Tauragės katalikų parapijoje – permainos: keičiami visi kunigai(81)

Birutė SLAVINSKIENĖ | birute@kurjeris.lt

2016-07-08 06:46

Dekanas kanauninkas Alvydas Bridikis ir vikaras Karolis Petravičius renginio metu. Renaldo Malycho nuotrauka

Į Tauragės Švč. Trejybės bažnyčią atėję tikintieji greit nebematys jiems seniai pažįstamų kunigų – jie perkeliami į kitas parapijas, o jų vieton atkeliami kiti. Nuo šiol vietoj trijų jų bus keturi.

Kaip „Tauragės kurjeriui“ sakė Telšių vyskupijos kancleris Haroldas Šneideraitis, jau nusistovėjusi tokia tvarka, kad naujus paskyrimus vyskupas paskelbia per Kunigų dieną Žemaičių Kalvarijoje. Ji buvo sekmadienį.

Dekanas kanauninkas Alvydas Bridikis, tarnavęs Tauragėje maždaug 13 metų, nuo šiol bus Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos klebonas.

– Taip, iš tiesų, maždaug po mėnesio paliksiu Tauragę. Ką ir kalbėti, širdis buvo prisirišusi – rugpjūtį jau būtų buvę 14 metų, kai aš Tauragėje, – „Tauragės kurjeriui“ sakė A.Bridikis. – Bet mūsų, kunigų, jau tokia dalia: kur esam pasiųsti, ten ir turim keliauti, skelbti Dievo žodį ir rūpintis parapijos reikalais.

Vikaras Andrejus Lazarevas perkeliamas į Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapiją vikaru.

Pasak vyskupijos kanclerio, vyskupas pastebėjo ir įvertino vikaro Karolio Petravičiaus pasišventimą, puikų bendravimą su tikinčiaisiais ir skyrė jam ypatingą misiją – pastatyti bažnyčią Vydmantuose. Šio miestelio, įsikūrusio šalia Palangos ir turinčio maždaug 3000 gyventojų, Šv. Jono Krikštytojo parapija kol kas neturi bažnyčios.

Vikarai, pasak H.Šneideraičio, pagal bažnytinės teisės nuostatus savo naujas paskyrimo vietas turi pasiekti per dvi savaites, klebonai – per mėnesį.  

O Tauragės Švč. Trejybės parapija jau netrukus turės naują kleboną. Tai bus kunigas dekanas Vytautas Gedvainis, iki šiol klebonavęs Pagėgių Šv. Kryžiaus parapijoje.

Iš Šilutės į Tauragę perkeliamas vikaras Kęstutis Motiejaitis.

Tauragėje savo kunigystės kelią pradės ką tik pašventintas kunigas vikaras Rolandas Kazlauskas, kilęs iš Šilutės. Prieš tai jis metus ėjo diakono tarnystę Klaipėdoje.

Į Tauragę atkeliamas ir kunigas Vaidotas Vitė. Jis ne tik padės Tauragės kunigams kaip vikaras, bet ir taps Pagramančio Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos administratoriumi.

Skaityti komentarus (81) Spausdinti  |   Siųsti

Panašūs straipsniai

Jūsų komentaras