Leidiniui „Mūsų žinios“ – 35-eri

Dalintis:

Prieš 35-erius metus Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Tauragės rajono taryba, norėdama tauragiškius pasveikinti Vasario 16-osios proga, išleido pirmąjį leidinio „Mūsų žinios“ numerį. Tai buvo 1989 m. vasario 15 diena. „Mūsų žinios“ – tai Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Tauragės rajono tarybos dvisavaitis leidinys, ėjęs 1989–1990 metais.

„Pabudome ir kelkimės“

Pirmame leidinio puslapyje, sveikindamas tauragiškius Vasario 16-osios proga, straipsniu „Pabudome ir kelkimės“ į visuomenę kreipėsi Stasys Lapė. Tuo metu bundant visai Lietuvai (Sąjūdis susikūrė 1988 m. birželį) tai buvo tinkamiausias kreipinys į tauragiškius. Tauragiškiai prie Sąjūdžio prisijungė tik rugsėjo pabaigoje.

Apie tai būtent šiame leidinio numeryje, straipsnyje „Nenuleiskime rankų“ užsiminė ir Jonas Liorančas, Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Seimo narys: „Tauragėje Sąjūdžio iniciatyvinė grupė įsikuria tik rugsėjo pabaigoje. Giliai įšalusioje žemėje gležniems daigams labai sunku suleisti šaknis.[…]Viskas keičiasi. Sąjūdis taip pat mokosi veikti, atsispirti pasipriešinimui, vertinti nepagrįstus išpuolius. Tai mus, sąjūdiečius, dar labiau sutelkia, įtikina, kokia reikalinga toji mūsų veikla“. Čia pat J.Liorančas pristato Sąjūdžio rajono tarybos narius. Jais buvo M.Gylys, B.Jagminas, P.Jokubauskas, V.Kazakevičienė, J.Liorančas, S.Lapė, V.Martutaitienė, S.Mičiulis, J.Ragelskis, V.Norkevičiūtė, A.Plėštys, V.Pečiulis, E.Straukas, J.Šeputis ir J.Šimkus.

Išėjo 15 numerių

1989 metais leidinys „Mūsų žinios“ skaitytojus pasiekė 15 kartų, tiek buvo išleista numerių. Redaktoriumi buvo Julius Ragelskis. Be redaktoriaus, savo straipsnius šiame leidinyje publikavo ne vienas žinomas tauragiškis, kaip antai B.Jagminas, J.Liorančas, I.Tautvydienė, G.Katinas, V.Venckus, R.Barščiauskas ir kiti. Taip pat savo publikacijas siuntė įvairios organizacijos, draugijos: Lietuvių kalbos draugijos Tauragės grupė, Tauragės kelių valdybos pirminė partinė organizacija, rajono mokytojų Sąjūdžio taryba, klubo „Tremtinys“ taryba, Tauragės „Carito“ grupės delegatai ir kiti.

Visi „Mūsų žinių“ numeriai saugomi tremties ir rezistencijos muziejuje. Aušros Norvilienės nuotrauka

Leidinys buvo spausdinamas Klaipėdos „Ryto“ spaustuvės Tauragės skyriuje. Pirmojo numerio tiražas buvo 3000 egz. Kitų numerių tiražai skyrėsi, nuo 1000 iki 5000. Pirmųjų leidinio numerių formatas buvo A3 (2 puslapiai po 30×21 cm.). Nuo Nr.12 formatas pakeistas į didesnį (A2), o redaktoriui J.Ragelskiui talkino redakcinė kolegija: Vytautas Venckus (Nr.4 nurodytas redaktoriumi), Petras Jokubauskas, Raimundas Merkelis, Zenona Jurevičiūtė. 1990 metais buvo išleisti tik keturi leidinio numeriai.

Saugomi muziejuje

„Jau kelis kartus perskaičiau „Mūsų žinias“. Nelaikiau rankose tokio artimo širdžiai leidinio, gal todėl, kad rašo žmonės, kurie gyvena, dirba visai čia pat, gal todėl jis toks reikšmingas man“, – taip apie šį leidinį rašė skaitytoja Irena Kinderienė (Nr.2, 1989 m. kovo 3 d.).

Tai buvo išties tuomet išskirtinis leidinys, kur žmonės galėjo išsakyti savo nuomonę rūpimais klausimais. Pavarčius visus numerius, matyti, kad „Mūsų žinios“ buvo skaitomos ne tik vyresnio amžiaus žmonių, bet ir mokinių, kad tai buvo ir inteligentus, ir darbininkus vienijęs leidinys. Visus vienijo bendras tikslas – vardan tos…

Daugiau apie leidinio „Mūsų žinios“ leidybą, platinimą, įvairius draudimus galite išgirsti iš paties redaktoriaus J.Ragelskio papasakotų prisiminimų filme „Sąjūdis tauragiškių prisiminimuose“, kurį rasite „Youtube“ platformoje arba Tremties ir rezistencijos muziejuje.

Visi „Mūsų žinių“ numeriai saugomi Tremties ir rezistencijos muziejuje.

Dalintis:

About Author

Rekomenduojami video:

Palikite komentarą