UAB „Tauragės vandenys“ tiekiamo geriamojo vandens kokybė ir kontrolė

Dalintis:

Š. m. kovo 12 d. laikraštyje „Tauragės kurjeris“ išspausdintame straipsnyje „Vandenyje aptiko ir geležies, ir arseno“ buvo parašyta: „…Gyventojai informuojami, kad kai kuriose gyvenvietėse geriamasis vanduo ypač užterštas ir maistui vartoti jo negalima“.

Gyventojus informuojame, kad bendrosios geležies bei amonio kiekis ir drumstumas yra priskiriami indikatoriniams rodikliams. Geriamajame vandenyje nežymūs nuokrypiai nuo rodiklių verčių kenksmingo poveikio žmonių sveikatai tiesiogiai neturi, tačiau integraliai atspindi gamtinio (žalio) vandens savybes, todėl maistui gali būti naudojamas.

Bendrovė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymo 10 straipsnio 5 punktu, prašė Tauragės rajono savivaldybės administracijos ir gavo leidimą taikyti išlygą ir leisti ribotą (trejų metų) laikotarpį Puziškės, Griežpekių II vandenviečių gyventojams tiekti geriamąjį vandenį, kuriame bendrosios geležies kiekis yra didesnis, negu nustatyta Lietuvos higienos normoje HN 24:2017, iki kol bus įrengti vandens gerinimo įrenginiai.

2020 metais iš rajono vandenviečių, įvadų ir vidaus tinklų buvo paimti 285 mėginiai, kuriuose buvo nustatyti 5618 rodiklių. Lietuvos higienos normos HN 24:2017 nustatytų reikalavimų neatitiko 24 (bendroji geležis – 10, amonis – 13, drumstumas – 1) rodikliai.

Griežpelkiuose II 1 mėginys neatitiko HN:24 keliamų reikalavimų. Nustatytas padidėjęs amonio kiekis, kur nuo visų neatitikusių tyrimų vidurinė skaičiaus reikšmė – 0,57 mg/l (tyrimų leidžiama reikšmė 0,5 mg/l), bei padidėjęs bendrosios geležies kiekis, kur nuo visų neatitikusių tyrimų vidurinė skaičiaus reikšmė – 410 µg/l  (tyrimų leidžiama reikšmė 200 µg/l). Problema susijusi su vandens gavyba, nes nėra vandens gerinimo įrenginių.

Žygaičių vandenvietėje 2 mėginiai neatitiko HN:24 keliamų reikalavimų. Viename mėginyje nustatytas padidėjęs bendrosios geležies kiekis, kur nuo visų neatitikusių tyrimų vidurinė skaičiaus reikšmė – 350 µg/l (tyrimų leidžiama reikšmė 200 µg/l), bei dviejuose mėginiuose nustatytas padidėjęs amonio kiekis, kur nuo visų neatitikusių tyrimų vidurinė skaičiaus reikšmė – 0,59 mg/l (tyrimų leidžiama reikšmė 0,5 mg/l). Žygaičių vandenvietės problema išspręsta 2020-05-29 įrengus vandens gerinimo įrenginius. Po įrenginių įrengimo rodiklių nukrypimo nuo HN:24 daugiau nenustatyta.

Lauksargių vandenvietėje 1 mėginys neatitiko HN:24 keliamų reikalavimų. Nustatytas padidėjęs amonio kiekis, kur nuo visų neatitikusių tyrimų vidurinė skaičiaus reikšmė – 0,51 mg/l (tyrimų leidžiama reikšmė 0,5 mg/l).

Šikšnių vandenvietėje 1 mėginys neatitiko HN:24 keliamų reikalavimų. Nustatytas padidėjęs amonio kiekis, kur nuo visų neatitikusių tyrimų vidurinė skaičiaus reikšmė – 0,63 mg/l (tyrimų leidžiama reikšmė 0,5 mg/l).

Lauksargiuose ir Šikšniuose neatitikimai nustatyti dėl laikino vandens gerinimo įrenginių darbo sutrikimo. Įrenginių darbo problema buvo išspręsta nedelsiant.

Problemiškiausia vandenvietė – Puziškė. Čia 8 mėginiai neatitiko HN:24 keliamų reikalavimų. Visuose 8 mėginiuose nustatytas padidėjęs amonio kiekis, kur nuo visų neatitikusių tyrimų vidurinė skaičiaus reikšmė – 1,195 mg/l (tyrimų leidžiama reikšmė 0,5 mg/l), bei padidėjęs bendrosios geležies kiekis, kur nuo visų neatitikusių tyrimų vidurinė skaičiaus reikšmė – 1560 µg/l (tyrimų leidžiama reikšmė 200 µg/l). Iš per metus atliktų 8 mėginių tik 1 mėginyje buvo nustatytas padidėjęs drumstumas, kur nuo visų neatitikusių tyrimų vidurinė skaičiaus reikšmė – 10NTU (tyrimų leidžiamai reikšmė 4NTU).

Arseno bei kitų toksinių rodiklių vertės visose UAB „Tauragės vandenys“ kontroliuojamose vandenvietėse atitinka HN 24:2017 keliamus reikalavimus ir neviršija nustatytų normų.

UAB „Tauragės vandenys“ Griežpelkių II ir Pužiškės gyvenvietėse vandens gerinimo įrenginius planuoja pastatyti iki 2021 m. II ketv.

UAB „Tauragės vandenys“ administracija

Dalintis:

About Author

Rekomenduojami video:

Palikite komentarą