Sveikatos apsaugos ministerija: „Tikslas nėra uždaryti ligonines“

Dalintis:

2021 m. rugsėjo 21 d. „Tauragės kurjeris“ vedamajame straipsnyje „Valstybė tiesia rankas į Tauragės ligoninę“ rašė, kad Sveikatos apsaugos ministerija Tauragės savivaldybei pasisiūlė tapti Tauragės ligoninės dalininke. Kas savivaldybei priėmus tokį pasiūlymą lauktų ligoninės? Ministerijos atsakymų į „Tauragės kurjerio“ klausimus sulaukėme tik šią savaitę.

Sveikatos apsaugos ministerijos specialistai atsako: „Ministerija, siekdama stiprinti regioninę lyderystę ir besirūpindama deleguota valstybės funkcija (antrine sveikatos priežiūra) kreipėsi į Tauragės savivaldybę siekdama spręsimus sveikatos politikos klausimus priimti kartu. Atkreiptinas dėmesys, kad regioninės politikos strategijoje, pateikiamoje Lietuvos regioninės politikos Baltojoje knygoje darniai ir tvariai plėtrai 2017–2030 metams, pirmo uždavinio – sukurti veiksmingos regioninės politikos sistemą – veiksmo 7 punkte nustatyta, kad formuojami regioniniai centrai:

* 3 didžiausi miestai (Vilnius, Kaunas, Klaipėda). Juose sutelkiamos aukščiausio lygmens paslaugos (3 lygmens sveikatos priežiūros įstaigos), teikiama parama aukštos pridėtinės vertės paslaugų plėtrai;

* 2 tarpinio dydžio centrai (Šiauliai, Panevėžys);

* 5 regioniniai centrai (Alytus, Marijampolė, Tauragė, Telšiai, Utena) ir jų regionai. Juose (ir nacionalinės svarbos miestų regionuose) konsoliduojamas antrinis sveikatos priežiūros lygmuo.

Tauragės ligoninė pateks į 5 regiono centrų apibrėžtį, kas reikš, kad Tauragės ligoninė bus antrinio sveikatos priežiūros paslaugų centras Tauragės regione.

Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme numatyta, kad regiono centrų ligoninės dalininkais gali tapti savivaldybė į dalininkus priimant ir valstybę. Jeigu savivaldybė nuspręstų į Tauragės ligoninės dalininkus priimti ir valstybę, tai sudarytų sąlygas antrinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimą regione organizuoti pasitelkiant valstybės turimą patirtį.

Tauragės ligoninė (kaip regiono ligoninė) privalės užtikrinti sveikatos apsaugos ministro nustatyto sąrašo antrinio lygio paslaugų teikimą Tauragės regione. Tai reikš, kad Tauragės ligoninėje turės būti teikiamos visos būtinos antrinio lygio paslaugos“.

Ar tiesa, kad tuomet ministerija, o ne savivalda spręs, kuriuos ligoninės skyrius išlaikyti, kuriuos uždaryti? Savivaldybei esą beliktų atsakomybė dėl ūkinės veiklos. 

SAM. Netiesa. Pažymėtina tai, kad Sveikatos apsaugos ministerija nustatys tokio statuso ligoninių privalomai teikiamą paslaugų paketą. Kaip struktūriškai šios paslaugos bus teikiamos įstaigoje, dėl to spręstų ligoninės dalininkai bendru sutarimu (jeigu Tauragės ligoninės dalininkais būtų savivaldybė su valstybe).

Kokios įtakos tai turės tauragiškiams? 

SAM. Tauragės gyventojams (regiono gyventojams) paslaugų prieinamumas pagerės, nes Tauragės ligoninėje bus sutelktas visų sveikatos apsaugos ministro nustatytų privalomų antrinio lygio paslaugų teikimas, o valstybė, kaip ligoninės dalininkė, užtikrins tokioms paslaugoms teikti būtinų resursų turėjimą (įranga, finansavimas, specialistai ir pan.).

Ar planuojama uždaryti kuriuos nors ligoninės skyrius, o gal net pačią ligoninę uždaryti arba sujungti su kita ligonine? 

SAM. Tikslas nėra uždaryti ligonines. Šiuo metu nėra nustatyti privalomi atitinkamo lygmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąrašai (kokios paslaugos turi būti būtinai užtikrinamos regiono ligoninėje). Nuo privalomai teikiamų paslaugų priklausys ir ligoninės struktūra.
Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 27 straipsnio 2 punkte yra nustatyta, kad ligoninės dalininkais gali būti ir kelios savivaldybės, todėl Tauragės savivaldybė gali priimti sprendimą jungtis su kitų savivaldybių ligoninėmis.
Atkreiptinas dėmesys, kad šiuo metu Tauragės ligoninės dalininkas yra Tauragės savivaldybė, todėl tik ji gali nuspręsti dėl ligoninės uždarymo (veiklos nutraukimo). Ministerija tokių sprendimų negali priimti. Bet kokiu atveju Tauragės savivaldybė privalės užtikrinti nustatytų antrinio lygio paslaugų teikimo užtikrinimą regiono gyventojams.

Norėtume pabrėžti, kad vyksta regioninis planavimas ir sprendimai minėtais klausimais dar nepriimti.

Dalintis:

About Author

Skaitomiausias Tauragės krašto naujienų portalas

Rekomenduojami video:

Palikite komentarą