Prenumeratos užsakymas

1 mėnuo
3 mėnesiai
6 mėnesiai
12 mėnesių
Fizinis asmuo
Įmonė
 • Prenumeratos kaina
 • Periodas: mėn.

  Iš viso:

 • Kainos pateiktos su leidinių pristatymu Lietuvoje, jei pageidaujate prenumeruoti į užsienį, susisiekite e. paštu prenumerata@kurjeris.lt
 • - 27 / 6 mėnesiai
  Laikraščio „Tauragės kurjeris“ prenumeratos kaina su pristatymu.
  - 7,5 / 1 mėnuo
  Laikraščio „Tauragės kurjeris“ prenumeratos kaina su pristatymu
  - 22,5 / 3 mėnesiai
  Laikraščio „Tauragės kurjeris“ prenumeratos kaina su pristatymu:
  - 90 / 12 mėnesių
  Laikraščio „Tauragės kurjeris“ prenumeratos kaina su pristatymu.
  - 54 / 12 mėnesių
  Laikraščio „Tauragės kurjeris“prenumeratos kaina su pristatymu.
  - 25 / 6 mėnesiai
  Laikraščio „Tauragės kurjeris“ prenumeratos kaina su pristatymu.
  - 17 / 3 mėnesiai
  Laikraščio „Tauragės kurjeris“ prenumeratos kaina su pristatymu
  - Nemokama / 3 mėnesiai
  Laikraščio „Tauragės kurjeris“ prenumeratos kaina su pristatymu
  - 5,5 / 1 mėnuo
  Laikraščio „Tauragės kurjeris“ prenumeratos kaina su pristatymu.
  - 16 / 3 mėnesiai
  Laikraščio „Tauragės kurjeris“ prenumeratos kaina su pristatymu
  - 30 / 6 mėnesiai
  - 15 / 3 mėnesiai
  - 6 / 1 mėnuo
  Laikraščio „Tauragės kurjeris“ prenumeratos kaina su pristatymu
  - 60 / 12 mėnesių
  Laikraščio „Tauragės kurjeris“ prenumeratos kaina su pristatymu.
  - 5 / 1 mėnuo
  - 60 / 12 mėnesių