Avigalvis
2019-05-02 05:25

Matyt tuo metu per televizorių rodė liberalą.

Palikite komentarą