Mirė žurnalistas Aleksandras Morozovas

Dalintis:

Kovo 18-osios rytą atskriejo žinia, kad mirė žurnalistas Aleksandras Morozovas, žinomas ne tik Tauragėje – apie jo nuveiktus darbus žino nemažai Lietuvos žmonių, ypač tie, kurie domisi žurnalistika ir kraštotyra.

Turbūt plačiausiai Aleksandro Morozovo vardas pasklido tada, kai jis išaiškino faktą, kad kadaise Tauragės pašto kieme lankėsi vienas garsiausių pasaulio rašytojų Onorė de Balzakas. Žurnalistas džiaugėsi, kad Tauragėje ant pašto sienos buvo atidengta atminimo lenta, liudijanti didžiojo rašytojo viešnagę. Ta proga Tauragėje lankėsi ir Prancūzijos ambasadorė, vyko iškilmės, o atvykę prancūzų turistai labai domėjosi šiuo istoriniu įvykiu. Apie visa tai papasakojo Aleksandro duktė Larisa Gureckienė, su kuria beveik kasmet pavyksta asmeniškai pasikalbėti Vilniuje vykstančiuose kraštiečių susitikimuose, perduoti ir priimti linkėjimus. Larisa pasakojo, kad Aleksandras, nors ir sirgdamas, puikiai prisimindavo tauragiškius, žmones, su kuriais jam teko bendrauti, domėjosi mūsų krašto įvykiais.

Aleksandras Morozovas gimė 1939 m. balandžio 12 d. Vitebske. Blaškomas karo audrų kartu su tėvais iš nuniokotos Baltarusijos atsidūrė Lietuvoje. Smilgiuose baigė vidurinę mokyklą, vėliau Vilniaus universitete studijavo rusų filologiją. Gavęs paskyrimą įsidarbino Gaurės vidurinėje mokykloje Tauragės rajone, o nuo 1965 m. dirbo Lietuvos televizijos ir radijo komiteto Tauragės rajono radijo redakcijos atsakinguoju redaktoriumi.

Tuo pat metu rašė straipsnius į rajoninius laikraščius, jo rašiniai buvo spausdinami respublikinėje spaudoje – laikraščiuose ir žurnaluose. Be žurnalistikos, Aleksandrą traukė ir literatūrinis darbas. 1970 metais pasirodė jo satyros ir humoro rinkinys „Devyni vilkai“. Vėliau išėjo satyros ir humoro knygelė „Žvirblio koja“ (1975). Savito stiliaus buvo jo „Filosofizmai“. Nemaža dalis apybraižų, humoristinių kūrinių išspausdinta respublikinėje spaudoje. A.Morozovas garsėjo kaip aktyvus kraštotyrininkas. Kurį laiką vedė Tauragės televizijos laidas, jas redagavo.

Su žmona Aldona Aleksandras užaugino sūnų Aleksandrą ir dukrą Larisą, susilaukė dviejų vaikaičių ir provaikaitės. 2001 m. su šeima išvyko į Vadaktų kaimą Radviliškio rajone. Pernai atšventė savo 80 metų jubiliejų.

2020 m. kovo 18 d. miręs pedagogas, žurnalistas, rašytojas, kraštotyrininkas Aleksandras Morozovas amžinojo poilsio atgulė kovo 21 dieną, šeštadienį, Smilgių miestelio, kur prabėgo jo moksleiviški metai, kapinėse.

Tauragės visuomenei Aleksandras Morozovas paliko savo parašytas knygas, straipsnius, o jo surinkti faktai apie rašytoją Onorė de Balzaką, atrastas jo iš Tauragės rašytas laiškas tapo vertybe ne tik Tauragei – jis susiejo Lietuvą su Prancūzijos literatūros istorija.

Ilsėkis ramybėje, kolega Aleksandrai, tavo nuveikti darbai dar ilgus metus kels susidomėjimą ir kvies geriau pažinti Tauragę bei jos praeitį.

Dalintis:

Rekomenduojami video:

Palikite komentarą