fbpx

Ar atsiras tauragiškių, norinčių mokyti vaikus namuose?

Dalintis:

„Nuo rugsėjo 1-osios vaikus bus galima mokyti ir namuose pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo bendrąsias programas“, – skelbia Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Tauragės rajono savivaldybė jau paskelbė ir mokyklų, padėsiančių tėvams organizuoti ugdymą (-si) šeimoje, sąrašą.

Diskusijos dėl šeimų pasirinkimo mokyti savo vaikus namuose Lietuvoje vyksta daugelį metų ir tik šiemet, kai karantino sąlygomis ne vienas iš tėvų turėjo progą įsitikinti, koks sudėtingas gali būti atžalų mokymas namuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarką. Vadovaujantis šia tvarka jau nuo šių metų rugsėjo gyventojams suteikiama galimybė patiems ugdyti savo vaikus namuose. Tėvai galės ugdyti vaikus patys, taip pat pasitelkti ateinančius mokytojus.

Šeimoje suteiktas išsilavinimas nuo šiol bus prilygintas įgytam mokykloje. Tėvai gali rinktis patys šeimoje ugdyti tiek mažuosius – priešmokyklinukus, pradinukus, tiek vyresnius vaikus – pagal  pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

Tauragės rajono savivaldybė patvirtino mokyklų, padėsiančių tėvams organizuoti ugdymą šeimoje, sąrašą. Šiame sąraše: ,,Versmės“, Žalgirių, Skaudvilės, Žygaičių gimnazijos, ,,Aušros“, Martyno Mažvydo, Tarailių, ,,Šaltinio“ progimnazijos ir Jovarų pagrindinė mokykla.

Tauragės rajono savivaldybė paskelbė, kad norintys nuo šio rugsėjo pradėti ugdyti vaikus šeimoje turi pateikti prašymą ir dokumentus pasirinktai mokyklai iš minėto sąrašo.

Įstaigos vadovui dokumentai turės būti pateikti nuo birželio 15 iki birželio 30 dienos. Prieš sudarydama sutartį, pasitelkusi reikalingus specialistus, mokykla įvertins ugdymosi šeimoje sąlygas, vaiko brandos ir žinių lygį.

Pasirinkę mokymąsi namuose turės atitikti Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo reikalavimus. Jei pageidaujama, kad vaikas būtų ugdomas namuose, jis ir pats turės išreikšti tokį norą. Tėvai, mokyklai teikdami prašymą ugdyti vaiką namuose, kartu turės pateikti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos įgalioto teritorinio skyriaus informaciją apie tai, kad nebuvo nustatyti vaiko teisių pažeidimai. Mokykla, sudariusi mokymo sutartį, mokinius aprūpins vadovėliais, teiks vaikams konsultacijas, sudarys sąlygas dalyvauti mokyklos vykdomose neformaliojo vaikų švietimo programose, renginiuose. Du kartus per mokslo metus mokyklos, su kuria bus sudaryta tėvų sutartis, mokytojai įvertins mokinio mokymosi pasiekimus ir pažangą. Tėvams būtų nustatyta pareiga ne rečiau kaip kartą per dvi savaites mokyklos elektroniniame dienyne fiksuoti vaiko pasiekimus: ko vaikas mokėsi, ką išmoko.

Dėl detalesnės informacijos savivaldybė siūlo kreiptis į Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiąją specialistę Danguolę Petkienę el.paštu danguole.petkiene@taurage.lt.

Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė „Tauragės kurjeriui“ sakė, kad skyriaus ir rajono mokyklų vadovai jau aptarė, kaip būtų taikoma ugdymo namuose tvarka. Anot jos, mokyklos tam yra pasiruošusios. Koks gali būti poreikis mūsų rajone esą sunku atsakyti. Galbūt ir atsiras norinčių, tačiau kol kas niekas dėl to nesikreipė.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos duomenimis, mokymas namuose šiuo metu gali būti aktualus 200 Lietuvos mokinių. Iš jų apie 100 ugdytųsi pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

Dalintis:

About Author

Daiva Žebelienė

Laikraščio „Tauragės kurjeris“ žurnalistė

Palikite komentarą