Kokia yra energinio naudingumo sertifikato gavimo procedūra?

Dalintis:

Noras gyventi ekonomiškiau, komfortiškiau, ekologiškiau skatina ieškoti sprendimų, kaip šį norą įgyvendinti. Vienas iš būdų – įsigyti ar gyventi aukštos energetinio naudingumo klasės pastate. Tą klasę nurodo energinio naudingumo sertifikatas – dokumentas, kuriame pagal Statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus įvertinamas pastato (ar jo dalies) energijos suvartojimas ir nurodoma energinio naudingumo klasė. Siekiant gauti šį sertifikatą, dažnai kyla nemažai klausimų – nuo to, kaip jį gauti iki trukmės, per kiek laiko dokumentas parengiamas. Tad toliau skaitydami sužinosite, kokia yra energinio naudingumo sertifikato gavimo procedūra.

1. Įvertinti, ar statiniui išties reikalingas energinio naudingumo sertifikatas.

Lietuvoje galiojantys teisės aktai (šiuo atveju – Statybos įstatymas) numato, kad minimalūs pastatų energinio naudingumo reikalavimai privalomi dviem atvejais: 1) kai naujai statomi pastatai (jų dalys) ir 2) kai rekonstruojamas, atnaujinamas (modernizuojamas) ar remontuojamas pastatas (ar jo dalis). Antruoju atvejų galioja sąlyga – atliekamų rekonstravimo, atnaujinimo (modernizavimo) ar remonto darbų, kuriais atkuriamos (pagerinamos) pastato atitvarų ir inžinerinių sistemų fizinės ir energinės savybės, kaina turi sudaryti daugiau kaip 25 procentus pastato vertės, neįskaitant žemės sklypo. Šie reikalavimai taikomi tiek, kiek tai techniškai, funkciškai ir ekonomiškai įmanoma. Tad pirmas energinio naudingumo sertifikato gavimo procedūros žingsnis – įvertinti, ar statiniui šis dokumentas yra būtinas.

Tiesa, kartais, net ir tokiais atvejais, kai teisės aktai nenumato būtinybės atlikti pastato energinio naudingumo sertifikavimą, tai padaryti naudinga – specialistai duoda vertingų patarimų, nurodo efektyvių priemonių, kuriomis būtų galima padidinti esamą pastato energinio naudingumo klasę ir gyventi jame ekonomiškiau, komfortiškiau.

2. Susirasti patikimą įmonę, kuri profesionaliai įvertintų pastato energinį naudingumą ir išduotų energinio naudingumo sertifikatą.

Šis žingsnis irgi labai svarbus, nes savo darbo neišmanantys specialistai suteiks abejotinos vertės paslaugą. Tad reikėtų rinktis pakankamą patirtį sukaupusius profesionalus. „Klaipėdos statybos kompanija“ – puikus savo darbą išmanančių profesionalų pavyzdys. Tai didžiausia Lietuvoje sertifikavimo paslaugas teikianti įmonė, išdavusi daugiausia energetinio naudingumo sertifikatų pastatams visoje Lietuvoje. Klientai kompaniją pavadina tikru Lietuvos pastatų sertifikavimo centru. Bendradarbiaujant su patikima įmone, paslaugos bus atliekamos ir kokybiškai, ir operatyviai.

3. Iš anksto pasiruošti reikalingus dokumentus.

Norint įvertini naujo statinio (pastatyto po 2016 metų) energinį naudingumą, reikia pateikti Registrų centro išrašą (pirmą lapą); kadastrinių matavimų bylą su ne mažiau negu 83 % baigtumu (reikalingi visi byloje esantys brėžiniai); architektūrines, konstrukcinės, šildymo-vėdinimo dalis (viskas iš projekto); langų, durų, vartų atitikties deklaracijas; šildymo, vėdinimo įrenginių parametrus ir nuotraukas; mūro markės atitikties deklaraciją; rekuperatoriaus parametrus ir nuotraukas (jeigu toks įrengimas yra pastate). Taip pat prašoma kelių pastato nuotraukų iš išorės bei sandarumo testo ataskaitos, kurią parengia akredituota laboratorija.

4. Pateikti prašymą energinio naudingumo sertifikatui gauti.

Susisiekus su įmone, kuri suteiks pastato energinio naudingumo sertifikavimo paslaugą, reikia pateikti prašymą. Jame paprastai turi būti nurodomi duomenys apie pastatą (paskirtis, statybos metai ir kt.), apie sienų ir stogų konstrukcijas, apie grindų ant grunto su papildomu vertikaliu apšiltinimu konstrukcijas, gelžbetonines sąramas, pastatui šildyti naudojamus šilumos šaltinius ir akumuliacines talpas, šildymo sistemos reguliavimo įtaisus, karštam vandeniui ruošti naudojamus šilumos šaltinius ir talpas, vėdinimo bei vėsinimo sistemas. Taip pat reikia atsiųsti pastato dokumentus, kurių sąrašą, įvertinusi konkretų atvejį, pateikia įmonė.

Jeigu pastatas yra senesnis, t. y. pastatytas iki 2007 m., tikėtina, kad bus paprašyta pateikti ne tik dokumentus, bet ir atsakymus į kelis klausimus, susijusius su pastato langų rūšimi (mediniais ar plastikiniais); šildymo metodu; karšto vandens ruošimu (metodu, boilerio litražu ir kt.); stogo, sienų ir grindų šiltinimo storiu; garažo ar (ir) rūsio ypatumais.

5. Laukti profesionalų, kurie atliks pastato energinio naudingumo sertifikavimą.

Paprastai tik tuomet, kai yra užpildomi prašymai, pateikiami reikalingi dokumentai, specialistai atvyksta apžiūrėti pastato. Patikrina pateiktus dokumentus (pastato projektą ir kadastrinių matavimų bylą) ir jų tinkamumą.

6. Laukti, kol profesionalai atliks visas reikalingas pastato sertifikato gavimo procedūras.

Atliekamas pastato energinis sertifikavimas – skaičiuojamas pastato energinis naudingumas, gauti duomenys perduodami užsakovui, įvertinamos priemonės pastato naudingumui pagerinti. Kai viskas atliekama, energinio naudingumo sertifikatas – kliento rankose.

Naudinga žinoti, kad energinio naudingumo sertifikatas yra išduodamas per 1–5 dienas (priklausomai nuo įmonės užimtumo tuo metu), po sertifikavimui atlikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos. Kai energinis naudingumo sertifikatas jums bus įteiktas, neužmirškite, kad jis galioja ne ilgiau kaip 10 metų nuo jo išdavimo.

Norite gauti kokybišką ir operatyvią energinio naudingumo sertifikavimo paslaugą? Rinkitės gerą reputaciją turinčią įmonę. Klaipėdos statybos kompanija: telefonu +3706 865 3020, el. paštu info@ksk.lt arba internetu.

Užs. Nr. 13

Dalintis:

About Author

Rekomenduojami video:

Palikite komentarą