fbpx

Mokinių mažėjimas veda prie drastiškų pokyčių

Dalintis:

Mokyklų tinklo Tauragės rajone pertvarkos, panašu, ilgai laukti nereikės. Praėjusią savaitę posėdžiavęs Švietimo, kultūros ir sporto komitetas apsisprendė kaimo mokyklų bendruomenėms teikti reorganizavimo planą. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Egidijus Šteimantas patikino, kad bendruomenės didesnių pokyčių, be ugdymo kokybės gerėjimo, nepajaus.

Posėdyje – reorganizacijos planas

Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdyje dar kartą iškeltas kaimo mokyklų likimas. Moksleivių skaičius ir toliau mažėja, išlaikyti visą nedidelių mokymo įstaigų administracinį aparatą kainuoja nemažai. Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Egidijus Šteimantas pabrėžė, kad pagrindiniai kriterijai, dėl kurių sprendžiamas reorganizacijos klausimas, yra jungtinių klasių atsiradimas ir mokinių skaičiaus mažėjimas.

Posėdyje komiteto nariams ir stebėtojams paaiškinta, kad 130 moksleivių ribos neperžengia penkios kaimų mokymo įstaigos: Pagramančio, Batakių, Lauksargių, Lomių ir Gaurės pagrindinės mokyklos. Kasmet į jas susirenka vis mažiau mokinių, o šiuo metu jas lanko po mažiau nei 100 moksleivių. Todėl pasiūlytas pertvarkymo planas, pagal kurį Batakių ir Lomių mokyklos taptų Skaudvilės gimnazijos skyriais, Lauksargių ir Gaurės mokyklos būtų prijungtos prie Jovarų pagrindinės mokyklos, o Pagramančio pagrindinė mokykla būtų jungiama prie „Aušros“ progimnazijos.

Komiteto narys Sigitas Kancevyčius teiravosi, kodėl Lomių mokyklos negalima prijungti prie Batakių, juolab esanti istoriškai susiklosčiusi situacija, kai būtent į šią mokymo įstaigą tęsti mokslų traukdavo Lomių kaimo vaikai. Šiam klausimui skubiai pritarė ir salėje posėdį stebėjęs Batakių pagrindinei mokyklai vadovauti grąžintas Rimvydas Varanavičius. Tačiau E.Šteimantas patikino jau girdėjęs tėvelių nuomonę, kurie pageidautų, kad jų mokykla būtų jungiama prie Skaudvilės gimnazijos. Tai būsią patogiau, mat nereikės vaikams dukart keisti mokyklos – įgijus pradinį išsilavinimą Lomiuose, keliauti į Batakius ir baigus pagrindinę mokyklą traukti dar toliau – į Skaudvilę ar net Tauragę. E.Šteimanto tvirtinimu, tėvai pageidautų, kad vaikai, baigę Lomiuose pradines klases, galėtų Skaudvilėje mokytis iki pat abitūros.

Kodėl 130?

Kaip matyti komiteto posėdyje pasidalintoje diagramoje, reorganizacija laukia tų mokymo įstaigų, kuriose liko mažiau nei 130 moksleivių. Egidijus Šteimantas „Tauragės kurjeriui“ sakė, kad tai yra Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nustatyta riba.

– Ministerija skaičiuoja, kad su 130 moksleivių, besimokančių 1-10 klasėse, mokymo įstaiga dar gali minimaliai pragyventi iš klasės krepšelio lėšų. Visi organizuojami projektai ir papildomo finansavimo būdai turi kriterijus, kuriuose numatyta, jog turi būti ne mažiau 130 moksleivių, – mokyklų tinklo pertvarkos plano detales vardijo E.Šteimantas.

Kiek toks pertvarkymas padės sutaupyti? Kol kas skaičiuojama, kad per metus biudžete liktų apie pusę milijono eurų. Daug tai, ar mažai – sunku pasakyti, kai kalbama apie augančią jaunąją kartą. Švietimo skyriaus vedėjas patikino, kad mokyklų bendruomenės pertvarkos grimasų neturėtų pajusti, mat ugdymo procesas ir toliau kaimo vietovėse išliks. Tik administracinis aparatas mažės.

– Nerandame kaimo mokykloms vadovų, o ankstesniųjų kadencijos baigiasi. Reorganizavus įstaigas, jų ieškoti ir nebereikės. Pagrindinis mūsų tikslas yra ne ekonominis, o ugdymo kokybė. Gavome aiškias gaires – rajone trūksta mokytojo padėjėjų, kai kurios kaimų mokyklos nėra mačiusios psichologų, – problemų neslėpė Švietimo skyriaus vedėjas, pridurdamas, kad reikia ir socialinių pedagogų.

Vadovai: jungtinės klasės nėra gerai

Jei pateiktam pertvarkos planui bus pritarta, kaimų mokyklos bus jungiamos prie Skaudvilės gimnazijos, Jovarų pagrindinės mokyklos ir „Aušros“ progimnazijos. Pastarųjų vadovai, paklausti apie pertvarkos planus, kalbėjo santūriai, tačiau visi vienbalsiai užtikrino, jog jungtinių klasių neturi būti.

– Kai mažoms mokykloms trūksta lėšų, didžiosios mokyklos tampa jų donorais. Dabar yra direktoriai, jų pavaduotojai, ūkvedžiai, buhalteriai. Visa tai galima tvarkyti racionaliai. Be to, darbas jungtinėse klasėse nėra tinkamas, – dėstė Skaudvilės gimnazijos direktorius Nerijus Jocys.

– Šiais laikais jungtinės klasės nėra veiksmingas mokymosi būdas. Pradinukai turėtų mokytis arčiau namų, vyresniuosius galima pavėžėti. Dar nesvarsčiau, kaip dirbtume, jei sujungtų mokyklas. Tačiau jei jau einam pažangos keliu, tai jungtinių klasių būti negali. Ypač pagrindinio ugdymo klasėse, – įsitikinusi Snieguolė Bastakienė, „Aušros“ progimnazijos vadovė.

– Sprendimai dar nepriimti, svarstyti nėra ko. Teko perimti Dacijonų ir Dauglaukio mokyklas, jos buvo visai byrančios. O čia būtų stiprios bendruomenės ir mokyklos su dar nemažai mokinių, turėtume įsilieti į bendruomenės gyvenimą, – kalbėjo Jovarų pagrindinės mokyklos direktorius Algimantas Kaminskis.

Pertvarka – dar dviejose mokymo įstaigose?

Praėjusią savaitę rašėme, kad savivaldybėje bręsta planas sujungti Tauragės moksleivių kūrybos centrą su Tauragės muzikos mokykla, mat abiejose įstaigose mokomasi meno pakraipos dalykų. Tokią idėją pristatę Švietimo skyriaus atstovai ir vėlgi tikino, jog mokiniai su tėveliais pokyčių nejusią, tik mažėsiąs administracinis aparatas, keistųsi lėšų poreikis. Vienai įstaigai reikėsią tik vieno vadovo, tačiau visos vykdomos veiklos ir toliau būtų po viena vėliava.

Pasiūlytas pertvarkos planas kol kas tėra tik planas. Esą dabar reikia apsispręsti, ar bus jo laikomasi, ar apskritai rajonas pasuks šiuo švelnesnės reorganizacijos keliu, kai nesumažinamas švietimo programų skaičius ir mokyklos nėra uždaromos. Pasiryžus prijungti kaimų mokyklas prie didesniųjų, pagal dabartinį planą, reorganizacija turėtų įvykti iki 2020 metų rugpjūčio pabaigos. Tai reiškia, kad naujus mokslo metus penkių mokymo įstaigų moksleiviai pradėtų kiek pasikeitusiose įstaigose.

Egidijaus Šteimanto teigimu, gruodžio-sausio mėnesiais planuojama aplankyti Gaurės, Lomių, Batakių, Lauksargių ir Pagramančio mokyklų bendruomenes. Tokiu būdu tikimasi tėveliams pristatyti pertvarkos planą, tikslus ir išgirsti bendruomenės nuomonę bei požiūrį.

Dalintis:

About Author

Morta Mikutytė

Naujienų portalo kurjeris.lt redaktorė

Palikite komentarą