Pagrindinė tema 2

Tokia tolima artima Prūsija…

Kaip atspėti tai, ko nėra?

1 2 3 5