fbpx

Mokyklų jungimui pedagogai sako – ne

Dalintis:

Penktadienį meras Dovydas Kaminskas dar kartą susitiko su Tauragės muzikos mokyklos mokytojais paklausti, kokios jie nuomonės apie muzikos mokyklos ir Tauragės moksleivių kūrybos centro sujungimą. Mokytojų atsakymas vienareikšmis – ne, ne ir dar kartą ne. Pedagogai rajono vadovui metė atvirai – jie neišgirdo motyvų, kodėl šias įstaigas būtina jungti, kiek pyktelėjo išvadinti žmogiškuoju kapitalu bei ištekliais ir teigė manantys, kad D.Kaminskas jau viską nusprendė ir be jų, o ugdymo įstaigų sujungimą pavadino „kiaulių jovalu“.

Kaip pranešė merą į susitikimą su muzikos mokytojais atlydėjęs savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Egidijus Šteimantas, šių metų Tauragės rajono mokyklų tinklo optimizavimo planas jau parengtas ir teikiamas svarstyti rajono tarybai. Pagal šį planą penkios kaimų mokyklos bus prijungtos prie miesto mokyklų, tai yra taps jų skyriais, vienu dariniu taps ir muzikos mokykla bei Moksleivių kūrybos centras. Naujoji įstaiga vadinsis Tauragės meno mokykla. Tik nei E.Šteimantas, nei meras Dovydas Kaminskas taip ir nesugebėjo atsakyti į klausimą – kokiu būdu tai bus padaryta. Švietimo skyriaus vedėjas patikino, kad sujungimo, meras – kad prijungimo. Tik kuri įstaiga prie kurios bus prijungta, taip ir nepaaiškino. Mokyklų reorganizacija privalo būti įvykdyta iki rugsėjo 1 dienos.

Tokios naujienos muzikos mokyklos koncertų salėje, kur į susitikimą su D.Kaminsku buvo sukvieti mokytojai ir kitas mokyklos personalas (beje, feisbuke ateiti kviesti ir mokiniai bei jų tėvai, bet nei moksleivių, nei jų tėvų neatvyko) sukėlė šurmulį: jei jau viskas nuspręsta, ko meras čia atėjo – tik laiko gaišinti, – tiesiai šviesiai rėžė ilgus metus muzikos Tauragės vaikus mokantys pedagogai.

– Mūsų nuomonę jūs išgirdote – ne, ir ką dabar su ja darysite? – mero klausė mokytojai.

Šis bandė pedagogus įtikinti, kodėl sujungti įstaigas bus gerai, tikino, kad reorganizacijos tikslas – jokiu būdu ne taupymas, nors negarantavo, kad niekas dėl to nepraras darbo. E.Šteimantas čia pat papasakojo, kaip telefonu kalbėjosi su Švietimo ministerijos atstovu ir šis nusistebėjęs – ar Tauragė esanti tokia turtinga, kad gali sau leisti išlaikyti tris neformaliojo ugdymo įstaigas. Už liežuvio po šių žodžių pagavę Švietimo skyriaus vedėją mokytojai pareiškė: štai ir išaiškėjo tikrasis jungimo tikslas – sutaupyti.

Meras pavyzdžiu vis kėlė Sporto centrą, prie kurio pernai buvo prijungta sporto mokykla. Jo teigimu, šios mokymo įstaigos mokytojai džiaugiasi neatsidžiaugia, kad reorganizacija įvyko. D.Kaminsko teigimu, įstaigų sujungimas atvers daugiau galimybių visiems – tiek MKC, tiek muzikos mokyklos mokytojams, tiek vaikams. Tos galimybės, D.Kaminsko nuomone, esančios sinergija. Tačiau muzikos mokyklos mokytojai taip ir nesuprato, kokiu būdu ta sinergija pasireikš. Meras bandė paaiškinti:

– Kai yra dvi komandos, yra konkurencija, kai yra viena komanda, yra bendradarbiavimas. Sinergija, sujungus žmogiškąjį kapitalą, žmogiškuosius išteklius, ilguoju laikotarpiu tikrai atneštų geresnius rezultatus. Aš noriu, kad jūs dirbtumėt kartu.

Tačiau mero pasiūlytą sinergiją mokytojai išvadino kiaulių jovalu ir nusistebėjo, kad mokyklos jungiamos vien dėl mero norų.

– O ką lemia tie jūsų norai? Jūs paskaičiavote, kaip sujungus mokyklas viskas pagerės, ar atlikote tyrimą ar tik jums atrodo, kad bus gerai? Mes supratome, kad viskas jau nuspręsta, viskas sudėliota ir mūsų nuomonė čia nebesvarbi. Tai kodėl mes turime čia sėdėti? – nė neatsisveikinę su meru mokytojai išėjo iš salės.

Mokyklų tinklo pertvarkos planą Tauragės rajono savivaldybės taryba tvirtins artimiausiame tarybos posėdyje. Kada jis vyks, kol kas neskelbiama. Tinklui politikams pritarus, prasidės reorganizacijos procesai.

Dalintis:

About Author

Ramunė Ramanauskienė

Laikraščio „Tauragės kurjeris“ redaktorė.

Palikite komentarą