Privatumo politika

Ši privatumo politika („Privatumo politika“) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums naudojantis naujienų portalu www.kurjeris.lt („kurjeris“ arba „portalas“) bei jame siūlomais produktais (paslaugomis), o taip pat pateikia visą kitą aktualią informaciją, susijusią su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu.

Naujienų portalą www.kurjeris.lt valdo UAB Tauragės kurjeris, Dariaus ir Girėno g. 9, Tauragė, Lietuvos Respublika („Mes“ arba „Kurjeris“).

Mūsų išsamius kontaktinius duomenis rasite šios privatumo politikos 15 skyriuje.

Jums naudojantis naujienų portalu bei jame siūlomais produktais (paslaugomis), mes gauname ir tvarkome Jūsų asmens duomenis. Tai reiškia, kad mes esame duomenų valdytojas ir privalome užtikrinti tinkamą Jūsų duomenų apsaugą bei laikytis kitų reikalavimų, kylančių mums iš asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų. Ši privatumo politika Jums paaiškins kokius asmens duomenis, kaip ir kodėl mes renkame ir tvarkome, kiek laiko juos saugome, o taip pat informuos apie Jūsų turimas teises ir jų įgyvendinimo tvarką bei pateiks kitokią Jums aktualią bei svarbią informaciją, susijusią su Jūsų asmens duomenų tvarkymu. Mums rūpi jūsų asmens duomenų saugumas.

Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaudamiesi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens teisinės apsaugos įstatymu bei kitais mums taikomais teisės aktais. Asmens duomenys reiškia visą informaciją, susijusią su asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta („Duomenys“), tokią kaip Jūsų vardas, gimimo data, adresas ar elektroninio pašto adresas. Prašome atsakingai žvelgti į šioje privatumo politikoje išdėstytą informaciją ir su ja susipažinti išsamiai.

 1. Jūsų asmens duomenų tvarkymas.

Naršymas Svetainėje.

1.1. Tvarkomų duomenų tipai Jums lankantis kurjeris.lt svetainėje slapukų ir panašių technologijų pagalba mes renkame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: Jūsų įrenginio IP adresą; naršymo laikas ir istorija; skaitytuvo naršyklės tipą; ekrano rezoliuciją; vaizdo leistuvo informacija ir pan. informacija.

1.2. Visų šių duomenų šaltinis esate Jūs, tačiau tokie asmens duomenys gaunami automatiškai Jums naršant tinklalapyje. Šiuos duomenis renka slapukai ir panašios technologijos – dėl kai kurių iš jų naudojimo (t.y. dėl tam tikrų Jūsų asmens duomenų rinkimo naudojantis tam tikrais slapukais ar panašiomis technologijomis) mums bus reikalingas Jūsų sutikimas.

1.3. Asmens duomenų tvarkymo tikslai: interneto svetainės funkcionavimo, lankomumo, statistikos ir analizės, reklamos paslaugų teikimo tikslais.

1.4. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Jūsų sutikimas dėl slapukų naudojimo, gautas pirmą kartą Jums apsilankius Portale. Tam tikrais atvejais Jūsų sutikimo nereikės. Tai tokie atvejai, kuomet slapukai ir panašios technologijos yra naudojami techninei interneto svetainės struktūrai ir turiniui atvaizduoti, taip pat, pvz., naudotojo sesijos slapukams (angl. SessionID), siekiant naudotojui suteikti jo prašomą paslaugą ir pan.

1.5. Jūsų asmens duomenų tvarkymo terminas priklauso nuo konkretaus naudojamo slapuko (jo termino). Pasibaigus Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpiui, mes Jūsų asmens duomenis saugiai sunaikiname.

 1. Jūsų asmens duomenų tvarkymas. Registracija kurjeris.lt interneto svetainėje.

2.1. Jums susikuriant savo paskyrą Kurjeris.lt portale ir ja naudojantis Kurjeris.lt tvarkomi Jūsų asmens duomenys: (i) registracijos Kurjeris.lt portale metu gaunami ir tvarkomi Jūsų asmens duomenys:

Elektroninio pašto adresas (privalomi pateikti duomenys, nepateikus – registracija, o vėliau ir prisijungimas prie paskyros – negalimi);

Vardas ir pavardė (tikras ar susigalvotas) (neprivaloma pateikti informacija); Jūsų susigalvotas slapyvardis (privaloma pateikti informacija);

Jūsų susigalvotas slaptažodis (privaloma pateikti informacija, nepateikus – registracija, o vėliau ir prisijungimas prie paskyros – negalimi);

Telefono numeris (neprivaloma pateikti informacija). 

2.2. Visų šių duomenų šaltinis esate Jūs.

2.3. Asmens duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenis tvarkome šiais tikslais: Tikslu sukurti Jūsų paskyrą kurjeris.lt portale; Jūsų paskyros administravimo bei techninio palaikymo tikslais, įskaitant Jūsų identifikaciją Jums prisijungiant prie paskyros bei gedimų šalinimą, slaptažodžio priminimą;. Tikslu suteikti Jums galimybę naudotis Kurjeris.lt teikiama personalizuoto turinio Jums aktualiomis temomis paslauga.

2.4. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Jūsų sutikimas. Prieš registraciją Kurjeris.lt interneto svetinėje, Jums yra privaloma susipažinti ir sutikti su Kurjeris.lt naudojimosi taisyklėmis, o taip pat susipažinti su šia Privatumo politika, todėl būdami tinkamai mūsų informuoti, savo laisva valia bei savo aktyviais veiksmais prisiregistruodami Kurjeris.lt interneto svetainėje, Jūs išreiškiate sutikimą, kad Jūsų pateikti asmens duomenys būtų Kurjeris.lt titinkamai tvarkomi. Taip pat tam tikrus gautus Jūsų asmens duomenis Kurjeris.lt tvarko ir savo teisėto intereso pagrindu – tam, kad galėtų užtikrinti tinkamą paskyros veikimą bei techninį palaikymą.

2.5. Jūsų asmens duomenų tvarkymo terminas. Jūsų asmens duomenis tvarkome visą laikotarpį, kol naudojatės savo paskyra Kurjeris.lt interneto svetainėje. Praėjus daugiau kaip vieneriems metams po paskutinio Jūsų prisijungimo prie paskyros, Jūsų paskyra ir susiję duomenys ištrinami. Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo šiame skyriuje nurodytais tikslais – šią teisę galite įgyvendinti patys ištrindami savo paskyrą arba šios Privatumo politikos 12 skyriuje nustatyta tvarka pateikdami mums dėl to prašymą. Jūsų sutikimą dėl duomenų tvarkymo įrodanti informacija saugoma 1 metus po paskyros ištrynimo. Pasibaigus Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpiui, mes Jūsų asmens duomenis saugiai sunaikiname.

 1. Jūsų asmens duomenų tvarkymas. Mokamo turinio paslauga.

3.1. Tvarkomų duomenų tipai. Jums Kurjeris.lt portale užsisakant mokamo turinio paslaugą ir už ją sumokant, Kurjeris.lt tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis: Jūsų vardas, pavardė; telefono numeris, operacijos data; operacijos suma; paskirtis (paslauga, už kurią sumokėta).

3.2. Šių duomenų šaltinis esate Jūs bei tretieji asmenys: Jūsų mobiliojo ryšio operatorius, bankas ar elektroninių pinigų įstaiga, kurioje turite sąskaitą.

3.3. Asmens duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenis tvarkome šiais tikslais: sudarytų finansinių sandorių tinkamo administravimo ir įgyvendinimo tikslais.

3.4. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas. Nurodyti Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi sudaryto sandorio teisiniu pagrindu. Ūkinę operaciją patvirtinantys Jūsų asmens duomenys taip pat yra saugomi tuo pagrindu, kad tvarkyti šiuos duomenis būtina, jog būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė – laikytis atsiskaitymo bei kitų mokėjimų įforminimo ir apskaitos taisyklių.

3.5. Jūsų asmens duomenų tvarkymo terminas. Jūsų asmens duomenis tvarkome Jūsų užsakytos ir apmokėtos paslaugos teikimo metu. Baigus teikti paslaugą, ūkinę operaciją patvirtinantys dokumentai (duomenys) yra saugomi 10 metų. Pasibaigus Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpiui, mes Jūsų asmens duomenis saugiai sunaikiname.

 1. Jūsų asmens duomenų tvarkymas. Tiesioginė rinkodara.

4.1. Tvarkomų duomenų tipai. Jums mūsų svetainėje sutikus gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, Kurjeris.lt renka ir tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis: Elektroninio pašto adresas; telefono numeris. Visų šiame Privatumo politikos skyriuje nurodytų asmens duomenų pateikimas yra savanoriškas ir vykdomas Jūsų laisva valia. Tiesioginės rinkodaros pranešimai Jums bus siunčiami tik jeigu dėl to mums duosite savo aiškų sutikimą, tačiau, jeigu neturėsime Jūsų elektroninio pašto adreso ir (ar) telefono, Jūs negalėsite gauti tiesioginės rinkodaros pranešimų elektroniniu paštu ir (ar) telefonu.

4.2. Visų šių duomenų šaltinis esate Jūs.

4.3. Asmens duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenis tvarkome tiesioginės rinkodaros tikslais.

4.4. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas. Nurodytus Jūsų asmens duomenis tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu.

4.5. Jūsų asmens duomenų tvarkymo terminas. Jūsų asmens duomenis tvarkome visą laikotarpį, kol galioja Jūsų sutikimas dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo, tačiau ne ilgiau kaip vienerius metus nuo Jūsų sutikimo gavimo. Jūs turite teisę savo duotą sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo bet kada atšaukti – tą galite padaryti paspaudžiant atitinkamą nuorodą, esančią kiekviename gaunamame elektroniniame laiške, o taip pat prisijungus prie savo turimos paskyros Kurjeris.lt interneto svetainėje (jeigu esate prisiregistravęs/-usi) arba pateikiant mums prašymą šios Privatumo politikos 12 skyriuje nustatyta tvarka. Jūsų sutikimą dėl duomenų tvarkymo įrodanti informacija saugoma 1 metus po sutikimo atšaukimo ar galiojimo pabaigos. Pasibaigus Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpiui, mes Jūsų asmens duomenis saugiai sunaikiname.

 1. Saugumas Kurjeris.lt neketina perduoti Jūsų asmens duomenų už Europos Ekonominės Erdvės ribų ar tarptautinei organizacijai. Tačiau tuo atveju, jeigu mūsų duomenų tvarkytojai Jūsų asmens duomenis tvarkytų už Europos Ekonominės Erdvės ribų (pvz. aptarnaujančios įmonės serveriai būtų už EEE ribų), mes imsimės visų tinkamų ir adekvačių priemonių Jūsų duomenų saugumui užtikrinti, kaip tai yra reikalaujama pagal atitinkamus asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus. Taip pat norime priminti, kad Jūsų Portale pateikiamos nuomonės (komentarų) turinys, kitas turinys, kuris pagal atitinkamas Kurjeris.lt paslaugos naudojimosi taisykles ar naudojimosi sąlygas yra skirtas viešai skelbti, bei kiti kartu viešai skelbiami Jūsų asmens duomenys (žr. atitinkamą šios Privatumo politikos skyrių dėl Kurjeris.lt teikiamos paslaugos ar produkto) yra laisvai prieinami internete ir dėl to įtraukiami į išorinių paieškos sistemų rezultatus, kas reiškia, kad šie asmens duomenys bus prieinami asmenims ir už Europos Ekonominės Erdvės ribų. Dėl šios priežasties patariame jums neskelbti jokios jautrios ar privačios informacijos, asmeninių adresų, elektroninio pašto adresų. Imsimės visų techninių ir administracinių saugumo priemonių, kurios reikalingos apsaugoti jūsų Duomenis nuo neteisėto praradimo bei prieigos ir nuo neteisėto pakeitimo, atskleidimo ar ištrynimo. Prieiga prie Jūsų neskelbtinų duomenų yra suteikiama tik tiems asmenims, kuriems ji yra reikalinga vykdant savo darbo funkcijas. Teisės aktų nustatytais atvejais, esant Jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimo atvejui, mes nedelsiant susisieksime su Jumis bei su priežiūros institucija ir suteiksime visą reikiamą informaciją, o taip pat visada imsimės visų atitinkamų priemonių siekiant išvengti neigiamų pasekmių Jums kilimo ar kuo labiau jas sumažinti.
 2. Jūsų asmens duomenų gavėjai Jūsų Portale pateikiamos nuomonės (komentaro) turinys, kitas turinys, kuris pagal atitinkamas Kurjeris.lt paslaugos naudojimosi taisykles ar naudojimosi sąlygas yra skirtas viešai skelbti, bei kiti kartu viešai skelbiami Jūsų asmens duomenys (žr. atitinkamą šios Privatumo politikos skyrių dėl Kurjeris.lt teikiamos paslaugos ar produkto) yra laivai prieinami internete visiems asmenims. Tai reiškia, kad paskelbti Jūsų asmens duomenys yra prieinami ir asmenims, esantiems už Europos Ekonominės Erdvės. Pakartotinai raginame apsvarstyti Jūsų viešinamą turinį ir nepateikti asmeninės ar jautrios informacijos, asmeninių kontaktų. Tam tikri Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti mūsų įgaliotiems duomenų tvarkytojams, tokiems kaip IT ar debesijos paslaugas teikiančioms bendrovėms (pvz. nuomojantis serverius iš IT bendrovės, Jūsų asmens duomenys bus fiziškai talpinami (saugomi) pas minėtą IT bendrovę). Iš savo duomenų tvarkytojų mes reikalaujame užtikrinti atitinką Jūsų duomenų apsaugą bei užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys duomenų tvarkytojų būtų tvarkomi tik taip, kiek mes juos įpareigojame ir tik dėl nurodytų tikslų. Taip pat užtikriname, kad duomenų tvarkymas vykdomas vadovaujantis sudarytomis sutartimis su trečiosiomis šalimis bei teisės aktais. Tam tikromis aplinkybėmis mūsų išoriniams paslaugų teikėjams gali būti suteikta prieiga prie jūsų asmens duomenų, tačiau tik nurodytais duomenų tvarkymo tikslais. Pagal sutartį, tokios trečiosios šalys yra įpareigotos užtikrinti, kad jų duomenų apsaugos lygis yra bent jau lygiavertis tam, kurį užtikriname mes ir taikomi teisės aktai. Nuolatos stebime atitiktį mūsų nurodymams, duomenų apsaugos lygiams bei sutartiniams įsipareigojimams, sudarytiems su duomenų tvarkytoju. Jei turite klausimų dėl mūsų paslaugų teikėjų, prašome susisiekti šiuo el. pašto adresu: info@kurjeris.lt. Jeigu mus įpareigos atitinkami teisės aktai arba bus būtina apsaugoti gyvybinius Jūsų ar kito fizinio asmens interesus, Jūsų asmens duomenis (pvz. Jūsų IP adresą) pateiksime teismams, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, prokurorams, kriminalinės žvalgybos institucijoms, kitiems įstatymų įgaliotiems pareigūnams ar institucijoms, skubiosios pagalbos tarnyboms. Kiek tai bus reikalinga Kurjeris.lt teisėtam interesui užtikrinti, Jūsų asmens duomenis galime pateikti teisines, audito ir kitas profesines paslaugas teikiantiems paslaugų teikėjams, antstoliams, vykdantiems teismo vykdomuosius dokumentus ir pan.
 3. Kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis Mes užtikriname, kad Jūsų asmens duomenis naudosime vadovaudamiesi galiojančiais teisės aktų reikalavimais, įskaitant, bet neapsiribojant: Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis teisėtumo, sąžiningumo bei skaidrumo principų; Jūsų asmens duomenys bus naudojami tik tokios apimties, kiek būtina nurodytiems tikslams pasiekti; Jūsų asmens duomenys bus renkami tik dėl teisėtų tikslų, kuriuos mes aiškiai Jums nurodėme ir nebus naudojami bet kokiu kitu būdu, nesuderinamu su minėtais tikslais; Jūsų asmens duomenys bus tikslūs ir nuolatos atnaujinami; Jūsų asmens duomenys bus saugomi tik tiek, kiek reikalinga Jums atskleistiems tikslams pasiekti (arba tiek, kiek mus įpareigos galiojantys teisės aktai); Jūsų asmens duomenys bus naudojami užtikrinant adekvatų jų saugumo lygį.
 4. Jūsų turimos teisės, susijusios su Jūsų asmens duomenimis Vadovaujantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, Jūs turite šias teises:

– Jūs turite teisę būti informuotas/informuota, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis bei, o jeigu tvarkome – ir susipažinti su tvarkomais duomenimis pareikalaujanti šių duomenų kopijos, o taip pat informacijos apie tai, kaip mes Jūsų duomenis naudojame, su kuo mes jais dalinamės ir kiek laiko juos saugome. Mes galime atsisakyti Jums pateikti informaciją ar paprašyti Jūsų padengti papildomų kopijų darymo išlaidas, kai dėl tos pačios informacijos kreipiatės pakartotinai;

– Jūs turite teisę reikalauti pataisyti, papildyti, patikslinti neteisingus, netikslius ar neišsamius Jūsų asmens duomenis (teisė į ištaisymą) – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;

– Jūs turite teisę reikalauti, kad mes ištrintume turimą informaciją apie Jus, jei ji tvarkoma neteisėtai ar nesąžiningai, ar ji nebėra būtina tikslui, kuriam mes ją surinkome, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo, kuriuo remdamiesi mes privalome arba turime teisę tą informaciją išsaugoti.

– Jūs turite teisę reikalauti, kad mes apribotume (sustabdytume) Jūsų asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą – tuo atveju, jeigu, pvz., Jūs pateikėte prašymą ištaisyti asmens duomenis (kol yra tikrinamas asmens duomenų tikslumas ir (ar) jie taisomi), nustatoma, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ir Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, ar Jums pareiškus nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (kol vertinama, ar mūsų teisėti interesai yra viršesni) ir kt. (teisė reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą);

– Jūs turite teisę iš mūsų gauti ir persiųsti kitam duomenų valdytojui savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (arba reikalauti, kad mes Jūsų asmens duomenis persiųstume kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą). Ši teisė įgyvendinama tik tuo atveju, jei duomenų tvarkymas yra pagrįstas Jūsų sutikimu arba mūsų sutartimi su Jumis ir kai tvarkymas atliekamas automatizuotomis priemonėmis. Ši teisė gali būti įgyvendinama tik dėl tų asmens duomenų, kuriuos pateikėte mums Jūs pats;

– Jūs turite teisę bet kada atšaukti mums duotus savo sutikimus dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo;

– Jūs turite teisę dėl su Jumis konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;

– Taip pat informuojame, kad Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

 1. Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teises pateikimas Kreiptis dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Jūs turite teisę pateikdami mums rašytinį prašymą asmeniškai, paštu ar elektroniniu paštu. Jeigu prašymą pateikiate raštu asmeniškai, Jūs turite patvirtinti savo tapatybę pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. To nepadarius, duomenų subjekto teisės nėra įgyvendinamos. Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo prašymas yra pateikiamas paštu, tuomet kartu su prašymu turi būti pateikta notaro patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Teikiant prašymą elektroninėmis priemonėmis, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba jis turi būti suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą (šis reikalavimas netaikomas, jeigu norima atšaukti savo duotą sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų ar naujienlaiškių gavimo). Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teises turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, jame turi būti nurodyti duomenų subjekto vardas, pavardė, adresas ir (ar) kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo. Savo teises duomenų subjektas gali įgyvendinti pats arba per atstovą. Asmens atstovas prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir (ar) kitus kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais asmens atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę bei pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją. Esant abejonių dėl duomenų subjekto tapatybės, mes galime paprašyti papildomos informacijos, reikalingos ja įsitikinti. Gavus Jūsų prašymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiksime informaciją apie tai, kokių veiksmų buvo imtasi pagal gautą prašymą.
 2. Privatumo politikos keitimas Mes nuolat siekiame vystyti Portalo veiklą bei ją tobulinti, todėl, tikėtina, kartais koreguosime bei tobulinsime ir šią Privatumo politiką. Apie Privatumo politikos atnaujinimą skelbsime šiame puslapyje, pakeitimai įsigalios nedelsiant. Jeigu Privatumo politikos pakeitimai turės didesnės reikšmės Jūsų teisėms ir laisvėms, mes stengsimės apie juos pranešime Jums asmeniškai.
 3. Dėl vaikų asmens duomenų Kurjeris.lt, jame skelbiama informacija, bei mūsų teikiamos paslaugos ir kiti produktai nėra skirti vaikų auditorijai. Jeigu Jūs esate jaunesnis nei 14 metų, prašome nesinaudoti Portalo teikiamomis paslaugomis. Jeigu Jūs esate jaunesnio nei 14 metų vaiko tėvas/ motina ar įstatyminis globėjas ir Jums žinoma, kad Jūsų vaikas naudojosi mūsų Portalo teikiamomis paslaugomis ar kitu būdu pateikė mums savo asmens duomenis be Jūsų rašytinio sutikimo, prašome su mumis susisiekti, kad mes galėtume ištrinti Jūsų vaiko asmens duomenis.
 4. Mūsų kontaktinė informacija UAB Tauragės kurjeris, Dariaus ir Girėno g. 9, Tauragė, Telefono numeris: 8 677 04 424 El. paštas: info@kurjeris.lt