Lygios galimybės savivaldybėje: ne visiems suprantamos, vangiai įgyvendinamos(0)

Morta MIKUTYTĖ | morta@kurjeris.lt

2018-05-30 07:54

Tauragės rajono savivaldybės nuotrauka

Praėjusią savaitę Tauragės rajono savivaldybės mažojoje salėje lankėsi Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lygių galimybių plėtros centro atstovai. Surengta diskusija „Gerovės valdymas: lygi visuomenė – laiminga visuomenė?“ Taip pat pristatytas 10-yje savivaldybių atliktas tyrimas apie lyčių lygybę.

Savivaldybėje vykusios diskusijos metu pristatytas tyrimas, atliktas 10-yje savivaldybių (jų tarpe ir Tauragės rajono savivaldybė). Jo metu buvo apklausiami skirtingų sektorių darbuotojai. Šio tyrimo duomenys atskleidė, jog kol kas savivaldybės nėra skatinamos aktyviai įgyvendinti moterų ir vyrų lygių galimybių politiką. Tai išryškėjo ir diskusijos pabaigoje, kai buvo iškeltas klausimas apie tėvų grįžimą į darbą valstybinėje įstaigoje po motinystės/tėvystės atostogų. Daugelis kolegų per šį laikotarpį jau būna gerokai padirbėję vardan savo karjeros, pasinaudoję galimybe kelti kvalifikaciją, jiems pakeltas koeficientas, pagal kurį skaičiuojamas atlyginimas. O iš motinystės atostogų grįžusiam darbuotojui tenka pradėti nuo to taško, kuriame buvo prieš gimstant vaikui. Ir dažniausiai tai būna moterys, mat statistiškai jos dažniau eina motinystės atostogų.

Atliktas tyrimas taip pat rodo, jog savivaldybės nėra linkusios savarankiškai imtis veiksmų nelygybei sumažinti. Turbūt galima teigti, kad tai įrodo ir Administracijos direktoriaus pavaduotojo Vytauto Navicko patikinimas, jog nėra įstatymo, įpareigojančio kitaip skaičiuoti atlyginimą iš motinystės atostogų grįžusioms mamoms.

„Atsirado prievolė darbovietėms, turinčioms daugiau nei 50 darbuotojų, turėti lyčių lygybės planus. Juose turėtų būti išaiškinta, kaip elgtis priekabiavimo atvejais, daugiavaikėms mamoms – darbo ir šeimos derinimo klausimai. Į lyčių lygybę reiktų žiūrėti plačiąja prasme – darbovietėse turi būti atsižvelgiama į darbuotojų poreikius, visiems turi būti suprantama, kad nedarbingumo lapelis dėl vaiko ligos yra ne tik mamos reikalas, bet ir tėčio. Tai ne tik skirtingų atlyginiimų dalykas. Galime pasidžiaugti geruoju pavyzdžiu Naujojoje Akmenėje, kur darbdavys pasirūpino ilgesne darželio grupe savo darbuotojų vaikams“, – kalbėjo Projekto „Savivaldybės sėkmės kodas – lyčių lygybė“ vadovė Rūta Juodelytė.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos atstovė atskleidė, kad dažnai savivaldybėse nelygybė pasireiškia net tokiuose aspektuose, kaip vaikų žaidimų aikštelių įrengimas, kur būna įvairios lipynės, krepšinio aikštelė, futbolo aikštė, kurie stereotipiškai labiau domina berniukus. Ir panašu, kad niekas nepaklausė, ko tokiose aikštelėse norėtų mergaitės ar jų tėveliai.

Diskusijos metu susirinkę dalyviai imitavo miesto kūrimą. Šio žaidimo metu buvo stengiamasi atsižvelgti į visų gyventojų galimus poreikius. Taip pat svarstyta, kad turėtų būti atvira atlyginimų politika. Moterys linkusios nusivertinti, nors turėtų už save labiau pakovoti, gebėti įvardinti savo pliusus. Tačiau daugelis to padaryti negali greičiausiai dėl auklėjimo, kuomet mergaitės giriamos už kuklumą, santūrumą. Atvirai deklaruojamas atlyginimų dydis pagal pareigybes suteiktų prielaidas moterims gauti tokio pat dydžio atlyginimus, kaip ir tose pačiose pareigose dirbantiems vyrams.

Diskusijos pabaigoje Tauragės rajono savivaldybei rekomenduota turėti atlyginimų statistiką, kurioje matytųsi, kokio dydžio atlyginimus gauna dirbantys vyrai ir moterys, kokie skirtumai.

Savo ruožtu Tauragės rajono gyventojų apklausos praėjusiais metais ėmėsi ir Tauragės moters užimtumo ir informacijos centras. Apklausa ,,Lyčių vaidmenys ir stereotipai“ vykdyta įgyvendinant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Tauragės rajono savivaldybės lėšomis finansuojamą projektą ,,Vienodos GALIMYBĖS visiems“. Tyrimo tikslas – įvertinti Tauragės rajono gyventojų nuostatas vyrų ir moterų lygybės klausimais.

Remiantis pastarojo tyrimo išvadomis, dauguma respondentų mano, kad su diskriminacija dėl lyties daugiausia susiduriama darbo rinkoje. Tyrimas atskleidė, kad daugumos apklaustų gyventojų nuomone, viena pagrindinių vyrų ir moterų nelygybės priežasčių – nevienodas vaiko priežiūros pareigų pasiskirstymas šeimoje. Tačiau vos 56 proc. vyrų (ir 89 proc. moterų) pritarė, jog jiems reikėtų daugiau dėmesio skirti vaikų priežiūrai ir buičiai.

Skaityti komentarus (0) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras