Paskirstė premijas socialiniams darbuotojams

Dalintis:

2,9 mln. eurų – tiek Vyriausybė skyrė savivaldybėms pavaldžių socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų premijoms. Lėšos savivaldybėms paskirstytos skirtingai – pagal socialinių darbuotojų skaičių. Pavyzdžiui, Tauragės rajonui skirta 21 480 Eur mažiau nei Šilutei. Kam ir kiek išmokėti pinigines premijas, savivaldybė spręs kartu su socialinių paslaugų įstaigų vadovais.

Lietuvoje iš viso yra apie 9,6 tūkst. socialinių paslaugų srities darbuotojų. Vyriausybė pinigines premijas jiems skyrė už ypač svarbių užduočių vykdymą ekstremaliosios situacijos ir karantino laikotarpiu: paslaugų teikimą senyvo amžiaus žmonėms ir neįgaliesiems socialinės globos įstaigose, už dienos centruose specialiai sudarytose grupėse socialinę globą ir priežiūrą, integralią pagalbą asmenų namuose, pagalbą į namus (aprūpinimą maistu, medikamentais), priežiūros užtikrinimą nakvynės namuose, krizių centruose, ypatingą socialinę riziką patiriančių šeimų lankymą, socialinę globą vaikams, asmeninio asistento paslaugas neįgaliesiems.

Tauragės rajono savivaldybei skirta 49 430 Eur. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija rekomenduoja, kad piniginės premijos būtų skiriamos socialiniams darbuotojams, jų padėjėjams, individualios priežiūros personalui, atvejo vadybininkams, socialinių paslaugų įstaigose dirbantiems sveikatos priežiūros specialistams, psichologams, gestų kalbos vertėjams.

Premijas pasiūlyta išmokėti ir socialinių paslaugų įstaigose dirbantiems sveikatos priežiūros specialistams ir kitiems darbuotojams, kurie šiuo sudėtingu laikotarpiu teikia gyvybiškai svarbias paslaugas asmenims namuose, socialinių paslaugų įstaigose, organizuoja ir koordinuoja šį darbą.

– Dėl premijų dydžių savivaldybės spręs kartu su socialinių paslaugų įstaigomis. Skiriant premijas, siūloma savivaldybėms kartu su socialinių paslaugų įstaigų vadovais įvertinti darbuotojų funkcijų pobūdį, sudėtingumą, atsakomybės lygį karantino laikotarpiu, – sakė ministerijos Komunikacijos skyriaus vedėja Edita Banienė.

Pagal Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymą biudžetinių įstaigų darbuotojams galima skirti premijas už ypač svarbias užduotis – premijos dydis gali prilygti vienam pareiginės algos pastoviosios dalies dydžiui.

Savivaldybėms paskirstytos skirtingos sumos. Pavyzdžiui, Šilutės rajonui Vyriausybė skyrė 70 910 Eur – 21 480 Eur daugiau nei Tauragės rajonui. Taip yra todėl, pasak ministerijos, kad lėšos savivaldybėms paskirstytos proporcingai socialinių paslaugų srities darbuotojų skaičiui jose.

Dalintis:

About Author

Laikraščio „Tauragės kurjeris“ žurnalistė

Rekomenduojami video:

Palikite komentarą