Rita Grigalienė: kas sustabdys Tauragės liberalų kanibalizmą?(112)

2017-06-21 05:58

Rita Grigalienė

Kai kas sako, kad dabartinė Tauragės rajono savivaldybės tarybos valdančioji dauguma, siekdama sustiprinti savo partines pozicijas ir užimti strateginius objektus skiriant „savus“ vadovus, vadovaujasi pokario laikų metodais. Tauragiškiai netgi gali įvardyti „pasmerktųjų“ vadovų sąrašą – tai dabartinei valdžiai oponuojančių partijų atstovai. 

Tik įpusėjus kadencijai dėl vienokių ar kitokių priežasčių darbą jau paliko trylika rajono įstaigų vadovų, drausminė nuobauda paskirta keturioliktam. Toks skaičius ir gąsdina, ir patvirtina faktą, kad Tauragės liberalai, demonstruodami tariamą skaidrumą, vykdo agresyvią susidorojimo politiką. Įstaigų vadovai arba traukiasi patys (taip norėdami išvengti viešo pažeminimo ir susidorojimo), arba už uždarų durų priverčiami pasirašyti atitinkamus dokumentus. Kai įstaigos steigėjas yra savivaldybės taryba, kiek sudėtingiau, tenka mobilizuoti liberalų, konservatorių, valstiečių žaliųjų valdančiąją daugumą, ją įtikinti ir būtinai prisiderinti prie tarybos „Garbės svečio“ (Vilniuje plėtojančio savo verslą ir beveik nelankančio komiteto posėdžių) Lino Stankaus ir imituoti tariamą skaidrumą. Vienu ir kitu atveju sužaisti „pokerio partiją“ pasitelkiama savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba. Lengviausia susidoroti su tiesiogiai merui pavaldžiomis įmonėmis. Jų vadovų galvos riedėjo pirmiausia, o išlikę gyvena ant parako statinės.

Taktika, kiek žinoma, paprasta – geriausiu atveju pasiūloma išeitinė kompensacija, o jei vadovas „ambicingas“ ir nepasiduodantis spaudimui, randamas pretekstas tiesiog atleisti iš darbo. O kas vyksta savivaldybei pavaldžių įmonių valdybose? 2016 metais Tauragės savivaldybės „uabuose“ keičiant valdybos sudėtis padirbėta iš peties. Be abejonės, pagrindinis principas skiriant naujus – priklausymas valdančiosios daugumos vienai iš partijų ir lojalumas. Dabar valdyboms vadovauja Modestas Petraitis, Kristijonas Paliutis, Giedrė Stulginskienė, Liutauras Indriuška, Jurgita Austrevičienė (liberalai, konservatoriai). Komentarai lyg ir nebereikalingi. Nors savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos paskirtis – nustatyti trūkumus, teikti išvadas, rekomendacijas ir skirti terminus neatitikimams ištaisyti, deja, Tauragės vietos valdžia supranta audito paskirtį savaip – kaip priemonę moraliniam spaudimui ir jai nelojalių asmenų šalinimui iš darbo. Faktai akivaizdūs. Iš šešių 2016 metais numatytų audituoti subjektų trijų ugdymo įstaigų vadovai nelaukdami audito išvadų ir neatlaikydami keturių mėnesių nuolatinio kontrolierių spaudimo pasitraukė savo noru, o ketvirtam tarybos posėdžio linčo teismo metodais skirta drausminė nuobauda. Įtampa auga – kitų dviejų audituojamų įstaigų vadovai nuogąstauja, kad taip pat bus susidorota ir su jais, nes jie – opozicinės partijos nariai.

Pagrindo nerimauti suteikia mero vykdoma „politika“ – jei lojalus, bus užsimerkta, jei ne, vienaip ar kitaip susidorota. „Išrinktieji“ ir „pasmerktieji“ – toks rūšiavimas akivaizdžiai matomas Kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės puslapyje pateiktose ataskaitose. Tai paliudija ir pastarųjų savaičių atliktų ikiteisminių ir teisminių procesų tyrimai ir išvados. Po UAB „Tauragės šilumos tinklai“ atlikto audito išvadų liberalai su administracijos direktoriumi Modestu Petraičiu, palaiminti mero Sigito Mičiulio, kreipėsi į prokuratūrą kaltindami buvusį direktorių Vaclovą Karbauskį 70 tūkst. Eur vagyste. Nors buvo pateiktos klaidinančios audito išvados, ikiteisminis tyrimas nustatė, kad tokia žala bendrovei nepadaryta ir iš viso jokios žalos nėra, o audito metu nustatyti viešųjų pirkimų pažeidimai nesudaro nusikalstamos veikos požymių ir ikiteisminis tyrimas nutrauktas. Priešgaisrinės tarnybos viršininko Gintaro Ramanausko, mero potvarkiu atleisto iš darbo, sudorojimo schema ta pati – iš pradžių auditas, kuris nustatė „nemažai pažeidimų“, po to – drausminė nuobauda – papeikimas, o vėliau atleidimas iš darbo. Buvęs tarnybos vadovas kreipėsi į teismą. G.Ramanauskas bylą laimėjo ir jam yra priteistas vidutinis darbo užmokestis už visą priverstinės pravaikštos laiką, tačiau į darbą negrąžintas dėl suprantamų priežasčių, nes nebūtų įmanoma dirbti tokiomis sąlygomis. Sumos savivaldybei už neteisėtą G.Ramanausko atleidimą iš darbo priteistos įspūdingos – apie 12 000 Eur. Tačiau nei administracijos direktoriui, nei merui galvų neskauda, kad į kairę ir dešinę švaistomi pinigai, juk ne iš savo kišenės, o iš mūsų, tauragiškių, mokesčių mokėtojų, juk „išrinktiesiems“ prisiimti nei finansinės, nei moralinės atsakomybės nereikia.

Kontrolės ir audito tarnyba atskaitinga savivaldybės tarybai. Kas paneigs, kad neatsitiktinai 2017 m. kovo 15 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimu savivaldybės kontrolierei skirta pirma kvalifikacinė klasė, o tai garantuoja didesnį atlygį už darbą – 50% priedą kas mėnesį prie atlyginimo? Atsižvelgiant į išvardytus faktus ir į Kontrolės ir audito tarnybos veiklos informaciją, pateiktą internetinėje svetainėje, darosi aišku, kad meras ir valdančioji dauguma galimai pasinaudoja savivaldybei pavaldžia tarnyba ir taip tenkina savo politines ambicijas. Verta paminėti, kaip 2017 m. birželio 19 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdyje valdančioji dauguma (liberalai, konservatoriai, valstiečiai žalieji) ėmėsi drastiškų veiksmų, kad taryba priimtų sprendimą, leidžiantį privatizuoti UAB „Tauragės butų ūkis“ ir UAB „Dunokai“. Sprendimo projektas valdančiosios daugumos valia atsirado staiga ir netikėtai. Jis plačiau neaptartas nei rajono savivaldybės taryboje, nei su visuomene ar šių įmonių kolektyvais, nei su UAB „Dunokai“ akcininkais. Įmonių privatizavimo klausimas, deja, nebuvo minimas ir rajono liberalų rinkiminėse programose. Skandalingą korupcinę šalies liberalų politiką puikiai „įsisavino“ Tauragės valdančiosios daugumos nariai – nuo verslo industrinių parkų savininkų iki vidurinį išsilavinimą teįgijusių tarybos narių, kurie tik klusniai vykdo nurodymus. Marionetinė politinių sąskaitų suvedinėjimo, savųjų protegavimo liberalų politika kenkėjiška – trikdomas įstaigų darbas, kuriama psichologinė įtampa. Kas sustabdys Tauragės liberalų kanibalizmą? Ar teisinėje ir demokratinėje valstybėje tai įmanoma padaryti?

Rita Grigalienė, Tauragės rajono savivaldybės tarybos narė

Skaityti komentarus (112) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras