Gaurės gyventojai: „Viską iš mūsų atimat“

Dalintis:

Valdžios užmojams nugriauti kultūros namus Gaurėje skersai kelio gulasi gyventojai. Į Gaurę atvykusiam merui jie išklojo priekaištus, kad savivaldybės vadovybė atėmė iš jų mokyklą ir kultūros namus, kaime nebeliko gydytojo, o dabar kaimą dar labiau kėsinamasi atskirti nuo miesto. Žmonės valdžios prašo geriau nugriauti avarinės būklės buvusį mokyklos bendrabutį – pavojingą vaikų traukos centrą, tačiau šia problema valdžia nesusidomėjo.

Nuomonės įvairios

Birželio 17-osios vakarą prie Gaurės kultūros namų sukviesti bendruomenės „Gaurkiemis“ pirmininko Kęstučio Balašaičio susirinko vietos gyventojai, atvyko meras Dovydas Kaminskas, Gaurės seniūnijos seniūnas Vidmantas Skirius, savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Egidijus Šteimantas, Jovarų pagrindinės mokyklos, kuriai pavaldi Gaurės mokykla, direktorius Algimantas Kaminskis.

Pasak mero, nefunkcionalius Gaurės kultūros namus reikėtų nugriauti, mat baisu, kad nepasikartotų baisusis Dauglaukio scenarijus, kai panašiame apleistame pastate žuvo vaikas. Rajono vadovas gauriškius patikino:

– Nereikia puoselėti tuščios iliuzijos – renovuoti šių rūmų nepavyks.

Dovydo Kaminsko skaičiavimais, vien pastato nugriovimui reikėtų skolintis apie 200 tūkst. Eur. Po šių mero žodžių K.Balašaitis pakvietė visus apžiūrėti kultūros namus ir įsitikinti, kad jų būklė prasta.

Bet ir pastatą apžiūrėję žmonės vienas per kitą prašė jo negriauti, o renovuoti, siūlė bent užkonservuoti ir laukti geresnių laikų. Gyventojai spėliojo, kodėl staiga susirūpinta kultūros namais, kodėl taip atkakliai siekiama juos nugriauti, svarstė, ar čia nėra kieno nors paslėptų interesų, gal kam prireikė statybinių medžiagų. Gauriškiai išsakė nerimą, kad perkraustant muziejų, kultūros namus ir bendruomenę į mokyklą taip siekiama ją uždaryti.

Gaurės gyventojai nerimauja, ar tik neplanuojama jų gyvenvietėje visai uždaryti mokyklos. Reginos Genienės nuotrauka

Nusitaikyta į mokyklą

Jovarų pagrindinės mokyklos direktorius A.Kaminskis aprodė mokyklos patalpas, į kurias numatyta perkelti Gaurės muziejų ir kultūros namus. Dalį eksponatų jis siūlo sukelti į antrąjį aukštą, kitą dalį eksponuoti pirmajame aukšte, bibliotekoje. Pasak A.Kaminskio, su Tauragės Birutės Baltrušaitytės viešąja biblioteka jau tartasi, kad ji priimtų 5–10 kl. mokiniams skirtą grožinę literatūrą. Gyventojams šis pasiūlymas visai nepatiko: žmonės mano, kad eksponatai netilps, nesutinka, kad iš moksleivių būtų atimta biblioteka ir skaitykla. Jie prieštarauja ir tam, kad technologijų kabinetas, išgriovus sienas, taptų bendruomenės sale, nes ji vis tiek būtų per maža. Esą tokie sprendimai pablogins sąlygas mokytis vaikams.

Vietos gyventojams teigiant, kad muziejaus eksponatai netilps numatytose patalpose mokykloje, juos buvo pasiūlyta atiduoti Tauragės krašto muziejui „Santaka“. Tačiau žmonės teigė, kad 50 metų kaupė eksponatus iš savo kaimo, todėl niekam jų neatiduosią. Dabar jie eksponuojami 150 kv. m kultūros namų salėje. Tuomet A.Kaminskis patikino kito varianto neturintis – mokyklai ir taip trūksta patalpų.

– Manęs, kaip mokyklos direktoriaus, prašė surasti vietos, todėl aš jums siūlau tokį variantą. Pradinių klasių kabinetai reikalingi, nes užpildymas puikus. Turim tik 5–6 jungtinę klasę, kuri po 3 metų tikrai nebus jungtinė ir Gaurėje nebebus jungtinių klasių. Tokie dokumentai. Šeimos turi rasti mokyklą, turi rasti darželį, o jis yra, – mokyklos interesus gynė vadovas. – Jei manote, kad muziejui galim atiduoti bet kurią klasę – taip nebus.

Užvirus karštoms diskusijoms, gyventojai pasiūlė merui pirmiau apžiūrėti avarinės būklės mokyklos bendrabutį, kuris kelia realią grėsmę ten nuolatos landžiojantiems vaikams. Šių eilučių autorei moterys parodė, kad griūvančio pastato durys atlapotos, langai išdaužyti, viduje daug stiklo duženų, išpuvusios grindys, krenta plytos. Žmonės merą patikino, kad kultūros namai vaikams grėsmės nekelia, nes yra užrakinti ir ten niekas negriūva, prašė pirmiausia nugriauti apleistą bendrabutį. Tačiau D.Kaminskas teigė, kad šis pastatas savivaldybei nepriklauso – yra valstybės nuosavybė, juo rūpinasi Turto fondas. Bet žmonės neatlyžo.

Buvęs mokyklos bendrabutis apleistas ir visų pamirštas, tačiau valdžiai jis neužkliūva. Reginos Genienės nuotrauka

– Savivaldybė yra valstybės dalis, bendrabutis yra valstybės, todėl atsakomybė tenka ir savivaldybei. Negi jei bendrabutyje žus vaikas, tai bus valstybės atsakomybė, jei kultūros namuose – savivaldybės, nors nepanašu, kad ten žūtų. Einam, mere, apžiūrėti bendrabučio, – D.Kaminską kvietė moterys, tačiau jis atsisakė, teigdamas, kad ir taip žinąs.

Nėra strategijos

Gaurės seniūnijos seniūnas Vidmantas Skirius kategoriškas – kultūros namai turėjo būti nugriauti dar prieš 20 metų. Diskusijoms verdant mokyklos kiemelyje, Gaurės tautinių šokių kolektyvo „Trepsiukas“ vadovo Vlado Žičkaus pasisakymas sulaukė vietos gyventojų džiugaus pritarimo.

– Kalba, kad reikia griauti kultūros namus, bet apie kultūrą niekas nešneka. Man labai liūdna, kad apylinkės centras neturės kultūros namų. Kad kultūros darbuotojai galėtų normaliai dirbti, jie turi turėti sceną. Įsivaizduokit mokykloje 7 žingsnių plotelį, o jei šoka rimtas kolektyvas, tai po 4 žmones turėtų išsiskleisti dviem eilėmis, repetuoti jie negali, – kalbėjo V.Žičkus. – Ventiliacijos ten nėra, žmonės šlapi išeis. Mes sukamės užburtam rate, man keista, kad nėra strategijos. Viską iš kaimo atimat: atimat mokyklą, kultūros namus, jau dvejus metus nėra gydytojo. Mamą pas gydytoją turiu vežti į Tauragę, o dirbu 6 dienas per savaitę.

Pasak V.Žičkaus, valdžiai reikia keisti mąstymą: visos valstybės svarsto, kaip sumažinti skirtumą tarp miesto ir kaimo, o pas mus jis didinamas. Jis neabejoja – jei Gaurėje jauna šeima neturės perspektyvos, nebus ir vaikų. O jei mokyklą sumažins taip, kad daugiau vaikų netilps, tai ne strategija.

Gaurės aktyvistai siūlė nugriovus kultūros namus toje vietoje pastatyti mažesnį pastatą ar iš vienos verslininkės nupirkti mūrinį dviejų aukštų pastatą – iki privatizacijos ten veikė Gaurės apylinkės kontora. K.Balašaitis pažadėjo su verslininke tartis, o jei sutiktų parduoti, nupirkti pastatą prašytų savivaldybės. Tokiam pasiūlymui pritarė meras ir Gaurės seniūnas, ten esą užtektų vietos ir kultūros namams, ir muziejui, ir bendruomenei. O kultūros namus, mero teigimu, griauti būtina, panašaus dydžio kultūros namai yra Batakiuose, o žiemą ten vyksta tik vienas renginys. Todėl į Gaurės kultūros namus investuoti, rajono vadovų nuomone, neverta.

Dalintis:

About Author

Regina Genienė

Laikraščio „Tauragės kurjeris“ žurnalistė

Rekomenduojami video:

Palikite komentarą