Popiežius į bažnyčią patarnauti pakvietė moteris

Dalintis:

Popiežius Pranciškus apaštališkuoju laišku leido pasaulio moterims patarnauti kunigams per mišias. Padėti kunigams kviečiamos ir tauragiškės.

Bažnyčios kanonų teisės kodeksas iki šiol numatė, kad kunigams per mišias patarnauti gali tik vyrai, nors pasaulyje vyskupai skirdavo altoriaus tarnystei ir moteris, Komuniją dalindavo vienuolės. Tačiau iki oficialaus popiežiaus laiško šie veiksmai buvo nelegalūs. Popiežiaus rašytame laiške teigiama, kad naujos normos sustiprins moterų įnašą į bažnyčios gyvenimą. Už tarnystę kunigams per mišias tiek vyrams, tiek moterims neturi būti taikomas bažnyčios išlaikymas ar mokamas atlyginimas.

Tauragės Švč. Trejybės parapijos klebonas Marius Venskus „Tauragės kurjeriui“ sakė jau iki popiežiaus laiško sulaukdavęs tauragiškių klausimų, kuo jos gali padėti bažnyčiai.

– Čia, Tauragėje, didelio poreikio tarnystei per mišias neturime, bet mums praverstų žmonės, kurie padėtų rūpintis ligoniais, – sakė kunigas.

Anot M.Venskaus, tradiciškai taip jau susiklostė, kad anksčiau patarnauti kunigai kviesdavo tik vyrus, bet ekstraordinarinę tarnystę galėjo atlikti ir moterys. Kunigas pateikė pavyzdį iš Italijos.

– Mums įprasta, kad Komuniją kunigas dalija tik per mišias, bet taip būna ne visada. Pavyzdžiui, gavėnios metu kunigas namuose lanko vienišus ir vyresnio amžiaus žmones, išklauso išpažintis. Jei tokių vizitų per dieną suplanuota daug, pas tuos žmones ateina tarnystę atliekantys vyrai ir moterys, pasimeldžia, išdalija ir padeda priimti Komuniją. Svarbu pabrėžti, kad niekas Komunijos nedalins, jei tuo pat metu bus kunigas, – sakė M.Venskus. Kunigas išvardijo darbus, kuriuos patikėtų tarnauti bažnyčioje pageidaujančioms tauragiškėms.

– Jeigu ateisite ir norėsite pagelbėti, galime jums duoti skaityti skaitinius, galime jums duoti paruošti visuotinę maldą. Žmonės meta lapelius su maldavimais, o jums reikės surinkti tuos lapelius ir sukonkretinti. Priimame visus, nesvarbu, vyras ar moteris. Džiaugiuosi, kad savanorystė Tauragėje ypač skatinama, apie ją daug kalbama. Stebina ir džiugina žmonės, kurie turėdami kasdienį darbą dar nori padėti bažnyčiai. Turime nuostabų ūkio reikalus tvarkantį Vytautą. Tikrai yra daug savanorystę vertinančių tauragiškių, – sakė klebonas M.Venskus.

Kunigas pabrėžė, kad savanorystė neapmokama.

– Liturginė tarnystė neapima pilnos sielovados. Skirtingai nuo tikybos mokytojo, zakristijono ar vargonininko. Jie dirba pilnai bažnyčiai ir gauna atlygį, – sakė pašnekovas.

Ką reiškia būti akolite ir lektore?

Akolitu vadinamas asmuo, kuris patarnauja kunigui ar vyskupui ir diakonui prie altoriaus per mišias. Patarnautojas turi paruošti altorių bei šventuosius indus, patarnauti per mišias ir jei reikia, būti ekstraordinariniu Komunijos dalintoju.

Lektorius gali skaityti paskaitas, o per mišias jam ar jai patikima skaityti Dievo žodį (išskyrus Evangeliją) ir visuotinę maldą.

Dalintis:

Rekomenduojami video:

Palikite komentarą