Teismas panaikino konkurso Šilalės kultūros centro direktoriaus pareigoms užimti rezultatus

Dalintis:

Tauragės apylinkės teismas priėmė sprendimą, kuriuo panaikino Šilalės rajono savivaldybės administracijos 2023 m. lapkričio 14 d. paskelbto ir 2023 m. gruodžio 20 d. įvykusio konkurso Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus pareigoms užimti rezultatus, susijusius su V.G. paskelbimu konkurso laimėtoja.  

Ieškinį teismui dėl konkurso rezultatų panaikinimo pateikė šiuo metu laikinai einanti Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus ir konkurse antra likusi Irmina Kėblienė. Ieškovė ieškinyje teigė, kad Šilalės rajono savivaldybė organizuodama konkursą turėjo neleisti trečiajam asmeniui V.G. dalyvauti pretendentų atrankoje, kadangi ši neatitiko pareigybės aprašyme keliamo specialaus reikalavimo dėl minimalaus 2 metų vadovaujamo darbo patirties kultūros srityje.

Šilalės rajono savivaldybės administracija su ieškiniu nesutiko ir teigė, kad trečiasis asmuo visgi turėjo kultūros centro direktoriaus pozicijai užimti reikalaujamos vadovaujamo darbo patirties, nes anksčiau vadovavo dramos būreliui mokykloje, kurioje dirbo mokytoja bei organizuodavo renginius.

Įvertinęs byloje pateiktus šalių įrodymus bei paaiškinimus, trečiojo asmens paaiškinimus, teismas konstatavo, kad trečiojo asmens vadovavimo patirtis dramos būreliui mokykloje negali būti vertinama kaip atitinkanti specialųjį reikalavimą turėti vadovavimo patirties kultūros srityje. Teismas akcentavo, kad teisminėje praktikoje kaip vienas iš vadovavimo patirtį sudarančių elementų įvardijamas ir pavaldžių asmenų turėjimas.

Šiuo konkrečiu atveju trečiasis asmuo V.G., būdama pradinių klasių mokinių dramos būrelio „Pasakų pasaulyje“ vadovė, neturėjo pavaldžių asmenų ir nebuvo atsakinga už pavaldžių asmenų darbą. Iš mokyklos struktūros, kurioje dirbo trečiasis asmuo matyti, kad vadovaujamą darbą dirbo ir pavaldžių asmenų turėjo tik gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojai. Mokytojai, būrelių vadovai pavaldžių asmenų neturėjo – jie patys buvo pavaldūs direktoriaus pavaduotojui ugdymui ar popamokinei veiklai.

Be to, byloje nenustatyta, kad pats dramos būrelis, kuriam vadovavo trečiasis asmuo, būtų buvęs įregistruotas viešuosiuose registruose, kaip meno kolektyvas ar mėgėjų meno kolektyvas, todėl trečiojo asmens veikla dramos būrelyje negali būti vertinama kaip patirtis kultūros srityje.

Teismas konstatavo, kad trečiasis asmuo V.G. neatitiko alternatyvaus specialaus reikalavimo turėti ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį kultūros srityje, todėl negalėjo dalyvauti konkurse. Atsakovė Šilalės rajono savivaldybė, neteisingai įvertinusi trečiojo asmens atitiktį specialiesiems reikalavimais, nepagrįstai suteikė teisę dalyvauti konkurse ir nepagrįstai pripažino ją konkurso laimėtoja.

Teismas taip pat iš dalies tenkino ieškovės reikalavimą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir priteisė ieškovei iš Šilalės rajono savivaldybės administracijos beveik 7200 Eur bylinėjimosi išlaidas.

Tauragės apylinkės teismo inform.

Dalintis:

About Author

Rekomenduojami video:

Palikite komentarą