Ką atskleidė auditas Priešgaisrinėje tarnyboje?

Dalintis:

Tauragės priešgaisrinėje tarnyboje ką tik baigtas neplaninis savivaldybės Centralizuotos vidaus audito tarnybos auditas atskleidė nemažai šios savivaldybės valdomos įstaigos darbo tvarkos pažeidimų. Antradienį savivaldybės administracijos direktorius šaukė neviešą susirinkimą audito išvadoms aptarti. Jo išvakarėse Priešgaisrinės tarnybos vadovas Robertas Masolas buvo piktas – „Tauragės kurjeriui“ išsakė savo įtarimus, kodėl jo vadovaujamai įstaigai prireikė neplaninio audito ir kur slypi tikrosios patikrinimo priežastys. Tačiau po susitikimo su savivaldybės administracijos direktoriumi R.Masolas savo žodžius atsiėmė.

Paprašyta pateikti Tauragės priešgaisrinėje tarnyboje atlikto neplaninio vidaus audito rezultatus, savivaldybės Centralizuotos vidaus audito tarnybos vedėja Rima Jonikienė informavo, kad vidaus audito ataskaitos nėra vieši dokumentai, nes Vidaus audito tarnyba vykdydama savo funkcijas vadovaujasi teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus audito veiklą, kurie nurodo, jog vidaus auditoriai atlikto audito ataskaitas pateikia tik savivaldybės administracijos direktoriui ir audituotų subjektų vadovams.

Tačiau tarnybos vedėja pateikė „Tauragės kurjeriui“ atlikto audito neatitikimų išvadas. Atliekant Tauragės priešgaisrinės tarnybos vidaus auditą, nustatyta, kad tarnyba nėra įsteigusi darbo tarybos, neturi parengusi darbuotojų, dirbančių pagal suminę darbo laiko apskaitą, darbo (pamainų) grafikų derinimo tvarkos, suderintos su darbo taryba, budėjimo grafikuose dirbtas laikas pažymėtas valandomis, nors turėtų būti nurodytas budėjimo pradžios ir pabaigos laikas, tarnybos vidaus tvarkos taisyklėse nustatytas ugniagesių gelbėtojų darbo laikas neatitinka nurodytam darbo laikui apskaitos žiniaraščiuose ir budėjimo grafikuose. Priešgaisrinės tarnybos vidaus tvarkos taisyklėse nurodyta, kad „… poilsio dienos – šeštadienis ir sekmadienis. Darbuotojams, dirbantiems pagal slenkančius darbo grafikus, poilsio dienos suteikiamos kitomis savaitės dienomis“. Tai neatitinka Darbo kodekso nuostatų, nes dirbant pagal grafiką darbas šeštadienį ir sekmadienį yra eilinės darbo dienos ir poilsio dienų suteikti nereikia. Sungailiškių ugniagesių komandos lapkričio mėnesio budėjimo grafike nurodyta, kad skyrininkas per aštuonių dienų laikotarpį dirbo aštuonias dienas ir per septynių paeiliui einančių dienų laikotarpį darbuotojui nebuvo suteiktas bent 35 val. nepertraukiamo poilsio laikas. Tai neatitinka Darbo kodekso nuostatų. Vyriausybė savo nutarimu nurodo, kad savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ugniagesių komandose prie automobilinės cisternos priskiriami ne mažiau kaip 2 darbuotojai (2 ugniagesiai), o pagal Tauragės priešgaisrinės tarnybos ugniagesių komandų budėjimo grafikus nėra užtikrinama, kad visada budėtų po 2 ugniagesius. Nustatytas atvejis, kai per 31 dienos laikotarpį tik 5 paras budėjo 2 ugniagesiai. Gaurės ugniagesių komandoje nustatytas atvejis, kai nuo 8 iki 18 val. nebuvo budinčių ugniagesių.

Audito išvadoms aptarti Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorius antradienio pavakarę šaukė susirinkimą. Kas jame dalyvavo ir kokie aptarimo rezultatai, neskelbiama. Susirinkimo išvakarėse paklaustas, ar jis jame dalyvauti kviestas, Tauragės priešgaisrinės tarnybos vadovas Robertas Masolas patikino, kad susirinkime dalyvaus. Paprašytas pakomentuoti atlikto vidaus audito išvadas, R.Masolas savo poziciją išsakė, negailėdamas kritiškos nuomonės savivaldybei ir nurodydamas, jo nuomone, priežastį, kodėl neplaninio audito apskritai prireikė. Tačiau kitą rytą, jau po audito savivaldybės administracijoje aptarimo, R.Masolas susisiekė su „Tauragės kurjerio“ redakcija ir paprašė apskritai šio straipsnio nerašyti bei pareikalavo vakarykščio pokalbio su juo necituoti. Paklaustas, kodėl atsisako savo žodžių, R.Masolas patikino nenorįs pyktis su savivaldybės administracijos vadovybe, mat gali negauti priedo prie atlyginimo, tai yra nukentėti finansiškai.

Dalintis:

About Author

Ramunė Ramanauskienė

Laikraščio „Tauragės kurjeris“ redaktorė.

Palikite komentarą