Martynas Virkietis
2019-01-05 10:40

SIGITAI KANCEVYČIAU, Tauragės rajono savivaldybės bibliotekos direktoriau, 2010 m. Sausio mėn. esu įsitikines, atlikai nusikalstamus veiksmus prieš Lietuvos Piliečius ir savo artimus, Tauragės apskrities policijai pateikei TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ, DALYVAVUSIŲ 2010 M. Sausio 22d. TARYBOS POSĖDYJE SĄRAŠĄ su jų parašais Mielas SIGITAI KANCEVYČIAU ,ar Tarybos nariai balsavo-reikalavo-ar Tavę įpareigojo tai daryti, aš norėčiau gauti kopiją kada įteiktą Tauragės Policijai. Pagarbiai Martynas Virkietis

Martynas Virkietis
2019-01-05 10:40

SIGITAI KANCEVYČIAU, Tauragės rajono savivaldybės bibliotekos direktoriau, 2010 m. Sausio mėn. esu įsitikines, atlikai nusikalstamus veiksmus prieš Lietuvos Piliečius ir savo artimus, Tauragės apskrities policijai pateikei TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ, DALYVAVUSIŲ 2010 M. Sausio 22d. TARYBOS POSĖDYJE SĄRAŠĄ su jų parašais Mielas SIGITAI KANCEVYČIAU ,ar Tarybos nariai balsavo-reikalavo-ar Tavę įpareigojo tai daryti, aš norėčiau gauti kopiją kada įteiktą Tauragės Policijai. Pagarbiai Martynas Virkietis

Martynas Virkietis
2019-01-04 12:11

2001 m. Gegužės 15 d., Antradienis NR. 39 8022 Valstiečių laikraštis Sraipsnis ,,GALI NUKENTĖTI TAMSIĄ NAKTĮ,, Rašoma Tauragės apskrities viršininkas ARŪNAS BEIŠYS jau nuo seno garsėja skandalingu elgesiu Tauragės rajono Adakavo kolūkio pirmininkas ARŪNAS BEIŠYS vyr. energetiką A. Visockį pripuoles griebė už gerklės, bet Visockui pavyk ištrukti, beišys vajojosi aplink stąlą šaukdamas Aš tave, mėšle, vietoje užmušiu Po to nuilsęs pasakė Duodu dvi minutes, mėšle ir daugiau grąsinimų ARŪNAS BEIŠYS švaistėsi kumštimis Prie to galime pridėti ir Kęsto Šereikio 1990 08 10 rašytą pareiškimą LR Aukščiausiojo teismo civilinių bylų kolegijai, kur žmogus teisinasi, kodėl neatvykes liudyti ,Nevykau į teismą todėl, kad iš vakaro fermos kampelyje buvo atvažiaves Adakavo kolchozo pirmininkas Beišys. Pirmininkas pasakė tiesiai ,,Jeigu vyksi liudyti, turėsi daug nemalonumų darbe, taip pat gali nukentėti tamsią nakį. Atsižvelgdami į dokumentus ARŪNĄ BEIŠĮ galima vadinti smaugiku, špygininku bei panašiai. Tinka?

Martynas Virkietis
2019-01-04 11:27

Lietuvos Respublikos Generalinė Prokuratūra Nutarimas panaikinti nutarimą nutraukti ikiteisminį Tyrimą 2006-06-20 Vilnius Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro pavaduotojas Gintaras Jasaitis, susipažinęs su baudžiamosios bylos 85-1-00281-03 medžiaga, nustatė Šis Tauragės prokuroro GRAŽVYDO ŽEBELIO nutarimas nepagrįstas, todėl neteisėtas ir naikintinas. Nutraukiant ikiteisminį tyrimą visiškai neivertinta ir ignoruota 2003-06-18 FNTT prie LR VRM Tauragės apskrities skyriaus specialisto išvada Nr.5-8/13,kurioje nurodoma, kad Žemės ūkio kooperatyvas ,,ŽEMĖSĄ,, lėšas iš Kaimo Rėmimo fondo gavo nepagrįstai, kooperatyvo sandoriai ir finansinės operacijos atlikti siekiant gauti lėšų, tai yra veikiant pagal iš anksto sumanytą nusikalstamą schemą.

Romualdas Vaikus
2019-01-03 15:25

ZIGMANTAS PIKČIŪNAS, Tauragės miesto gyventojas, Tauragės rajono apilinkės teismo posėdyje Tauragės mero VIKTARO KOVŠOVO pavaduotojui bibliotekos direktoriui SIGITUI KANCEVYČIUI sakė SIGITAI KANCEVYČIAU Tu būdamas mero pavaduotojas ir žinodamas aferos būdu, neteisėtai įkurto fiktyvaus žemės ūkio kooperatyvo ,,ŽEMĖSA,, neteisėtus veiksmus privalėjai pranešti Visuomenei Teisėsaugai apie Tauragės apskrities viršininko ARŪNO BEIŠIO įkurta neteisėta kooperatyvą ir ketvirčio milijono litų iššvaistymą pagal iš anksto sumanyta nusikalstamą schemą.

įstatymas įpareigoja
2019-01-03 14:22

Tikimės, kad savivaldybės kai kurie valstybės tarnautojai praneš apie mičiulio ir kitų su juo susijusių tarnautojų korupcinius nusikaltimus, nes žinome, kad gerai žino

Palikite komentarą