fbpx

ALBINA OSTROZOROVA (1958–2016)

Dalintis:

„Tarp mūsų gyvena pabaiga, ji visur atseka, – nesvarbu, kur nukeliautume, ji išnyra taip netikėtai, ir niekad negali žinoti, iš kurios pusės ji tave užpuls, nespėji nė jos pavidalo įžvelgti, neišmanai, kaip su ja kovoti“ (Vincas Mykolaitis-Putinas).
Birželio 3 dieną dieną į Amžinybę išėjo Žalgirių gimnazijos matematikos mokytoja Albina Ostrozorova. Laiko tėkmė pagailėjo padovanoti Albinai dar vieną gražią ir gėlėtą vasarą.Mokytojos Albinos gyvenimo kelias prasidėjo 1958 metais gruodžio 28 dieną Šilutės rajone. Norėjo tapti mokytoja ir šią svajonę įgyvendino 1977–1982 metais Šiaulių pedagoginiame institute, įgijo matematikos-fizikos mokytojos specialybę. Savo trisdešimt ketverius pedagoginio darbo metus Mokytoja atidavė ugdydama mokinius trijose darbovietėse: Sartininkų pagrindinėje mokykloje, „Aušros“ vidurinėje mokykloje ir nuo 2006 metų Žalgirių gimnazijoje. Užaugino tris dukras.Būdama be galo darbšti bei reikli ir sau, ir mokiniams, ji, kaip puiki savo dalyko žinovė, visas jėgas atidavė ne tik mokydama matematikos, puoselėdama bendražmogiškąsias vertybes, bet ir skatindama ugdytinius dalyvauti įvairiuose konkursuose, olimpiadose. Su meile Mokytoja prisimindavo visus savo buvusius auklėtinius, ypatingas ryšys ją siejo su užaugintais ir į gyvenimą išleistais abiturientais. Mokytojos stiprus dvasios traukos laukas suburdavo aplink ją visus: ir jau baigusius mokyklą, ir dar tebesimokančius, su meile ir pagarba apie Albiną kalbėjo ir mokinių tėvai, kai kurie iš jų jau buvę Mokytojos mokiniai ar auklėtiniai.Ne vienas galėjome pasisemti iš Albinos energijos, optimizmo ir stiprybės: ji visada veržėsi į didelius darbus ir aktyvią veiklą, kai buvo sunku, nesiguodė, nesiskundė, nedejavo, mokėjo santūriai išgyventi kasdienybės įtampą. Visada pasiruošusi patarti, padėti, ji buvo neabejinga kitų nelaimėms, sugebėdavo įkvėpti vilties ir pasitikėjimo.Netekome gražaus, darbštaus, padoraus ir išmintingo žmogaus. Klastinga liga pasiglemžė, lemtis išsivedė… Gal ten, kur saulė šviečia, gal ten, kur skausmo, rūpesčių nėra…Reiškiame užuojautą artimiesiems, kuriems lieka Išėjusiojo gerumo šviesa. Visi saugosime buvimo kartu atmintį. Žalgirių gimnazijos bendruomenė

Žymos:
Dalintis:

About Author

Skaitomiausias Tauragės krašto naujienų portalas

Palikite komentarą