Prenumeratos taisyklės

  1. Prenumeratos užsakymas

1.1. Užsiprenumeruoti „Tauragės kurjerio“ turinį (laikraštį, www.kurjeris.lt turinį, toliau „Tauragės kurjerio“ turinys) galima redakcijoje adresu: Dariaus ir Girėno g. 9, Tauragė, telefonu 8 677 04 424, el. paštu prenumerata@kurjeris.lt, tinklalapyje kurjeris.lt.

1.2. Prenumeratorius pateikia duomenis, reikalingus „Tauragės kurjerio“ turinio prenumeratai suteikti ir sąskaitai-faktūrai išrašyti: vardas, pavardė, (jei juridinis asmuo – įmonės pavadinimas, įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas) laikraščio pristatymo adresas (jei užsakomas laikraštis), kontaktinis telefonas, el. pašto adresas.

1.3. „Tauragės kurjerio“ turinio prenumerata užsakoma ne trumpesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui.

1.4. Visos PVM sąskaitos-faktūros siunčiamos prenumeratoriaus nurodytu el. paštu. Prenumeratoriai, pageidaujantys sąskaitas-faktūras gauti paštu, turi informuoti apie tai UAB „Tauragės kurjeris“ Prenumeratos skyrių telefonu ar el. paštu.

  1. „Tauragės kurjerio“ turinio prenumeratos objektas

2.1. Priklausomai nuo pasirinktos prenumeratos „Tauragės kurjerio“ turinys gali apimti:

– Laikraštį „Tauragės kurjeris“. Popieriniu formatu laikraštis pristatomas antradieniais ir penktadieniais, išskyrus valstybines šventes visoje Tauragės apskrityje.

– Visi straipsniai, spausdinami laikraštyje „Tauragės kurjeris“, pateikiamas adresu www.kurjeris.lt. Informacija interneto tinklalapyje pasiekiama naudojantis unikaliu vartotojo vardu ir slaptažodžiu, kuris pateikiamas prenumeratoriui el. paštu ir galioja visą užsakytos ir apmokėtos prenumeratos laikotarpį. Vartotojo vardas skirtas vienam skaitytojui, jis gali jungtis iš trijų skirtingų įrenginių ar naršyklių.

  1. Prenumeratos kaina

Užsakymo metu prenumeratos kaina nustatoma pagal tuo metu galiojančius „Tauragės kurjerio“ turinio prenumeratos įkainius ir negali būti keičiama, kol pasibaigs apmokėta užsakyta prenumerata. Prenumeratos kainos skelbiamos tinklalapyje

http://kurjeris. lt/prenumeratos-uzsakymas.

  1. Apmokėjimas už prenumeratą

4.1. Už prenumeratą galima mokėti per e. banką – užsakant prenumeratą https://kurjeris.lt/prenumeratos-uzsakymas arba pavedimu pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą joje nurodytais terminais, mokėjimo paskirtyje nurodant sąskaitos-faktūros numerį.

  1. „Tauragės kurjerio“ laikraščio pristatymas bei tinklalapio www.kurjeris.lt kodų suteikimas

Jeigu prenumeratorius negauna laikraščio „Tauragės kurjeris“ ar prenumeratoriaus kodų, kad galėtų skaityti www.kurjeris.lt skelbiamą mokamą turinį, jis turi nedelsdamas kreiptis į „Tauragės kurjerio“ Prenumeratos skyrių tel. 8 677 04 424 arba el. paštu prenumerata@kurjeris.lt ir informuoti apie laikraščio nepristatymą ar kodų negavimą. Negauti laikraščio numeriai bus pristatyti vėliausiai per 2 darbo dienas.

  1. Prenumeratoriaus teisės

6.1. Prenumeratorius turi teisę bet kada atsisakyti prenumeratos apie tai prieš 10 dienų telefonu ar el. paštu informavęs „Tauragės kurjerio“ Prenumeratos skyrių ir raštu nurodydamas banko sąskaitą. Už prenumeratą sumokėta įmoka bus grąžinta, išskaičiavus sumą už jau pristatytus leidinius.

6.2. „Tauragės kurjerio“ laikraščio prenumeratos galiojimo laikotarpiu prenumeratorius gali pakeisti prenumeratos pristatymo adresą (Tauragės apskrityje). Prenumeratos skyriui turi būti pranešta apie laikiną prenumeratos sustabdymą ir/arba pristatymo adreso pakeitimą prieš 4 darbo dienas telefonu arba el. paštu. Jeigu prenumerata yra užsakoma akcijų metu ir skirta darbuotojui į namus, namų adreso negalima pakeisti įmonės adresu.

  1. Prenumeratos nutraukimas

7.1. Prenumeratos nutraukimas 6.1 p. numatytomis sąlygomis įforminamas kreditine PVM sąskaita-faktūra. Sumokėtų ir nepanaudotų pinigų likutis grąžinamas į prenumeratoriaus nurodytą sąskaitą banke.

7.2. UAB „Tauragės kurjeris“ turi teisę nutraukti prenumeratą, jeigu už ją nėra apmokama per PVM sąskaitoje-faktūroje nurodytą laikotarpį, išrašant kreditinę PVM sąskaitą-faktūrą, ar dėl kitų priežasčių.

  1. Tiesioginė rinkodara ir asmens duomenų tvarkymas

8.1. Jūsų suteiktas el. pašto adresas ar telefono Nr. gali būti naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais pristatant tik „Tauragės kurjerio“ paslaugas. Jūs galite bet kada išreikšti nesutikimą spustelėję mūsų atsiųsto el. laiško apačioje esančią nuorodą „Atsisakyti visų pasiūlymų“, el. paštu web@kurjeris.lt arba telefonu 8 677 04 424.

8.2. Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais, nenurodydami nesutikimo motyvų, taip pat raštu prašyti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis.

8.3. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

  1. Turinio nuosavybė

Visas „Tauragės kurjerio“ turinys priklauso UAB „Tauragės kurjeris“ ir jokios „Tauragės kurjerio“ turinio intelektinės nuosavybės teisės nėra perduodamos prenumeratoriui, todėl prenumeratorius negali kopijuoti ir platinti „Tauragės kurjerio“ turinio kitaip, nei tai nurodyta „Tauragės kurjerio“ citavimo taisyklėse.

  1. Informacija

Prenumeratos skyrius suteiks visą reikalingą informaciją darbo dienomis 8.00–17.00 val. tel. 8 677 04 424, el. paštu prenumerata@kurjeris.lt arba adresu: Dariaus ir Girėno g. 9, Tauragė.