reikalavimų: turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį nei trejų metų pedagoginio darbo stažą; turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip dvejų metų pedagoginio darbo stažą; turėti ne mažesnę kaip trejų metų profesinės veiklos patirtį ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį. Pretendentui privalu turėti ne mažesnę kaip vienerių metų vadovavimo asmenų grupei patirtį ir mokėti naudotis informacinėmis technologijomis. Pretendentų dokumentai priimami iki lapkričio 28-osios, atranka numatyta gruodžio 7-ąją.

Laikinai lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ direktoriaus pareigas einanti direktoriaus pavaduotoja ugdymui Giedrė Valantiejūtė sakė, kad įstaigoje iki šiol nesilankė nė vienas galimas pretendentas į vadovo postą.  

– Apie tai ir su bendruomene kalbėjome. Iš darželio darbuotojų niekas nesiryžta dalyvauti konkurse. O aš pati apie tai pagalvojau, laikinai pavaduoti direktorių sutikau, bet nuolatinėse vadovo pareigose savęs nematau, – atviravo G.Valantiejūtė. 

Būsimasis ugdymo įstaigos vadovas, nors problemos sprendimas nuo darželio ir nepriklauso, sulauks ir galvos skausmo – nublukusių prieš trejetą metų renovuoto darželio sienų. Kaip patvirtino G.Valantiejūtė, kad darželio sienos pradėjo luptis, pastebėta netrukus po renovacijos pabaigos. Darželio viduje darbų broko bendruomenė nepastebi.

Savivaldybės administracijos direktorius Modestas Petraitis patvirtino, kad atliktiems darbams galioja garantinis terminas. Bet tai, pasirodo, negarantuoja, kad renovacijos darbus atlikusi įmonė broką pašalintų. Klausėme, kokių priemonių ėmėsi savivaldybės administracija, kad brokas būtų pašalintas.

„Dėl nustatytų fasado defektų ištaisymo ne kartą buvo kreiptasi į darbus atlikusią UAB „Statybų techniniai sprendimai“, tačiau UAB „Statybų techniniai sprendimai“ nebendradarbiavo ir vengė šalinti nustatytus defektus. Buvo kreiptasi į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos, kuri gavusi informaciją apie rangovo vengimą šalinti statinio garantiniu laiku nustatytus statybos defektus, pateikė VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centrui medžiagą dėl rangovo veiklos įvertinimo. 2017 m. kovo 13 d. VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras priėmė sprendimą įpareigoti UAB „Statybų techniniai sprendimai“ per 3 mėnesius pašalinti Tauragės lopšelio-darželio ,,Žvaigždutė“ modernizavimo darbų defektus, o nevykdant nurodymų – sustabdyti įmonės kvalifikacinį atestatą“, – laiške redakcijai rašo administracijos direktorius M.Petraitis.

Kaip skelbiama viešai, renovacijos darbus atlikusi įmonė bankrutavo, tad valdininkų klausėme, kokių teisių ir galių turi savivaldybės administracija tokioje situacijoje, kokių veiksmų imsis ar ėmėsi ir ką ketina daryti, kad darželio sienų spalva nebadytų akių. Į šiuos klausimus M.Petraitis atsakė: „2017 m. birželio 8 d. įvyko UAB „Statybų techniniai sprendimai“ kreditorių susirinkimas, kuriame nutarta pradėti vykdyti bankroto procedūrą. Tauragės rajono savivaldybės administracija bendrauja su bankroto administratoriumi dėl UAB „Statybų techniniai sprendimai“ garantinių įsipareigojimų įvykdymo“.

Kaip skelbiama Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdumo tarnybos interneto puslapyje, UAB „Statybų techniniai sprendimai“ bankroto procedūros patikėtos UAB „Pajūrio administratoriai“. Nutartis likviduoti įmonę priimta liepos 14-ąją. Su bankroto administratore Leta Gečiene pasikalbėti nepavyko – atsiliepusi į skambutį ir išgirdusi, kas skambina, paaiškino vairuojanti ir negalinti kalbėti, o vėliau į skambučius nebeatsiliepė. 

Skaityti komentarus (10) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras