Tauragės pilies rūmų ansamblis bus toliau renovuojamas

Dalintis:

Tauragės miesto urbanistikos ir architektūros akcentu pagristai laikoma Tauragės pilis. Iš tikro pilies čia niekados nebuvo. Nenagrinėsime kodėl šis pastatų ansamblis imtas vadinti pilimi. Tačiau kultūrine, visuomenine ir socialine prasme, jis jau seniai yra stiprus miestiečių traukos centras. Tauragės pilis pastaraisiais metais sulaukia vis ryškesnio valdžios institucijų dėmesio, yra renovuojama ir tvarkoma.
Senovė  Projektas, skirtas pasienio muitinei, kurią mes dabar vadiname pilimi, buvo paruoštas 1844 m. 1847 m. buvo pastatytas dviejų aukštų mūrinis pastatas, skirtas areštuotiesiems pasienyje. 1852 m. muitinės pastatas aptveriamas mūro tvora. Vėliau, 1866 m., ansamblis transformuojamas į pilies kalėjimą. Atsiranda bokštai, šaudymo angos, statinys įgauna romantizuotą renesansinės pilies architektūrinę formą, kuri išliko iki šiandien. Dabartis Tauragės pilis yra brangintina, saugotina miesto ir Žemaitijos materialiojo kultūros paveldo dalis. Dabar joje yra įsikūrusios kai kurios savivaldos institucijos, moksleivių kūrybos centras, moksleivių biblioteka ir „Santakos“ muziejus, „Fotogalerija“. Tikėtina, jog sutvarkius ir renovavus vidaus patalpas šiame architektūriniame ansamblyje ras prieglobstį ir kitos, su kultūrine veikla susijusios įstaigos ir visuomeninės organizacijos Pagrindinis vektorius Tauragės pilis ansamblyje pagrindinis visuomeninio kultūrinio gyvenimo vektorius yra „Santakos“ muziejus. Jis eksploatuoja 1010 kv. m plotą, turi 275 kv. m nuolatinių ekspozicijų, 99 kv. m parodų salių, 135 kv. m rinkinių saugyklą. Dabar muziejuje įrengtos etnografijos ir istorijos ekspozicijos, atvirų fondų tipo etnografijos ekspozicija, tautodailės salė, dvi šiuolaikinės gamtos skyriaus salės. „Santakos“ muziejaus fondą sudaro per 8 000 eksponatų. Pietiniame pilies ansamblio bokšte nuo 2003 m. įsikūrė fotografijos galerija, rytiniame – 2006 m. pradėta demonstruoti Istorijos skyriaus priešistorės laikotarpio ekspozicija. Per metus muziejuje vyksta 25-30 knygų reprezentacijų, parodų, paskaitų, fotomeno parodų etc. Restauruotas šiaurinis pilies bokštas 2007 m., restauravus trečiąjį, šiaurinį Tauragės pilies ansamblio bokštą, tarp apskrities kultūros darbuotojų, mokytojų ir eilinių  regiono centro miestelėnų kilo aršių diskusijų audra. Sakyta, kad naujoji rajono valdžia, palankiau vertinanti liberalumą, čia tarsi norėtų įrengti viešo maitinimo įstaigą, dailės darbų parduotuvę, vietinės valdžios iškilių aktų ir reprezentacijos salę arba suteikti bokštui kitą, miestelėnu požiūriu, jų poreikių neatitinkančią paskirtį. Tačiau nieko panašaus neįvyko.Vizijos, kurios taps realybe?.. Kalbintas „Santakos“ darbuotojas Vytautas Mažeika „Tauragės kurjeriui“ sakė, kad šiaurinį pilies ansamblio bokštą tikslinga skirti muziejaus reikmėms. Tokią mintį nuoširdžiai remia VPU Istorijos fakulteto dekanas profesorius Eugenijus Jovaiša, kuris mano, kad šiauriniame bokšte būtų prasminga įrengti Tauragės krašto (arba Šiaurės skalvių) priešistorės ir istorijos ekspoziciją. „Mums nereikia Samuelio Gogenhaimo tipo muziejų, – kalbėjo mokslininkas archeologas, – bet „Santaka“, jos funkcionalumas ir reikšmė, įrengus naują ekspoziciją, tikrai tvirtėtų, o istorinės atminties populiarinimas, akcentuojantis patriotinį mąstymą, įgautų naują lygmenį…“ Analogišką mintį pareiškė prieš keletą metų „Santakoje“ apsilankęs tuometinis Vokietijos ambasadorius Lietuvoje Detlofas von Bergas: „Plėtokite ir tausokite savo muziejų, valstybei sustiprėjus, pasistatysite ir reikalingų paminklų, bet koncentruokitės prie konkrečių darbų…“ Valdžia pritaria muziejaus plėtotei Rajono meras Robertas Piečia laikraščiui teigė, kad vilniečio E.Jovaišos, tiek daug metų, energijos ir kūrybinių ieškojimų atidavusio Žemaitijai, Lietuvai, Tauragės kraštui koncepcija dėl šiaurinio bokšto eksploatacijos merijai yra priimtina ir konstruktyviai nagrinėtina savivaldybės tarybos posėdžiuose. Tokią funkciją naujai restauruotoje Tauragės pilies ansamblio dalyje matytų ir rajono savivaldybės Kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Zenonas Komskis. Meras manytų, kad Šiaurės skalvių priešistorės ir istorijos bokšte, jo ekspozicijoje, galėtų būti kelios periodiškai keičiamos parodos, tuomet jis būtų patrauklus tauragiškiams ir svečiams iš užsienio.Direktorius turi daug rūpesčių Rajono savivaldybės administracijos direktorius Kęstutis Balašaitis „Tauragės kurjeriui“ sakė, kad pilies ansamblis ir toliau  bus restauruojamas. Kalbėta apie stogų remontą, pastatų ir juos bei bokštus jungiančių  sienų tinko remontą ir dažymą, vidinio pilies kiemelio sutvarkymą. Šiuose restauraciniuose darbuose dalyvaus UAB „Lietuvos paminklai“ ar kitos, viešus konkursus laimėjusios, rangovinės organizacijos. Dalį lėšų, 50-60%  pilies ansamblio remonto darbams, pagal pateiktus ir teigiamai įvertintus projektus, skiria Lietuvos kultūros vertybių apsaugos departamentas (KVAD). Kita dalis pilies remonto darbų kaštų – Tauragės rajono savivaldybės biudžeto investicijos.  2008 m. planuojami stogų ir fasadinių sienų remonto darbai kainuos per 680 000 litų. 480 000 litų skirs KVAD, o likusiąją dalį – savivaldybė. Vieši konkursai skelbiami ne tik restauravimo, bet ir projektavimo darbams, ekspertizėms  bei techninei priežiūrai atlikti. K.Balašaitis pabrėžė, kad naujasis KVAD direktorius Albinas Kuncevičius pagarbiai ir tolerantiškai žvelgia į tauragiškių norą pilies ansamblį kuo greičiau matyti kompleksiškai regeneruotą, atnaujintą. Tačiau, anot administracijos direktoriaus, ne visi darbai, ir ne visos svajonės realizuojamos, vėlgi dėl investicijų stygiaus, taip greitai, kaip kad tauragiškiams norėtųsi. Todėl, tarkime, pilies ansamblio vakarinio bokšto restauravimo darbai bus vykdomi tiktai 2009 ar 2010 m. Svarbus erdvės ir kultūros ženklas  Nedidelė, „Tauragės kurjerio“ atlikta, įtakingų pareigūnų, mokslininkų ir kultūros darbuotojų apklausa iliustruoja, kad miesto pilies ansamblis, kaip kultūros objektas ir ryškus erdvės (urbanistikos bei architektūros) ženklas, tikrai nėra paliktas likimo valiai. Jo keitimasis pagal kultūrinio paveldo restauravimo tradicijas atlieps  miestelėnų, specialistų bei svečių poreikiams bei lūkesčiams.

Žymos:
Dalintis:

About Author

Skaitomiausias Tauragės krašto naujienų portalas

Rekomenduojami video:

Palikite komentarą