Dosni „Žingsnių“ vasara: 6-asis almanachas ir 12-oji knyga vaikams

Dalintis:

Ir taip labai turtingą Tauragės – Lietuvos kultūros sostinės – renginių programą šią vasarą dar labiau praturtino miesto literatų klubas „Žingsniai“. Pasirodė klubo almanachas prasmingu ir simboliniu pavadinimu „Renkuosi būti“. Tai jau šeštasis tokio pobūdžio klubo leidinys. Iki tol išleisti almanachai „Gyvenimo juodraščiai“ (2000), „Žingsniai“ (2007), „Esame“ (2008), „Žodžiais tiksintis laikas“ (2014)  ir klubo 20-mečiui skirtas „Dvidešimtmečio kelias“ (2016).

Vaikų poetas Jonas Jakštaitis-Šapelis iš leidyklos „Printėja“ ką tik gavo savo jau 12-ąją eilėraščių knygą „Takelis į namus“. Šių abiejų tauragiškių leidinių pirmieji oficialūs pristatymai vyks rugpjūčio 25 dieną prie Tauragės kultūros rūmų, kai vėl į respublikinį renginį „Saulėlydžio posmai“ susirinks poetai ir prozininkai iš visos Lietuvos.

Apie almanachą „Renkuosi būti“ savo įžanginiame žodelyje Lina Astrauskienė, klubo pirmininkė, almanacho sudarytoja ir viena iš redaktorių (antrasis redaktorius yra šių eilučių autorius) kalba taip: „Atverskite šeštąjį Tauragės literatų klubo „Žingsniai“ almanachą „Renkuosi būti“, kuriame sugulė haiku, prozos ir poezijos kūriniai. Leiskitės į pokalbį su kiekvienu kūrėju, į savęs ieškojimus ir atradimus per džiaugsmą, abejones, kančią ir meilę. Ir visuomet, mieli skaitytojai, taip, kaip ir klubas „Žingsniai“, – rinkitės būti“.

Naujasis „Žingsnių“ almanachas „Renkuosi būti. Klubo „Žingsniai“ albumo nuotrauka

Yra ir debiutantų

Naujajame leidinyje savo kūrybą spausdina net 25 autoriai, klubo „Žingsniai“ nariai. Labai smagu, kad tarp patyrusių literatų, išleidusių ne vieną savo knygą arba spausdinusių savo kūrybą almanachuose, Jono Jakštaičio, Ivetos Skurvydienės, Sigito Kancevyčiaus, Jadvygos Margevičienės, Marijos Maškauskienės, Stefanijos Mažeikienės, Justinos Trilikauskienės, Vlado Čepliausko, Ramunės Ordo, Bronislavos Žilienės, Aldonos Auksorienės, Liudos Daugėlienės, Vido Riepšo, Indrajos Uginčienės, Vidos Mikalauskienės ir kitų vietos atsirado ir klubo debiutantams. Knygoje rasite tauragiškiams gerai pažįstamo (bet ne kaip poeto, o kaip gydytojo) Eugenijaus Margio eilėraščių, savo romantiniais prozos vaizdeliais pradžiugins su tauragiškiais debiutuojantis, bet jau du romanus parašęs tauragiškis, Klaipėdos dramos teatro ir TV aktorius Kęstutis Macijauskas, Lenkijoje gyvenanti kelių knygų autorė kraštietė Ramunė Ordo, neseniai į klubo veiklą įsijungusi energingoji Regina Fominichienė, atnaujinusi veiklą klube Vaida Petrauskienė. Klubo ir almanacho debiutantės Juditos Vasiliauskienės eilėraštis „Renkuosi būti“ tapo viso almanacho simboliniu ir šio pasaulio sukrėtimų akivaizdoje prasmingu pavadinimu.

Atsirado vietos ir prozininkams

Iki šiol išleistuose „Žingsnių“ almanachuose ryškai dominuodavo poezija. Šįkart vietos atsirado ir trims klubo prozininkams – Stefanijai Mažeikienei, Remigijui Žukauskui ir Kęstučiui Macijauskui. Leidinyje vis dėlto vyrauja lyriniai eilėraščiai, tačiau Tauragės poetai tampa drąsesni ir nevengia paieškoti įdomesnių formų, rasite ir tradicinių eiliavimo būdų (J.Jakštaitis, A.Auklsorienė, M.Maškauskienė, J.Margevičienė, V.Riepšas, R.Fominichienė, J.Trilikauskienė, V.Čepliauskas ir kt.), ir eilėraščių ciklų (I.Skurvydienė, S.Kancevyčius), verlibro (I.Skurvydienė, S.Kancevyčius, I.Uginčienė, D.Genienė ir kt.), ir haiku (L.Astrauskienė), ir moderniosios poezijos (R.Karvelis) ryškių pavyzdžių, stambesnės poezijos formos kūrinių (E.Šaltis).

Almanachą, kurį sudarė ir redagavo kartu su šių eilučių autoriumi Lina Astrauskienė, o išleidimą rėmė Tauragės rajono savivaldybė, 300 egzempliorių tiražu išleido UAB „Ridsales“ kūrybinė spaustuvė. Įspūdingo knygos viršelio ir kitų iliustracijų autorius – fotografas Juozas Petkevičius.

Renkuosi būti.
Savo tylėjimu puošti sielos šventovę
Ir atvira širdim priimt visas gyvenimo spalvas.
Renkuosi džiaugtis man skirta Dievo malone,
Žinojimą ir nežinojimą renkuos.
Ir visą patirtį keliu žvilgsniu į saulę,
Ir linkstant kūnui tiesinuos be atvangos –
Nors būna, akys mato tik pilkėjantį pasaulį,
Aš savo dvasioje pavasarį renkuos!

Judita Vasiliauskienė

12-oji Šapelio knyga vaikams

12-oji Jono Jakštaičio-Šapelio poezijos knyga vaikams. Klubo „Žingsniai“ albumo nuotrauka

Per 12 metų – 12 knygų! Toks Jono Jakštaičio indėlis į Tauragės literatų išleistų knygų sąrašą. Tas sąrašas tikrai ilgas, o daugiausia vietos jame užima būtent Jonas Jakštaitis-Šapelis.

Ištikimas sau ir vaikams

Tauragės krašte mylimo vaikų poeto Jono Jakštaičio-Šapelio eilėraščių knyga simboliniu pavadinimu „Takelis į namus“ – jau dvyliktoji autoriaus kūrybinėje biografijoje. Kaip ir ankstesnėse savo knygose, o jos visos skirtos jaunesniojo amžiaus vaikams, poetas lieka sau ištikimas: apdainuoja jį supančią nepaprastai gražią gimtųjų vietų – Margiškių, Žygaičių, Pagėgių, Draudenių – gamtą, kalbasi su nuo vaikystės pažįstamais augalais, gyvūnais. Jo eilėraščiai neretai virsta netikėčiausiomis pasakomis. Dažnai galima pajusti ir švelnaus humoro, didelės meilės gimtinei, kartais ir gyvenimo prasmės ar net nostalgišką liūdesio gaidelę.

Gausi krūvelė Jono Jakštaičio knygelių vaikams. Klubo „Žingsniai“ albumo nuotrauka

Eilėraščiai skambūs ir lengvai įsimenami

Šioje knygoje vaikai ras linksmų, vaizdingų, skambių ir neilgų eilėraščių, kuriuos labai lengva įsiminti ir deklamuoti. Kiek vyresni perskaitys ir vieną kitą ilgesnį eilėraštį ar eiliuotą pasaką. O jau tėveliai ar seneliai neabejotinai ras savo vaikams ar vaikaičiams ką paskaityti ir plačiau papasakoti apie šios knygos veikėjus. Nuotaikinga, smagi knyga tikrai pasieks skaitytojų širdeles, juolab, kad ji iliustruota labai gražiais Žygaičių gimnazijos mokinių ir poeto vaikaičių piešiniais.

Jono Jakštaičio ir Žygaičių gimnazijos mokinių, dailės mokytojos Birutės Bacevičienės bendradarbiavimas tikrai vertas pagyrimo žodžių. Pagyrimo žodžių verta ir knygos dizainerė-maketuotoja Regina Vaičaitienė, išradingai žygaitiškių vaikų ir poeto vaikaičių piešinius, kurie labai papildo poeto tekstus, pritaikiusi eilėraščiams.

Kūrėjai Jonas Jakštaitis ir Eugenijus Šaltis – Tauragės poetų kūryba dažniausiai pristatoma Tauragės Birutės Baltrušaitytės viešojoje bibliotekoje. Klubo „Žingsniai“ albumo nuotrauka

Finansinės paramos negavo

Knygą, kaip ir daugelį poeto knygų, išleido leidykla „Printėja“, sudarė ir redagavo šių eilučių autorius. Paramos finansinės, deja, Jonas Jakštaitis jokios nesulaukė (savivaldybės buvo prašęs), tačiau kaip partnerės prisidėjo Tauragės Birutės Baltrušaitytės, Pagėgių Vydūno, Šilalės viešosios bibliotekos ir Žygaičių kaimo bendruomenė „Žygava“. Jos nupirks tiesiai iš leidyklos keliasdešimt egzempliorių. Tai taip pat gera paskata poetui kurti ir bent kiek palengvina finansinę naštą.

Vėjeliai tik lūpas
Rasa sudrėkino
Ir dainą girdėtą
Užtraukt pamėgino.
Šiaurys ėmė staugti,
Vakaris raudoti,
Pietys išsigandęs
Paprašė nustoti.
Geriau jau padangėj
Po vieną skrajotų
Ir savo dainelę
Kiekvienas dainuotų.
Po platų pasaulį
Vėjeliai klajojo,
Daugybę dainelių
Ir mums dovanojo
„Vėjų dainos“

Dalintis:

Rekomenduojami video:

Palikite komentarą