Lietuvoje sužaliuos tūkstančiai hektarų naujų miškų

Dalintis:

Lietuvoje miškai ne tik kertami. Mūsų šalies miškų įveisimui, priežiūrai ir apsaugai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“ šiemet skirta beveik 30 mln. Eur paramos. 

Antrą kartą – kur kas aktyvesni

Dėl paramos pagal KPP priemonės veiklos sritį pareiškėjai šiais metais galėjo kreiptis du kartus. Pirmajame paraiškų teikimo etape, kuris tęsėsi nuo kovo 1 d. iki balandžio 30 d., buvo gautos 39 paraiškos. Pareiškėjai tąkart prašė 814 440 Eur paramos ir planavo už šią sumą miškų plotais apsodinti 192 ha. Pirmajam paraiškų etapui buvo skirta 13 874 117 Eur paramos lėšų.

Antrą kartą paraiškas miškui įveisti buvo galima teikti nuo rugsėjo 2 d. iki spalio 31 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros specialistai džiaugiasi, kad šįkart pareiškėjai buvo kur kas aktyvesni: per du mėnesius pateiktos 66 paraiškos, jose prašoma suma siekia 1 383 570 Eur, o planuojamas apsodinti mišku plotas užima net 325 ha. Antrajam paraiškų etapui skirta 13 568 057 Eur paramos lėšų.

Ne tik parama, bet ir įsipareigojimai

Pagal KPP priemonės veiklos sritį remiamas miško įveisimas, mokant vienkartinę kompensacinę išmoką. Įveisto miško priežiūra, apsauga ir ugdymas remiamas, 12 metų mokant kasmetinę kompensacinę išmoką.

Pažymėtina, kad vasarį buvo pakoreguotos veiklos srities „Miško veisimas“ įgyvendinimo taisyklės. Jose nustatyti nauji didesni miško įveisimo, įveisto miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokų dydžiai, kurie galiojo pirmojo ir antrojo paraiškų rinkimo etapais.

Pareiškėjai, sėkmingai praėję atrankos etapus, ne tik gauna paramą, bet ir prisiima tam tikras atsakomybes. Pavyzdžiui, jie privalo mišką įveisti per tris artimiausius miško želdinimo sezonus (rudens sezoną iki einamųjų metų lapkričio 1 d., pavasario sezoną iki einamųjų metų liepos 1 d.) nuo paramos paraiškos pateikimo dienos. Be to, paramos gavėjas per 10 darbo dienų nuo miško įveisimo, tačiau ne vėliau kaip iki einamųjų metų, kai buvo įveistas miškas, lapkričio 1 d. NMA turi pristatyti želdinamų medžių rūšių pagrindinius miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikatus ar miško dauginamosios medžiagos savininko (pardavėjo) patvirtintas šių sertifikatų kopijas ir želdinamų medžių įsigijimo dokumentus.

Aktualūs reikalavimai, susiję su deklaracijomis. Paramos gavėjas, kol teiktina įveisto miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmoka, kiekvienais metais tiesioginių išmokų paraiškoje privalo deklaruoti įveisto miško plotą. Nedeklaravus įveisto miško, už kurį teikiama įveisto miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmoka, einamaisiais metais parama nemokama. Tiesioginių išmokų paraiškoje deklaravus mažesnį plotą už nurodytąjį paramos paraiškoje, įsipareigojimus privalu vykdyti veisiamo miško plote, už kurį yra patvirtinta parama.

Parama finansuojama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Užs. Nr. 7

Dalintis:

About Author

Rekomenduojami video:

Palikite komentarą