Karantinas apkarpė tarybos narių apetitą

Dalintis:

Jei ne karantinas, savivaldybės tarybos veiklai įgyvendinti skirtų biudžeto lėšų vietos politikai būtų išnaudoję gerokai daugiau. Tačiau politikų apetitą priverstinai apkarpė savivaldybės administracijos sprendimas. Nuo karantino pradžios – kovo 15-osios naudoti vadinamąsias kanceliarines lėšas tarybos nariams uždrausta. Šių išmokų šiuo metu yra atsisakęs vienintelis tarybos narys – liberalas Darius Stankus.

Vis dėlto iki karantino Tauragės rajono savivaldybės tarybos nariai pagal tarybos reglamentą jiems skiriamas lėšas naudojo „pilnu tempu“. Nuo sausio 1-osios iki kovo 15 dienos 24 tarybos nariai išleido beveik 31 tūkstantį eurų. Šių biudžeto pinigų naudojimas visuomenei visada kėlė pagrįstų abejonių. Daugiausiai tarybos narių deklaruoja išmokas iš biudžeto skiriantys kurui pirkti. Svarbu paminėti, kad už šias lėšas įsigytą kurą politikai gali naudoti ne asmeniniams reikalams, bet savo, kaip tarybos narių, veiklai. Visi jie vienbalsiai sako, kad įsipylę „valdiško“ kuro po savo oficialių darbo valandų skuba susitikti su rinkėjais, iki vėlaus vakaro kasdien nuvažiuodami šimtus kilometrų, ir vos keletas įsigyja kanceliarinių prekių – rašiklių ar popieriaus.

Kaip „Tauragės kurjerį“ informavo savivaldybės administracijos atstovė Julija Paltanavičiūtė, pirmąjį šių metų ketvirtį vadinamųjų kanceliarinių išlaidų buvo atsisakęs vienintelis tarybos narys Darius Stankus. Visi tarybos nariai, įskaitant ir merą Dovydą Kaminską, šiuos pinigus leido kurui įsigyti ir ryšio paslaugoms apmokėti. Vos keletas politikų pirko kanceliarinių prekių, keli šiais pinigais atsiskaitė už asmeninių automobilių remontą.

Daugiausiai kanceliarinių lėšų pirmąjį šių metų ketvirtį sunaudojo Tomas Alijošius, Pranas Petrošius, Darius Petrošius, Vidas Bičkus, Linas Janušonis, Matas Petraitis, vicemerė Virginija Eičienė, Giedrė Stulginskienė, Jolanta Skrodenienė ir Eglė Ramanauskaitė – išleido per 1200 Eur.

1000 Eur viršijo Vaclovas Karbauskis, Eugenijus Margis, Vilmantas Liorančas, Sigitas Kancevyčius, Robertas Piečia, meras Dovydas Kaminskas, Rima Bandzinaitė-Latožienė, Rita Grigalienė ir Kęstutis Balašaitis.

Viktoras Kovšovas ir Efrema Bitinienė nuo metų pradžios išleido kiek daugiau nei po 900 Eur.

Mažiausiai kanceliarinių lėšų išnaudojo Raimondas Matemaitis (751 Eur), Sigitas Mičiulis (575 Eur) ir Stasys Lapė (253 Eur).

Savivaldybės atstovas spaudai Kasparas Bertašius pranešė, kad šalyje paskelbus karantiną iš tarybos narių buvo priimti tik išlaidų už įsigytas prekes dokumentai iki kovo 15 dienos. „Po karantino paskelbimo tarybos nariai nesinaudojo kanceliarinėmis lėšomis“, – informavo K.Bertašius.

K.Bertašiaus klausėme, kieno sprendimu tarybos nariams karantino metu buvo uždrausta naudotis kanceliarinėmis išmokomis. Tačiau į šį klausimą savivaldybės atstovas neatsakė.

Pagal tarybos reglamentą, kurį tvirtino patys tarybos nariai, kiekvienam tarybos nariui su jo, kaip tarybos nario, veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto, biuro patalpų nuomos išlaidoms apmokėti kas mėnesį gali būti skiriama iki 1 MMA (minimaliosios mėnesinės algos, šiuo metu tai 607 Eur) dydžio išmoka, už kurią atsiskaitoma ne rečiau kaip vieną kartą per tris mėnesius. Ši suma kiekvieną mėnesį – iki 10 dienos – avansu pervedama visiems tarybos nariams į jų nurodytas asmenines sąskaitas banke. Pasibaigus ketvirčiui, lėšos pervedamos tik nustatyta tvarka atsiskaičiusiems už gautų lėšų panaudojimą tarybos nariams.

Reglamente nustatytų lėšų limitas sumuojamas kiekvieną ketvirtį. Per praėjusį mėnesį nepanaudotos lėšos negali būti naudojamos kitą mėnesį. Per praėjusį ketvirtį išmokėta avanso suma, už kurią tarybos narys reglamente nurodytu laiku neatsiskaitė, laikoma einamojo ketvirčio avansu, o išlaidų ataskaitoje nurodyta suma įskaitoma į einamojo ketvirčio išlaidas.

Dalintis:

About Author

Laikraščio „Tauragės kurjeris“ redaktorė.

Rekomenduojami video:

Palikite komentarą