Etikos inspektorius: abejonių kelia ne žurnalistų, o politiko veiksmai(21)

Ramunė RAMANAUSKIENĖ | redaktore@kurjeris.lt

2016-09-07 08:36

Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys Antanas Stankus savo veiksmais sukėlė visuomenei abejonių. Renaldo Malycho nuotrauka

Tauragės rajono savivaldybės tarybos nariui, verslininkui Antanui Stankui, Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai skundusiam „Tauragės kurjerio“ parengtą publikaciją apie jo vadovaujamame industriniame parke vykdomas galimai nelegalias statybas, savo tiesos pasiekti nepavyko. Siekęs įrodyti, kad gamybiniai pastatai šiame parke statomi legaliai, o žurnalistai esą pažemino jo orumą, politikas liko it musę kandęs – žurnalistų etikos inspektorius konstatavo, kad A.Stankaus skundas nepagrįstas, o abejonių visuomenei sukelia jo paties veiksmai. 

Viešo paskelbtos informacijos paneigimo iš „Tauragės kurjerio“ reikalavusi politikų Stankų šeima siekė įrodyti, kad „Tauragės kurjerio“ redakcija, šių metų birželį paskelbdama publikaciją „Ar įstatymai politikams iš tikrųjų negalioja?“, pažemino A.Stankaus vadovaujamos bendrovės „Švytis“ dalykinę reputaciją bei jo paties garbę ir orumą. Šių metų birželio 10 dieną publikuotame straipsnyje, parengtame „Tauragės kurjerio“ žurnalistės Birutės Slavinskienės, rašėme apie statybas Tauragės industriniame parke. Tuomet redakcija gavo skundą, kuriame teigta, kad gamybinio pastato statybos politikų šeimai priklausančiame industriniame parke vykdomos nelegaliai – be leidimo. Identiškas skundas tuo pačiu metu buvo išsiųstas ir Statybos inspekcijai.

Aiškindamasi politiko skundą, Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba nustatė, kad „Tauragės kurjerio“ publikacijos formuluotės, kurias apskundė A.Stankus, atvirkščiai, nei teigia jis, yra nešališkos, o rengdama straipsnį žurnalistė skaitytojams pateikė tikrovę atitinkančią informaciją.

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba pažymi, kad A.Stankus yra viešas asmuo, o „Tauragės kurjerio“ parengtame straipsnyje aprašyta jo veikla yra svarbi visuomenei žinoti. Tarnyba A.Stankui primena, kas yra viešasis asmuo. Viešasis asmuo – tai valstybės politikas, teisėjas, valstybės ar savivaldybės pareigūnas, politinės partijos ar asociacijos vadovas, kuris dėl einamų pareigų arba savo darbo pobūdžio nuolat dalyvauja valstybinėje ar visuomeninėje veikloje. Žurnalistų etikos inspektorius atkreipia dėmesį, kad viešasis asmuo nesinaudoja tokiu pat asmens garbės ir orumo gynimu kaip privatus asmuo. Viešojo asmens kritika, kad ir kokia kandi ar griežta būtų, yra leistina. „Tai reiškia, kad viešasis asmuo turėtų būti nuosaikesnis jo atžvilgiu reiškiamai kritikai“, – rašoma Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos rugpjūčio 24 d. dienos rašte „Tauragės kurjerio“ redakcijai ir A.Stankui.

Be to, pasak Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos, didelės įmonės, kurių veikla siejasi su viešuoju interesu, neišvengiamai ir sąmoningai atsiveria kruopščiam savo veiksmų tyrimui ir tokių įmonių atžvilgiu priimtinos kritikos ribos yra platesnės.

Tarnyba atkreipė dėmesį, kad šiuo konkrečiu atveju pats A.Stankus prisidėjo prie abejonių dėl Tauragės industriniame parke vykdomų gamybinio pastato statybų. „Tauragės kurjerio“ publikacijoje pateiktame Statybos inspekcijos paaiškinime nurodoma, kad prašymas statybai nurodytu adresu – Pramonės g. 5K, Tauragėje, elektroninėje sistemoje, publikacijos rengimo metu buvo pateiktas ir formuojamas. Birželio 15 d. Statybos inspekcijos rašte Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai nurodoma, kad birželio 13 d., atliekant statybos patikrinimą, A.Stankus pateikė birželio 7 dienos Tauragės rajono savivaldybės administracijos išduotą leidimą bendrovei „Švytis“ statyti gamybinį pastatą. Iki tol darbai buvo vykdomi pagal kovo 15 d. išduotą leidimą statyti ne gamybinį pastatą, o stogines pagal supaprastintą statybos projektą. „Akivaizdu, kad 2016-06-04, skundo pateikimo metu Statybos inspekcijai ir UAB „Tauragės kurjeris“ redakcijai, statybos leidimas UAB „Švytis“ statyti gamybinį pastatą nebuvo išduotas. Atsižvelgiant į tai, akivaizdu, kad pats pareiškėjas (A.Stankus, – red.) savo veiksmais (atitinkamo statybos leidimo neturėjimu) yra prisidėjęs prie kritiškos informacijos apie jį skleidimo“, – konstatuoja Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba.

Apibendrindama tyrimo aplinkybes tarnyba konstatuoja – redakcija informaciją apie A.Stankaus veiklą paskelbė pagrįstai, objektyviai ir sąžiningai, todėl nei politiko garbė, nei orumas, nei jo vadovaujamos įmonės reputacija nebuvo pažeminti.

A.Stankaus skundas pripažintas nepagrįstu.

Skaityti komentarus (21) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras