Atleidžia dviejų įstaigų vadovus

Dalintis:

Tauragės rajono savivaldybė praėjusią savaitę iš pareigų atleido Priešgaisrinės tarnybos viršininką Robertą Masolą ir Žygaičių seniūnijos seniūną Vytautą Jušką. R.Masolas prisipažino, kad atleidimas jam buvo netikėtas, susisiekti su V.Juška nepavyko.

Tauragės rajono savivaldybės Priešgaisrinės tarnybos viršininkas Robertas Masolas lapelį dėl atleidimo gavo pirmadienį, nuo antradienio turėjo būti bedarbis, tačiau, pasak jo, kadangi patyrė stresą, pakilo kraujo spaudimas, dėl to kreipėsi į gydytoją ir gavo nedarbingumo pažymėjimą.

– Nuo patirto streso vos neišgriuvau. Ta žinia kaip perkūnas iš giedro dangaus. Atėjo priešpiet savivaldybės juristė ir įteikė atleidimo lapelį. Savivaldybė pasiūlė mėnesinės algos dydžio išeitinę, – sakė R.Masolas.

Priešgaisrinės tarnybos viršininkas iš pareigų atleidžiamas mero potvarkiu pagal Darbo kodekso 104 str. – darbo sutarties pasibaigimas. Pasak R.Masolo, viena atleidimo priežasčių – byla dėl karantino sąlygų, tai yra saviizoliacijos, pažeidimo, mat jis galėjęs sukelti sveikatos pavojų kitiems. R.Masolas tvirtina, kad teismo sprendimas dėl karantino pažeidimų dar neįsiteisėjęs – apskųstas aukštesnės instancijos teismui, byla bus nagrinėjama rugsėjį. Be to, tai nesą susiję su jo pareigomis.

– Atleidimo dokumentuose savivaldybė mini ir man nepalankias audito išvadas, kuriose esą nustatyti mano veiklos trūkumai, padaryti pažeidimai. Aš nė vieno jų nurodyto punkto nesu pažeidęs, esu pateikęs skundus Darbo ginčų komisijai. Skundai neišnagrinėti, tačiau savivaldybė, pasitelkusi brangiai apmokamus advokatus, siekia nagrinėjimą nutraukti, motyvuodama, kad aš jau nebedirbu. Nesuprantu, kaip neįsiteisėjus teismo sprendimui, Darbo ginčų komisijai neišnagrinėjus skundų, meras, kuris deklaruoja turįs teisinį išsilavinimą, gali priimti tokius sprendimus. Kitos nurodytos atleidimo priežastys – mano nenoras bendradarbiauti su savivaldybės administracija, taip pat neigiamas klimatas įstaigoje, nors tokio tyrimo nėra atlikę. Jei trumpai, aš atšaukiamas iš pareigų pareiškus nepasitikėjimą, bet mano pareigos nėra politinio pasitikėjimo. Juodas susidorojimas ir aš to žodžio nebijau, – įsitikinęs pašnekovas.

Nedarbingumo lapelį R.Masolas kol kas turi iki birželio 25 dienos.

Susisiekti su Žygaičių seniūnu Vytautu Juška nei darbo telefonu, nei mobiliuoju nepavyko. Penktadienį ir pirmadienį jo mobilusis telefonas buvo išjungtas. Seniūno pavaduotoja Rita Narbutienė sakė, kad seniūno darbe nėra, o į klausimus apie atleidimą neatsakė, pasiūlė pasiteirauti savivaldybės atstovo spaudai.

Savivaldybės atstovas Kasparas Bertašius, paprašytas pateikti savivaldybės poziciją, dėl kokių priežasčių iš darbo atleidžiami Priešgaisrinės tarnybos vadovas R.Masolas ir Žygaičių seniūnijos seniūnas V.Juška, atsiuntė raštišką komentarą. K.Bertašius pageidavo, kad atsakymas būtų išspausdintas neredaguotas.

„Tauragės rajono meras, atsižvelgdamas į Tauragės apylinkės teismo 2021 m. gegužės 13 d. nuosprendį baudžiamojoje byloje Nr.1-229-367/2021, kuriuo Robertas Masolas buvo pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 277 straipsnio 1 dalies nuostatas, Tauragės rajono savivaldybės administracijos Centralizuotos vidaus audito tarnybos 2021 m. vasario 12 d. vidaus audito ataskaitą Nr.102-3 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos veiklos“, nustatytus Tauragės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos veiklos trūkumus ir pažeidimus, biudžetinės įstaigos vadovui keliamus aukštesnius elgesio standartus ir nepriekaištingos reputacijos reikalavimus, sudėtingą ir nekonstruktyvų bendravimą ir bendradarbiavimą su Tauragės rajono savivaldybe ir jos darbuotojais, keliantį grėsmę esminių Tauragės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos funkcijų neįvykdymu, atšaukė Robertą Masolą iš Tauragės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos viršininko pareigų praradus darbdavio pasitikėjimą (sukėlus pavojų kitiems asmenims užsikrėsti pavojinga užkrečiamąja liga, nustatytus veiklos trūkumus, akivaizdų nenorą ieškoti galimų problemų sprendimo būdų, demonstruojamą nenorą bendradarbiauti, siekti aukštesnių rezultatų, sukurtą neigiamą psichologinį klimatą), kas yra nesuderinama su tolimesniu pareigų vykdymu.

Vadovaujantis Tauragės rajono savivaldybės administracijos Centralizuotos vidaus audito tarnybos vidaus atskaitomis, V.Juškos atžvilgiu buvo pradėti galimų tarnybinių nusižengimų tyrimai. Administracijos direktorė, remdamasi tyrimų išvadomis dėl įstatymų (LR vietos savivaldos ir LR Viešųjų pirkimų) nesilaikymo ir netinkamo taikymo, Vidaus teisės aktų (tvarkų, taisyklių) nesilaikymo ir netinkamo taikymo pažeidimų, priėmė atitinkamą sprendimą V.Jušką atleisti iš užimamų pareigų“ (kalba netaisyta, – red.), – „Tauragės kurjeriui“ rašo K.Bertašius.

Dalintis:

About Author

Daiva Žebelienė

Laikraščio „Tauragės kurjeris“ žurnalistė

Rekomenduojami video:

Palikite komentarą