Etikos sargai: savivaldybės administracijos direktorius supainiojo interesus

Dalintis:

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) lapkričio 18-osios posėdyje vienbalsiai nusprendė, kad Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorius Modestas Petraitis pažeidė iki 2019 m. gruodžio 31 d. galiojusio Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam atsiradus – nusišalinti.

Tyrimo duomenys rodo, kad pernai gruodį Tauragės rajono savivaldybės meras savivaldybės politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojams potvarkiu skyrė vienkartines pinigines išmokas šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga. Potvarkio priede, be kitų asmenų, buvo nurodyta ir Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Modesto Petraičio pavardė. Nustatyta, kad M.Petraitis šį dokumentą derino ir vizavo dokumentų valdymo sistemoje įvesdamas parinktį „pritarta“. VTEK nuomone, minėtasis potvarkis buvo tiesiogiai ir akivaizdžiai susijęs su M.Petraičio privačiais interesais, nes šio dokumento pagrindu jis gavo realios finansinės naudos – vienkartinę piniginę išmoką. Tai, kad M.Petraitis gautą piniginę išmoką šių metų gegužę grąžino savivaldybės administracijai, nekeičia fakto, kad pernai gruodį jis veikė interesų konflikto situacijoje. VTEK neturi duomenų, kad tarnautojas būtų nusišalinęs nuo šio, su juo pačiu susijusio dokumento vizavimo.

Atsižvelgdama į tyrimo metu nustatytas aplinkybes, VTEK siūlo Tauragės rajono savivaldybės merui inicijuoti prevencinių priemonių taikymą savivaldybės dokumentų rengimo procedūrose, siekiant užkirsti kelią Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų pažeidimams ateityje.

Nors meras ir turės „pamokyti“ savo partietį M.Petraitį, kaip daugiau nepažeidinėti etikos, jį patį vos prieš kelis mėnesius – šių metų rugpjūtį VTEK pripažino pažeidus tą patį įstatymą. Ir, beje, už tą patį „nusikaltimą“ – tą pačią nelemtąją kalėdinę premiją M.Petraičiui. Mat Dovydas Kaminskas negalėjo jos skirti, nes pagal tuo metu galiojusį įstatymą vienerius kalendorinius metus negalėjo skatinti asmens, supainiojusio viešuosius ir privačius interesus. O M.Petraitis 2019 metų liepą buvo pripažintas pažeidęs Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje nuostatas.

Tačiau vargu, ar toks etikos sargų pagrūmojimas privers politikus nors kiek raudonuoti. Šiemet, pasibaigus visiems draudimams premijuoti M.Petraitį, Tauragės meras D.Kaminskas kolegai buvo kaip reta dosnus – už nepriekaištingą darbą rūpinantis baseino statybomis skyrė jam jo atlyginimo dydžio premiją. M.Petraičio atlyginimas siekia 3234 Eur iki mokesčių.

Dalintis:

About Author

Laikraščio „Tauragės kurjeris“ redaktorė.

Rekomenduojami video:

Palikite komentarą