fbpx

LVAT pripažino Virginijų Komskį pažeidus tarnybinę etiką

Dalintis:

Ketvirtadienį Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) atmetė Pagėgių savivaldybės mero Virginijaus Komskio apeliacinį skundą ir pripažino, kad, teikdamas savo brolio Seimo nario Kęsto Komskio kandidatūrą Tauragės apskrities viršininko garbės ženklo apdovanojimui, jis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą.
Administracinę bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas buvo nustatęs, kad pareiškėjas pats užpildė ir pasirašė teikimą dėl savo brolio Lietuvos Respublikos Seimo nario Kęsto Komskio kandidatūros skirti apdovanojimą su Tauragės apskrities viršininko garbės ženklu „Už nuopelnus Tauragės apskričiai“ ir tai įvertino kaip jo betarpišką dalyvavimą savo brolio apdovanojimo procedūros viename iš etapų. Kaip buvo pažymėjęs Vilniaus apygardos administracinis teismas, pareiškėjo akcentuotas veiksmas – teikimo vizavimas – buvo sprendimo rengimo ir svarstymo procedūros sudedamoji dalis.LVAT nutartyje konstatavo, kad viešųjų ir privačių interesų konfliktą nagrinėjamu atveju lėmė galima abejonė pareiškėjo nešališkumu, asmeninio suinteresuotumo nebuvimu, nes valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo apdovanojimui teikė artimą asmenį – brolį. Artimos giminystės faktas laikytinas pakankamu asmeniniam suinteresuotumui pagrįsti,  interesą sieti su konkrečia ekonomine nauda nėra būtina. Apelianto argumentai, jog apdovanojimas nėra reikšmingas, o jo paties vaidmuo šioje situacijoje vertintinas tik kaip techninis, laikytini neturinčiais reikšmės vertinant priimto sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą.Bylą nagrinėjusi LVAT teisėjų kolegija pabrėžė, kad Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme numatyta, jog asmeniui, dirbančiam valstybinėje tarnyboje, draudžiama dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip paveikti sprendimus, kurie sukelia interesų konfliktą. Kaip numatyta įstatyme, prieš pradedant tokio pobūdžio sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrą arba pačios procedūros metu asmuo, dirbantis valstybinėje tarnyboje, privalo informuoti savo tiesioginį vadovą ar institucijos vadovo įgaliotą atstovą bei asmenis, kurie kartu dalyvauja sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūroje, apie esamą interesų konfliktą ir nusišalinti nuo dalyvavimo tolesnėje procedūroje. LVAT teisėjų kolegija konstatavo, kad interesų konflikto pareiškėjas galėjo išvengti, o jam kilus Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nustatyta tvarka nusišalinti nuo dalyvavimo tolesnėje procedūroje.Neringa Lukoševičienė,Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo Administracijos sekretorė

Žymos:
Dalintis:

About Author

Skaitomiausias Tauragės krašto naujienų portalas

Palikite komentarą