„Velnio tuzino“ gerbėjų Tauragėje gausu(7)

Eugenijus ŠALTIS

2012-01-19 06:43
Ingridos Mockutės-Pocienės nuotrauka

Po koncerto (sėdi iš kairės) Vytautas Krencius, Raimondas Ramanauskas, Algis Ramanauskas, Ramutė Šikšnienė, Aleksas Jokubauskas, Ona Jakienė, Valerijonas Verpečinskas, Zenonas Bambalas, Petras Geštautas, Adolfas Janaitis, (stovi) Silverijus Statkus, Tadas Zakarauskas, Romualdas Jurkšaitis, ansamblio vadovė Inga Zakarauskienė, Irena Petraitienė, Adolfas Janaitis ir Virginijus Bartušis. Ingridos Mockutės-Pocienės nuotrauka

Sausio 14 dieną Tauragės kultūros centro bandonininkų ansambliui „Velnio tuzinas“ sukako 13 metų. Tokia sukaktis ansambliui – ypatinga šventė.

Koncerto organizatoriai šventę nusprendė rengti Kultūros rūmų konferencijų salėje, kurioje yra 150 sėdimų vietų žiūrovams. Tačiau jie gerokai apsiriko, mat žiūrovų susirinko kur kas daugiau.Toks žiūrovų dėmesys ansambliui maloniai nustebino ne tik „Velnio tuzino“ muzikantus ir vadovę Ingą Zakarauskienę, buvusį vadovą Romualdą Jurkšaitį, bet ir Kultūros centro direktorių Virginijų Bartušį, jo pavaduotoją Ireną Petraitienę.
Koncertas prasidėjo ansamblio himno įrašu, padarytu Šiaulių teatro įrašų studijoje 2005 metais, kai buvo išleista kompaktinė plokštelė „Švelnūs bandonijos tonai“. Himno autorius – buvęs pirmasis bandonininkų vadovas R.Jurkšaitis, tik pernai perleidęs vadovo vairą naujajai vadovei smuikininkei I.Zakarauskienei, o solistai – Vilmantas Tamoševičius ir šių eilučių autorius. Renginį šmaikščiai, profesionaliai vedė R.Jurkšaitis.
Per 13 metų ansamblyje grojo 32 muzikantai, o nuo jo įsikūrimo dienos tebegroja Ona Jakienė, Valerijonas Verpečinskas, Zenonas Bambalas, Aleksas Jokubauskas. Pastarieji du – jau perkopę 90 metų slenkstį.
Ansamblio įkūrėja – Mamertina Balserytė
Į sceną pakviesta ilgametė kultūros darbuotoja ir šio ansamblio įkūrėja, krikštamotė Mamertina Balserytė prisiminė, kaip gimė idėja suburti šį ansamblį.
– Eržvilkas vis girdavosi savo bandonininkais, unikaliu ansambliu, o aš vis galvodavau, kad mano gimtosiose apylinkėse Šakvietyje, Lomiuose bandonininkų yra daug daugiau negu garsiojoje Eržvilko kapeloje. O jei pridėtume Gaurės, Žygaičių, Skaudvilės, Taurų muzikantus, tai jau tikrai susidarytų geras būrys. Į pirmąją repeticiją iš visų pakviestųjų bandonininkų atvyko trylika. Kažkas leptelėjo, kad velnio tuzinas. Taip ir prilipo šis vardas, – pasakojo Mamertina.
Vadovauti šiam kolektyvui R.Jurkšaitis, kaip jis pats sako, neturėjo didelio noro, tačiau buvo įkalbėtas. Buvo nelengva, nes muzikantai į repeticijas Tauragėn turėdavo suvažiuoti savo transportu iš visų rajono kampų, tačiau entuziazmo netrūko. Prasidėjo koncertai ne tik Tauragėje, bet ir įvairiuose respublikiniuose renginiuose, konkursuose „Grok, Jurgeli“, „Ant rubežiaus“, koncertuota Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Klaipėdoje per Jūros šventę, Kelmėje, Vaiguvoje. Net „Duokim garo“ dalyvauta, Lenkijoje, Belchatovo mieste, koncertą stebėjo apie 20 tūkstančių žmonių, dalyvauta Tauragės apskrities kultūros dienose Varmijos–Mazūrijos vaivadijoje, Olštyno mieste.
Ansamblyje grojo ir groja įvairių profesijų žmonės – kalvis, lokomotyvo mašinistas, batsiuvys ir muzikos instrumentų meistras, žirgyno savininkas, seniūnaitis.
Daug puikių melodijų tą vakarą pagrojo „Velnio tuzinas“, kai kurias iš jų yra sukūręs ir užrašęs Raimondas Ramanauskas, kai kurios perduotos tėvo.
Kitas jubiliejus – dar po 13 metų
Koncerte dalyvavo ir kolegas sveikino Kultūros centro kultūros darbuotojų folkloro kolektyvas, vadovaujamas Lijanos Kiltinavičienės, „Vėjavos“ šokėjai. Lomių kaimo bendruomenė pasveikino savo bendruomenės narius A.Ramanauską ir O.Jakienę, artėjančio 75 metų jubiliejaus proga pasveikintas nuo pirmųjų repeticijų grojantis kalvis V.Verpečinskas. Kolektyvą sveikino vicemeras Silverijus Statkus.
Kultūros centro direktorius dėkojo ir muzikantams, ir vadovams, ir ansamblio įkūrėjai M.Balserytei. Koncerto vedėjas ir buvęs vadovas R.Jurkšaitis pabaigoje pareiškė, kad kitas jubiliejus bus vėl po 13 metų – 2025 m. Tikėsimės, kad ansamblis dar sustiprės, atsiras jaunimo, besidominčio šiuo unikaliu instrumentu, o Tauragės kraštas ir toliau garsės savo bandonijomis ir puikiais muzikantais.

Skaityti komentarus (7) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras