fbpx

Renovacijos grimasos: erzelį gimdo nesusikalbėjimas

Dalintis:

Nors renovacija dar net nebaigta, kai kurie Dariaus ir Girėno 20-ojo namo gyventojai jau baksnoja į statybininkų darbo trūkumus. Netekę vilties susikalbėti su renovacijos vykdytojais, gyventojai kreipėsi į rajono merą. 
„Brolio dvynio“ pėdomis Prieš 54 metus statytas daugiabutis, stovintis Dariaus ir Girėno g. 20, renovacijos jau prašyte prašėsi, ypač kai atsinaujino greta stovintis jo „brolis dvynys“ – Dariaus ir Girėno g. 18. Kaimynams džiaugiantis dėl nebrangiai atsiėjusios renovacijos jai ryžosi ir 20-ojo namo gyventojai. Nors iš šalies žiūrint renovacija vyksta sparčiai ir netrukus bus baigta, gyventojai džiaugsmu netrykšta. Raštą merui ir Tauragės butų ūkiui jie suskubo rašyti sužinoję, kad jau netrukus turėtų būti pasirašytas namo atidavimo naudoti aktas, tačiau, pasak jų, statybininkai nekreipia dėmesio į gyventojų skundus dėl daugybės defektų.Dariaus ir Girėno 20-ojo namo gyventojos, pasirašiusios po raštu, prašė neįvardinti jų pavardžių. Redakcijai jų pavardės žinomos. Moterys netvėrė pykčiu dėl begalės renovacijos trūkumų. Jos tvirtino ne kartą savo pastabas išsakiusios darbininkams, jų vadovams, tačiau veltui.– Atsakymas visada vienas: viskas atliekama pagal projektą. O projekto mums nerodo. Nežinome ir sąmatos, – piktinasi jos ir vardija, kas daroma blogai.Kurti gyventojų pastabomsPasak namo gyventojų, butuose ir laiptinėse nekokybiškai sudėti langai – tarp angokraščių ir langų galima pirštą užkišti.Po buto langais įrengti radiatoriai buvo per aukštai iškelti, o vamzdžiai – neįleisti į sieną. Viena namo gyventoja pasakojo netgi samdžiusi žmones, kad tokį akivaizdų broką ištaisytų, ir mokėjusi nemažus pinigus. Tiesa, pasak jos, kitų gyventojų butuose statybininkai vėliau jį ištaisė patys. Tačiau visos kitos gyventojų pastabos atsimuša tarsi žirniai į sieną. Antai laiptinėje tarp langų ir aikštelių tarpas toks didelis, kad gali būti pavojingas, ypač vaikams ar seniems žmonėms. Jam uždengti galima būtų panaudoti seniau čia buvusias groteles, tačiau to kažkodėl nedaroma.Gyventojams keista, kad vos pradėjus renovaciją dingo name buvusios metalinės kopėčios, skirtos užlipti ant stogo. Dabar siūloma įrengti naujas, sustumiamas, kurios kainuos dar krūvą pinigų.Neturintys balkonų pirmojo aukšto gyventojai susirūpinę, kad ir jiems reikės mokėti už atnaujintus balkonus.Ypač gyventojams neramu dėl rūsio ventiliacijos. Jos paprasčiausiai nėra. Rūsyje sudėti neatidaromi langai, ventiliacijos angos panaikintos. Jau dabar vos atvėrus laukines rūsio duris į nosį trenkia aštrus pelėsio dvokas. Nors pagal taisykles nevarstomi gali būti tik pavienių rūsių langai, o bendro naudojimo rūsio patalpose esantys langai privalo būti atidaromi.Deja, statybininkams gyventojų pastabos – nė motais.Pastogėje taip ir liko neišvalytas storas paukščių išmatų sluoksnis. Šiltinamasis sluoksnis paklotas tiesiog ant jų. Gyventojai sunerimę – kadangi pastogė be ventiliacijos, paukščių išmatos netrukus ne tik pradės dvokti,  bet ir taps pavojingos. Juk netvarkomos išmatų sankaupos gali virsti infekcijos židiniais.Daugiausia neaiškumų kelia kainaVis dėlto jei vienus ar kitus trūkumus dar galima ištaisyti, tai kaip bus dėl svarbiausio dalyko – renovacijos kainos? Namo gyventojai nesuvokia, kodėl jiems teks mokėti kur kas daugiau nei gretimo, vos prieš  porą metų renovuoto namo gyventojams. Pasak jų, jei ten už dviejų kambarių buto renovaciją žmonės mokėjo 15 tūkst. Lt, tai jų name – 48 tūkst. Lt.– Suprantame, kad darbų kainos galėjo kilti, juk darbininkų trūksta, tačiau triskart didesnė kaina – tai jau kažkas baisaus! – piktinosi kelios renovuojamo namo gyventojos.Gyventojams neaiškumų kelia ir rūsių statusas. Mat, pasak gyventojų, anksčiau rūsio patalpos po optika „Solregis“, kaip ir gretimos, į kurias patenkama iš kiemo pusės, buvo laikomos komercinėmis, taigi jų renovacijos kaina skaičiuojama visai kitaip. Tačiau vos prasidėjus renovacijai, gyventojų teigimu, staiga rūsiai vėl tapo paprasčiausiais rūsiais, taigi ir už jų renovaciją savininkai mokės kaip ir visi kiti gyventojai. Pastarieji tokia lygybe piktinasi:– Mūsų rūsiuose nėra net ventiliacijos, jau nekalbant apie visa kita, o tuose rūsiuose – ir langai, kai kurie net darinėjami, ir komunikacijos, ir apšiltinimas. O kur dar išorės apdaila, laiptai!Už rūsio renovaciją moka atskirai„Tauragės kurjerio“ pakalbintas Virginijus Razbadauskas, „Solregio“ savininkas, kuris, beje, yra paskirtas atstovauti gyventojų interesams, paaiškino, kad bent jau jo šeimai priklausantis rūsys kaip buvo komercinės patalpos, taip ir yra, ir už jų renovaciją jie mokės kaip ir už buto.– Už rūsio renovaciją mokėsiu 40 tūkst. Lt, o ten tik radiatorius sudėjo, – sakė jis. – Už tiek auksinius būčiau susidėjęs…Pasak jo, už visa kita – duris, laiptų iškasimą, langus jie mokėjo patys. O kaimynės rūsio, į kurį patenkama iš kiemo pusės, paskirtis esą iš tiesų pakeista. Moteris neketina ten vykdyti jokios veiklos, tad, kad nereikėtų už renovaciją brangiai mokėti, rūsio paskirtis pakeista į nekomercinę. Už rūsio duris savininkė irgi mokėjo pati.V.Razbadauskas sakė jokių pretenzijų renovaciją atliekantiems darbininkams neturįs. Kita vertus, jis tvirtino nesąs statybos ekspertas. Iš viso renovacija jo šeimai kainuos apie 120 tūkst. Lt.„Gyventojai patenkinti“UAB „Apastata“ direktorius Mindaugas Apavičius „Tauragės kurjeriui“ atsakė, kad dauguma gyventojų yra patenkinti atliktu darbu. „Jei kai kurie gyventojai pastebi kokių nors defektų, įprasta tvarka mus informuoja ir mes defektus ištaisome“, – rašo jis. Nesutinka jis ir su tuo, kad esą gyventojai negali susipažinti su projektu – pasak jo, projektas buvo pristatytas gyventojų susirinkime, vienas projekto egzempliorius yra pateiktas gyventojams. Su pirkimo dokumentais gyventojai gali susipažinti Tauragės butų ūkyje. Statybos darbų žurnalas yra pildomas ir visus įrašus tikrina statybos techninė priežiūra, statybos inspekcija. Iš gyventojų negavome pageidavimo susipažinti su statybos žurnalu, jei toks pageidavimas bus išreikštas, būtinai esą bus leista susipažinti.Iš Butų ūkio – išsamūs atsakymaiTauragės butų ūkio projektų koordinatorė Gintarė Rakauskienė į „Tauragės kurjerio“ klausimus atsakė itin išsamiai. Pasak jos, su namo atnaujinimo projekto sudedamosiomis dalimis t.y. namo investiciniu planu, techniniu darbo projektu namo bendrasavininkiai buvo supažindinti tinkamai, kaip numato teisės aktai. Be to, visa dokumentacija pateikta gyventojų išrinktiems namo bendrasavininkių atstovams.„Kadangi kai kurie butų savininkai (arba jų įgalioti asmenys) nepilnai domėjosi vykdomu projektu nuo projekto pradžios, suprantama, kad įpusėjus projektui kyla papildomų klausimų. Kadangi visiems atnaujinamiems daugiabučiams esame nustatę vienodą tvarką, t.y kiekvieną savaitę suderintu su gyventojais, rangovais, tech. priežiūra laiku yra organizuojami bendri visų suinteresuotų šalių susirinkimai, kurių metu yra išsakomos nuomonės, pageidavimai, pastabos, ir į kurias yra reaguojama ir kurios yra sprendžiamos. Už statybos darbus objekte, jų kokybę atsako rangovai, kaip jie vykdomi, kontroliuoja asmenys, turintys teisę kontroliuoti statinio statybą. Pažymėtina, kad už savo veiklą minėti asmenys atsako teisės aktų nustatyta tvarka“.Atsakant į klausimą apie balkonus paaiškinta: „Daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų teisės į bendrąja daline nuosavybe esantį turtą grindžiamos proporcingumo principu (CK 4.82 straipsnio 5 dalis). Kadangi balkonų konstrukcijos (aptvėrimai) yra bendro naudojimo objektai, balkonų aptvėrimų remonto investicijos skirstomos proporcingai butų ir kitų patalpų naudingam plotui. Balkonai priskiriami prie pagrindinių namo konstrukcijų, todėl jų investicijos dalinamos proporcingai butų ir kitų patalpų naudingam plotui“.Paklausta apie neišvalytą namo palėpę, G.Rakauskienė sakė, kad visus gyventojų laiške minėtus trūkumus, taip pat ir šį, tikrino statybų priežiūros specialistai. Rangovas tikina, kad palėpė išvalyta, o ar taip yra iš tikrųjų, bus aišku iš statybos inspektorių padarytų nuotraukų. Ir apie rūsius rašoma: „Rūsio patalpoms namo atnaujinimo investicijos nepriskiriamos, nebent jei rūsio patalpos yra įteisintos VĮ Registrų centre kaip atskiras nekilnojamasis daiktas t.y. įteisintos komercinės paskirties patalpos, tada šiai patalpai priskiriamos namo atnaujinimo investicijos pagal jų komercinių patalpų naudingą plotą. Namo atnaujinimo metu rūsio patalpos neįrenginėjamos. Niekas nedraudžia rūsio ar buto patalpų savininkui remontuotis savas patalpas savomis lėšomis“.Dar gyventojams kyla klausimas, kur iškeliauja metalas – ketaus radiatoriai, vamzdžiai, kopėčios ir t.t. Pasak G.Rakauskienės su namo atstovais Edita Kvietkutė, Virginijus Razbadauskas, Lina Murauskienė, paskirti atstovauti namo interesams) nusprendė metalo laužą parduoti, o gautas lėšas panaudoti laiptinių remontui.Butų ūkio atstovė nesutinka, kad gyventojai neinformuojami apie darbų eigą. „Nuo daugiabučio namo Dariaus ir Girėno g. 20, Tauragėje statybos rangos darbų pradžios, kaip ir minėjome, t. y  2014-04-07 kiekvienos savaitės ketvirtadienį, 17 val., organizuojami namo bendrasavininkių susirinkimai, kuriuose dalyvauja visos namo atnaujinime dalyvaujančios šalys – statybos darbų vadovas, techninę priežiūrą vykdantis asmuo, projekto administratoriaus UAB Tauragės butų ūkio atstovas bei namo bendrasavininkiai.Į gyventojų pageidavimą, kad komisijoje priimant darbus dalyvautų ir gyventojų atstovas, Butų ūkio atstovė atsakė, kad priėmimo komisiją organizuoja Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos Tauragės skyrius.G.Rakauskienė patikino, kad visi laišką pasirašę gyventojai jau gavo išsamius atsakymus.

Žymos:
Dalintis:

About Author

Skaitomiausias Tauragės krašto naujienų portalas

Palikite komentarą