Rezultatai

Jei mero rinkimai vyktų dabar, balsuočiau už:

Dovydą Kaminską

29% Balsai: 239

Aušrinę Norkienę

2% Balsai: 15

Praną Petrošių

41% Balsai: 340

Silverijų Statkų

7% Balsai: 62

Giedrę Stulginskienę

6% Balsai: 53

kitą kandidatą

9% Balsai: 74

rinkimuose nedalyvausiu

7% Balsai: 55

838 balsų