Iš darbo atleidžiamas bibliotekos vadovas: „Pirmą kartą gyvenime patyriau politinį susidorojimą“ (40)

Ramunė RAMANAUSKIENĖ | redaktore@kurjeris.lt

2017-01-31 06:32

Sigitas Kancevyčius

Savo žodį Tauragės meras Sigitas Mičiulis ištesėjo – Tauragės viešosios bibliotekos direktorių Sigitą Kancevyčių atleido iš pareigų. Bibliotekos vadovui prieš pusmetį liepta rašyti prašymą ir darbą palikti pačiam, šiam to daryti nesutikus, iš pareigų jis vis tiek atleistas. Oficiali atleidimo versija – pažeidimai, nustatyti bibliotekos audito metu. S.Mičiulio teigimu, bibliotekos „direktorius privalo elgtis nepriekaištingai“, tačiau kokius pažeidimus jis įvykdė, neatskleidžiama. Iš pareigų atleidžiamas S.Kancevyčius sako, kad su valdžia bylinėsis.

Pranešimą spaudai apie Tauragės viešosios Birutės Baltrušaitytės bibliotekos direktoriaus Sigito Kancevyčiaus atleidimą savivaldybės mero patarėjas Dovydas Kaminskas išplatino vakar, jau po oficialių darbo valandų. Jame teigiama, kad „atlikus Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos (Biblioteka) auditą nustatyta, kad Bibliotekos veiklos organizavime yra padaryta eilė pažeidimų, dėl ko galimai buvo patirti nuostoliai. Atsižvelgiant į tai, kad už tinkamą Bibliotekos veiklos organizavimą yra atsakingas Bibliotekos direktorius S.Kancevyčius, 2016 m. lapkričio 10 d. Savivaldybės meras išleido potvarkį Nr. P1-32 „Dėl reikalavimo Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos direktoriui Sigitui Kancevyčiui pateikti pasiaiškinimą“, kuriuo nurodė Sigitui Kancevyčiui iki 2016 m. lapkričio 21 d. pateikti rašytinį pasiaiškinimą dėl Ataskaitoje nurodytų išvadų ir atsakyti į pateiktus klausimus. S.Kancevyčius su potvarkiu pasirašytinai supažindintas 2016 m. lapkričio 14 d. S.Kancevyčiaus prašymu pasiaiškinimo pateikimo data perkelta į 2017 m. sausio 20 d. S.Kancevyčius, vykdydamas Savivaldybės potvarkį, pateikė rašytinį pasiaiškinimą dėl galimų darbo drausmės pažeidimų.

Tauragės rajono Savivaldybė, įdėmiai susipažinusi su S.Kancevyčiaus pateiktais paaiškinimais bei surinktais įrodymais (kitų darbuotojų paaiškinimais, faktus patvirtinančiais dokumentais ir kt.), sprendžia, kad S.Kancevyčius padarė darbo drausmės pažeidimus. Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos direktoriui Sigitui Kancevyčiui nuspręsta skirti drausminę nuobaudą –atleidimą iš darbo (Lietuvos Respublikos darbo kodekso 136 straipsnio 3 dalimi)“.

Kokie konkrečiai pažeidimai audito metu buvo nustatyti bibliotekoje, neatskleidžiama. S.Kancevyčius, laimėjęs konkursą, bibliotekai vadovavo nuo 2009 m. gruodžio. Tiesa, pretendentas į šias pareigas tuomet jis buvo vienintelis.

S.Kancevyčius šiuo metu turi nedarbingumą – sekmadienį, pasak jo, malkaudamas susilaužė pirštą. Sako, kad apie atleidimą sužinojo ne iš tiesioginio savo vadovo – mero, bet iš virtualios erdvės. Paklaustas, ar žino, kodėl yra atleidžiamas, kokie jo padaryti pažeidimai, tikino nežinantis. Jis pasiryžęs bylinėtis.

– Nežinau oficialių priežasčių, tačiau tikroji priežastis – politinis spaudimas. Pirmą kartą gyvenime jį savo kailiu patyriau. Tikrai žinau, kad mano atleidimas yra neteisėtas, kas ten bebūtų parašyta. Aš žinau, kokios to audito išvados buvo sukurptos, koks buvo politinis spaudimas auditorei Rimai Jonikienei, kokie buvo klausimai man suformuoti. Kaip ten bebūtų įvardyta, aš bet kuriuo atveju tai ginčysiu. Savo kailiu pirmą kartą gyvenime patyriau politinį susidorojimą. Aš buvau parašęs raštą visai savivaldybės vadovybei, kad norėčiau būti pakviestas pokalbio, norėjau žodžiu išsakyti savo poziciją, tačiau išklausytas nebuvau. Bet jiems, matyt, kuo tyliau, kuo mažiau viešumo, tuo geriau, – kalbėjo S.Kancevyčius.     

Skaityti komentarus (40) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras