fbpx

Ar žinai?

Dalintis:

Pirmojo Tauragės miesto herbo – medžioklės tauro ragas raudoname fone – kūrėjas yra grafikas Rimtautas Gubavičius (1967 m.). Naują miesto herbą, labai panašų į ankstesnįjį sukūrė dailininkas Juozas Galkus. Lietuvos Respublikos Prezidentas šį herbą patvirtino 1997 m. kovo 3 d.
Tauragė – žymaus Lietuvos karinio veikėjo, pulkininko Aleksandro Bobinskio (1876–1938) gimtinė. Nuo 1921 m. gegužės jis ėjo Lietuvos karo technikos valdybos technikos viršininko padėjėjo pareigas, vėliau dirbo Aukštųjų karo technikos kursų telegrafo ir telefono kabineto vedėju. 1928-aisiais A.Bobinskis apdovanotas Gedimino III laipsnio ordinu. Iš Tauragės kilo ir mokslininkas Tomas Kairiūkštis (1925–2003) – gydytojas patologas fiziologas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras. Dirbo Eksperimentinės ir klinikinės medicinos, Lietuvos mokslų akademijos eksperimentinės medicinos ir onkologijos institute. Tauragės krašte, Treinojoje (dabar Lomiai), gimė rašytoja, poetė, literatūros tyrinėtoja, habilituota humanitarinių mokslų daktarė Birutė Baltrušaitytė (1940–1996). Jos kūryboje atsispindi Mažosios Lietuvos istorinės ir kultūrinės realijos. Žymiausi kūriniai – eilėraščių rinktinės „Žolynų prieglaudoj“, „Upių pradžioj“, novelių rinkinys „Po pietvakarių dangum“, apybraižų knyga „Mažosios Lietuvos moterys“. Skaudvilės krašto žvaigždė – pasipriešinimo sovietiniam režimui dalyvis Dainotas Habdangas (1932–1998). Būdamas mokinys 1951 m. Vasario 16-ąją Skaudvilėje iškėlė Lietuvos tautinę vėliavą. Už šį poelgį buvo nuteistas ir ištremtas. Gimtinėn grįžo po Stalino mirties – 1956-aisiais. Buvo medikas, istorikas, kraštotyrininkas. Skaudvilėje įkūrė pirmąjį kraštotyros muziejų. 1988-aisiais D.Habdangas Skaudvilėje įkūrė Sąjūdžio grupę ir dar kartą gimtajame miestelyje iškėlė trispalvę. 2007-aisiais 300 egzempliorių tiražu Kauno „Aušros“ leidykla išleido knygą „Dainotas Habdangas: kūrybinis palikimas ir atsiminimai“ (sudarytojas A.Dabulskis).    Tauragėje gimė ir rašytojas fantastas Kazys Paulauskas (1934 m.). Pirmasis jo mokslinės fantastikos romanas mini Tauragės kraštą – „Laukesos aitvaras“ (1992 m.). Yra išleidęs fantastinių apysakų rinkinių, mokslinės fantastikos darbų „Pasaulio paslaptys“, „NSO kasdienybė“. Tauragės rajone Lauksargių kaime 12 paskutiniųjų savo mokytojavimo metų dirbo žymus kraštotyrininkas Juozas Bicka (1900–1979). Dirbdamas užrašinėjo vietos padavimus ir sakmes, tyrinėjo Lauksargių apylinkių istoriją. 1938 m. išleido knygą „50 Mažosios Lietuvos padavimų“.    Tauragėje gimė ir smuikininkas, vargonininkas, chorvedys, pedagogas, kompozitorius Faustas Strolia (1931 m. vasario 28 d.). Kaip chorvedys ir vargonininkas ypač pasižymėjo Vokietijoje. Pasaulio lietuvių dainų švenčių dirigentas. Sukūrė dainų ir giesmių chorams. Iš Tauragės kilusi ir žymi grafikė, dailininkė Aspazija Surgailienė (1928 m.). Pasakų vaikams iliustratorė, estampų, ekslibrisų kūrėja.

Žymos:
Dalintis:

About Author

Skaitomiausias Tauragės krašto naujienų portalas

Palikite komentarą