Renovacija baigta – vargai tęsiasi

Dalintis:

Keletas Ateities tako 2-ojo namo gyventojų praėjus daugiau nei metams po namo renovacijos vis dar tikisi surasti teisybę. Pasak jų, kai kurie darbai buvo atlikti nesivadovaujant investiciniu projektu. Kai namas jau buvo perduotas eksploatuoti, žmonės sako pastebėję, kad vidinės laiptinės durys įstatytos per mažos, ventiliacijos angos neišvalytos, o pati ventiliacija įrengta visai ne tokia, kokia planuota. Dabar, anot gyventojų, ji tik ūžia ir traukia iš namų šilumą. 
„Sakė, kad nieko nepakeisime“– Prieš renovaciją tiek problemų neturėjome, kiek dabar. Jau pavargau ieškoti teisybės. Paskutinį kartą, kai nuėjau į Valstybinę statybos inspekciją, man specialistai mojo ranka eiti lauk. Sakė, kad atsibodau, – kalbėjo į redakciją užsukusi Ateities tako 2-ojo namo gyventoja (vardas, pavardė redakcijai žinomi).Pasak jos, tik po 2015 metų gruodį  įvykusio renovuoto namo perdavimo eksploatacijon gyventojai susizgribo, kad kambariuose ventiliacijų trauka per didelė, per angas virtuvėje esą pučia vėjas, pro vidines laiptinės duris netelpa aukštesni kaimynai, o kai kur kambariuose už orlaidžių susidaro ledas.Kaimynai, atstovaujami renovacijai parašus rinkusios iniciatyvios namo gyventojos, kreipėsi į Tauragės butų ūkį, ne kartą į namą buvo atvykęs vadybininkas Juozas Statkus, jis nematęs reikalo taisyti trūkumus.– Sakė, jau namas priduotas ir mes nieko nepakeisime. O dabar jau buvusi bendrovės direktorė sakė, kad mes esą žirniais sienos nepramušime, – dėstė gyventoja atsiversdama namo renovacijos investicinį projektą. – Štai, projekte numatyta išvalyti ir dezinfekuoti ventiliacijos šachtas bei įrengti kontroliuojamą vėdinimo sistemą, kuri, kaip rašoma investiciniame projekte, leidžia be triukšmo pašalinti kvapus viduje paliekant gryną orą ir šilumą. Įrengė elektrinę priverstinę. Ji ūžia ir iš namų kaip tik traukia šilumą. Buvo atvykusi Tauragės butų ūkio vadybininkė Gintarė Rakauskienė. Ji tikino, kad įrengta mechaninė sistema, kaip numatyta projekte. Aš jos klausiu – tai kodėl ūžia? Tada kartu buvo elektrikas. Jis išjungė elektrą ir ūžimas nutilo. Gintarė neturėjo, ką pasakyti.Tauragės butų ūkio vadybininkas J.Statkus apie tai išgirdęs iš žurnalistės, neigė gyventojams sakęs, kad namo renovacijos trūkumai nebus taisomi. Šių eilučių autorei jis sakė visuomet atstovaujantis gyventojų interesams, plačiau komentuoti situacijos nenorėjo, teigė, kad ją išsiaiškins bendrovės direktorius ir kad „viskas dar procese“.Ventiliacijos atsisakėNamo gyventojai dar pernai kreipėsi į Tauragės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrių, buvo sudaryta komisija iš statybos darbų rangovo – UAB „Apastata“,  Tauragės butų ūkio, Būsto energijos taupymo agentūros atstovų ir pastato atnaujinimo projektuotojo „Structurus“. Komisija įpareigojo namo ventiliaciją rengusį rangovą apžiūrėti sistemą ir konsultuoti gyventojus. Ventiliacijos sistemų montuotojas gyventojus informavo, kad teisybės ieškanti namo atstovė savo bute atsisakė montuoti oro kompensavimo įrenginius ir yra pati kalta.– Žinot, kokie jie? Jie išpjauna lango rėme esančią sandarinimo gumą, išpjauna dalį lango rėmo ir primontuoja tokią atseit orlaidę, kurią reikia laikyti šiek tiek pravirą. Mus dar prieš renovaciją kito namo gyventojai įspėjo, kad gink Dieve nesutiktume šitaip gadinti savo lango paketo. Jie sakė, kad iki tol, kol nebuvo išpjauta ta guma, langai buvo sandarūs. Dabar gi girdėti gatvės triukšmas, kartais tos ant lango esančios orlaidės apšąla ledu, – dėstė dar viena tos pačios laiptinės gyventoja.Be ventiliacijos, tarsi priminimas apie, kaip gyventojai sako, atmestinai atliktus renovacijos darbus, – vidinių laiptinės durų anga. Gyventojų prašymu renovuotą namą apžiūrėjo ir Būsto energijos taupymo agentūros specialistas, kuris pripažino, kad vidinės laiptinės durų angos aukštis neatitinka projekto – anga per žema. Ir nors namą apžiūrėjusios Statybų inspekcijos atstovai gyventojams rašte po to aiškino, kad techniniame projekte numatyta įrengti duris pagal ten esančią durų sąramą, o dėl pritraukimo mechanizmo esą normalu, kad durys tapo žemesnės 10 centimetrų, gyventojai su tuo nesutinka. Jie matuoja ir laikosi savo – durys turėjo būti 2,25 m aukščio, o yra 1,88 m.Atsakymų teigia nesulaukęAr kaltas gyventojų pasyvumas, gal klausimai nebuvo pateikti aiškiai, gal pritrūko entuziazmo išgauti reikiamus atsakymus? Gal išties rangovai turėjo teisę nukrypti nuo investicinio projekto norėdami tinkamai atlikti darbus? Į šiuos ir kitus klausimus raštu atsakė Tauragės butų ūkis. „Tauragės kurjeris“: Investiciniame projekte buvo numatyta, kad laiptinės durys turėtų būti 2,25 m aukščio. Gyventojai įžvelgia, kad rangovas greičiausiai jų name įstatė kituose objektuose nepanaudotas duris. Žmonės jaučiasi apgauti.Tauragės butų ūkis: Dėl išorinių durų aukščio informuojame, kad pagal daugiabučio namo Ateities takas 2, Tauragėje, techninį darbo projektą buvo numatyta išorines duris montuoti pagal esamą situaciją. Durų aukštingumas pagal Jūsų minėtą statybos techninį reglamentą 2,20 m yra aktualus naujos statybos metu, bet ne vykdant namo atnaujinimo (modernizavimo) darbus, kada atnaujinami esami įrengimai. Įvertinus padėtį vietoje akivaizdu, kad aukštesnių durų nebuvo įmanoma sumontuoti dėl esančios sąramos.T.K. Investiciniame projekte buvo numatyta tiesiog išvalyti ir dezinfekuoti ventiliacijos kanalus, įrengti kontroliuojamą vėdinimo sistemą. Gyventojai teigia, kad jų name įrengta elektrinė priverstinė ventiliavimo sistema, tokia, apie kurios įrengimą jie nebuvo girdėję ir kuri nebuvo nurodyta investiciniame projekte. Kokia vėdinimo sistema name įrengta? Kodėl tokia?TBŪ. Detalų produkto montavimą sprendė techninis darbo projektas, kuriame ir buvo numatyta daugiabučiame name Ateities takas 2 įrengti kontroliuojamą vėdinimo sistemą „Aereco“. Informuojame, kad dalis namo gyventojų pateikė atsisakymus jų butuose montuoti numatytą ventiliacijos sistemą. Šiuose atsisakymuose patvirtino, kad dėl to nusiskundimų ir pretenzijų neturės. O ventiliacijos sistemų montuotojai pažymėjo, kad priežastis, kodėl gali jaustis pašaliniai kvapai, yra nesumontuoti vėdinimo įrenginiai butuose, nes nesant oro kompensavimo įrenginių (orlaidžių) languose vėdinimas bute nevyksta. Šiuos motyvus nurodė ir Statybos inspekcija.  TK. Gyventojai teigia, kad kilo rūpesčių siekiant išvysti investicinį projektą ir kad su jo pakeitimais jie nebuvo supažindinami. Pasak gyventojų, konstruktyviam bendradarbiavimui trukdė UAB Tauragės butų ūkis projektą koordinavusių darbuotojų Juozo Statkaus ir Gintarės Rakauskienės abejingumas ir šališkumas rangovams. Kaip tai pakomentuotumėte?TBŪ. UAB Tauragės butų ūkis nori pažymėti, kad investicinio plano paskirtis – supažindinti žmones, kiek kainuos jų namo renovacija, kokios priemonės bus įdiegtos, kiek jie mokės kas mėnesį. Pažymime, kad jokie daugiabučio namo Ateities takas 2, Tauragėje, investicinio plano pakeitimai nebuvo atliekami. Kitas žingsnis yra techninis projektas, kuris rengiamas atsižvelgiant į normatyvinius teisės aktus, numatomi sprendimai – kaip ir kokiomis medžiagomis bus atlikti darbai. Techninį darbo projektą rengia atestuoti specialistai pagal galiojančius teisės aktus (STR) atsižvelgiant į investiciniame plane numatytas priemones.Norime akcentuoti, kad atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbų priežiūrą atlieka statybos techninės priežiūros vadovas, kuris tikrina, ar atnaujinamas statinys atitinka normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. Todėl teiginys, kad Užsakovas gina Rangovą yra visiškai nepagrįstas ir klaidingas, nes visus techninius sprendinius tikrina, vertina, tvirtina būtent techninės priežiūros vadovas.

Žymos:
Dalintis:

About Author

Skaitomiausias Tauragės krašto naujienų portalas

Palikite komentarą