Naikins valdybas

Dalintis:

Baigėsi trijų savivaldybės valdomų bendrovių – Tauragės butų ūkio, „Tauragės vandenų“ ir Tauragės autobusų parko valdybų kadencijos. Dviejose iš jų naujos valdybos nebus steigiamos, o „Tauragės vandenų“ valdybai mokės atlygį.

Valdybos šiose įmonėse buvo sudarytos ketverių metų kadencijai. Ji baigėsi gegužės 31-ąją. Tačiau praėjusią savaitę Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorė Gintarė Rakauskienė, po vieno iš tarybos komitetų posėdžių, vietos politikus informavo, kad pakeitus Tauragės butų ūkio ir Tauragės autobusų parko įstatus, valdybų nebeliks. Jeigu bendrovėje nesudaroma valdyba, akcinių bendrovių įstatymo nustatytas jos funkcijas, teises, pareigas ir atsakomybę perima bendrovės vadovas, išskyrus tas funkcijas, kurias pagal įstatymą perima visuotinis akcininkų susirinkimas.

Valdyba bus sudaryta tik „Tauragės vandenų“ bendrovėje, kuri, anot savivaldybės administracijos direktorės, yra strateginė Tauragės rajono savivaldybės bendrovė, o jos pardavimų pajamos bei veiklos pobūdis esąs reikšmingas. Į valdybą, vadovaujantis teisės aktais, bus atrinkti nepriklausomi nariai.

– Valdybos nariams keliami pakankamai aukšti reikalavimai. Rekomenduojama valdybos nariams mokėti darbo užmokestį, – tarybos nariams sakė G.Rakauskienė.

Pasak jos, tikimasi, kad naujai atrinkta valdyba darbą pradės jau rudenį. Koks turėtų būti darbo užmokestis, savivaldybės administracijos direktorė nedetalizavo.

G.Rakauskienė informavo, kad Tauragės butų ūkyje ir Tauragės autobusų parke metinės pardavimų pajamos siekia apie 700 000 eurų. Šios įmonės nėra pajėgios pasisamdyti valdybos narius ir jiems mokėti darbo užmokestį.

– Manome, kad savivaldybės administracija yra pajėgi konsultuoti ir prižiūrėti šių įmonių veiklą. „Tauragės vandenų“ bendrovės situacija yra kitokia, ten tikslinga atrinkti tris profesionalius valdybos narius ir jiems mokėti darbo užmokestį. Valdybos nariai gali būti iš visos Lietuvos, – pridūrė savivaldybės administracijos direktorė.

Tauragės vandenys. Daivos Žebelienės nuotrauka

* * *

Lig šiol valdybų nariams nebuvo mokamas atlygis, tačiau pelningai metus baigusios įmonės galėjo išmokėti tantjemas. Pelningai praėjusius metus baigė Tauragės butų ūkis, „Dunokai“, „Tauragės vandenys“, Tauragės autobusų parkas. Visos šios bendrovės, išskyrus UAB „Tauragės vandenys“, valdybų nariams išmokėjo tantjemas. „Dunokų“ valdybos kadencija baigsis tik kitų metų balandį. Dar vienos savivaldybės valdomos įmonės – Tauragės šilumos tinklų – valdybos kadencija tęsis iki 2023 metų birželio pabaigos. Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras valdybos neturi.

Dalintis:

About Author

Laikraščio „Tauragės kurjeris“ žurnalistė

Rekomenduojami video:

Palikite komentarą