Piketas prie savivaldybės įtakos sprendimams nepadarė

Dalintis:

Į paskutinį šių metų posėdį skubančius Pagėgių savivaldybės tarybos narius vėl pasitiko piketas. Grupelė protestuotojų iš Lumpėnų, Bitėnų, Pagėgių, netgi gretimo Šilutės rajono protestavo prieš stichišką ir neapgalvotą vėjo jėgainių statybą šiame krašte. Tik opozicijos atstovas Romas Jaruševičius rado laiko kelioms minutėms stabtelti prie protestuojančiųjų būrelio. Valdančiosios daugumos nariai, net nežvilgtelėję į protestuojančiųjų pusę, skubėjo prie posėdžių stalo, kur, pasienyje išrikiuoti, jų laukė nauji kompiuteriai. Ne kalėdinės dovanos, o prasmingo darbo krašto žmonėms įrankiai.
Pirmą kartą į Pagėgių tarybos posėdį atvyko neseniai Vyriausybės atstovės pareigas Tauragės apskrityje pradėjusi eiti Irena Ričkuvienė. Ta proga Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis jai įteikė solidžią gėlių puokštę ir patikino, kad taryba stengsis dirbti kokybiškai ir nesulaukti Vyriausybės atstovo priekaištų. Tik Vyriausybės atstovui pateikus teikimą į Pagėgių savivaldybės tarybos 11 posėdžio dienotvarkę buvo įtrauktas klausimas dėl visuomenių administracinių ginčų komisijos sudarymo ir komisijos darbo nuostatų patvirtinimo.Tarybos posėdžio pradžioje buvo galima matyti šiokį tokį sutrikimą. Dienotvarkė pradėta svarstyti iš kito galo. 33 dienotvarkės pozicijoje buvo klausimas dėl paramos skyrimo Tauragės krašto „Ugnies“ chorui koncertiniame ture su dainininku Gyčiu Paškevičiumi, Kauno diksilendu,grupėmis „Vairas“ bei „Jonis“. Kalba sukosi apie 2 000 litų. Po kai kurių opozicijos abejonių meras V.Komskis tarybos narius įtikino, kad lėšų chorui skirti reikia. Jie nemokamai koncertavo Natkiškių kultūros namų atidarymo renginyje, be šio choro pagalbos, ko gero, neapseis ir vasario 16 d. planuojamos Pagėgių kultūros namų atidarymo iškilmės. Po greito šio klausimo sprendimo tarybos darbas buvo tęsiamas pagal numatytą tvarką.Šiokių tokių apsižodžiavimo nuotrupų tarp opozicijai atstovaujančio tarybos nario Edgaro Kuturio ir mero V.Komskio buvo galima išgirsti. Anksčiau savivaldybės juridinio skyriaus vedėju dirbęs E. Kuturys, ko gero, tik registruotas Pagėgių savivaldybėje, bet gyvena Šilutėje. Po šio tarybos nario replikos, kad VšĮ „Sporto ir turizmo centras“ tik imituoja su turizmu susijusią veiklą, V.Komskis neliko skolingas ir atrėžė, jog yra žmonių, kurie imituoja, kad gyvena Pagėgiuose.Daug nestrigdama posėdžio dienotvarkė ritosi į pabaigą. Pradėti svarstyti klausimai dėl UAB „Baltijos vėjas“ nuomojamų žemės sklypų Lumpėnų seniūnijos Lumpėnų ir Trakininkų kaimuose bei dėl žemės sklypų grupės kitoje Pagėgių savivaldybės teritorijoje detaliųjų planų patvirtinimo. Šiose vietovėse turėtų atsirasti vėjo jėgainės. Sprendimų priėmimo reikalai užstrigo. Šiuo klausimu norą pasisakyti išreiškė visuomenės atstovai Alvydas Mikašauskas ir Gražina Jankauskienė, tačiau valdančioji dauguma jiems tokios teisės nesuteikė. Į dienos šviesą iškilo klausimas, kad visuomenės narių tarybai adresuoti raštai galimai buvo slepiami ir laiku nepasiekė kai kurių komitetų. Vyriausybės atstovė konstatavo, kad turi ne visus dokumentus, pagrindžiančius šių sprendimų priėmimą. Meras V.Komskis, pasirausęs savo popieriuose, kažkokį tinkamą dokumentą rado. Opozicija pareikalavo projektą rengusios Architektūros, gamtosaugos ir paminklosaugos skyriaus vedėjo pavaduotojos, vyriausiosios Pagėgių savivaldybės architektės Ernestos Maier pasiaiškinimo.Pirmas klausimas buvo, ar Pagėgių savivaldybė turi strateginį vėjo jėgainių išdėstymo ir statybos  planą Pagėgių savivaldybėje. Pasirodo, tokio plano nėra. Opozicijos teigimu, tai reiškia, kad sprendimai priimami stichiškai. Buvo reikalaujama išklausyti žmonių nuomonės, netgi atlikti kaimo bendruomenių apklausas. Nuo tokio vargo valdančioji dauguma atsiribojo, kaltindama opoziciją, kad ji nedalyvavo jau vykusiuose susitikimuose su žmonėmis dėl vėjo jėgainių statybos kaimuose. Opozicijos siūlymas atidėti šio klausimo sprendimą buvo atmestas. Valdančiosios daugumos balsais detalieji planai buvo patvirtinti. Piketas dar kartą nepadėjo.Po tarybos posėdžio mero V.Komskio kvietimu tarybos nariai buvo pakviesti į Rukų kaime įsikūrusią užeigą „Sena giria“. Permainos. Anksčiau tarybos nariai sėkmingai užbaigtus metus paminėdavo Seimo nario Kęsto Komskio šeimai priklausančiame restorane „Peronas“.

Žymos:
Dalintis:

About Author

Skaitomiausias Tauragės krašto naujienų portalas

Palikite komentarą