fbpx

Gaurės mokykla valstybės apdovanojimui siūlo buvusį tremtinį Antaną Žemaitį

Dalintis:

Gaurės pagrindinė mokykla atsiliepė į kvietimą nusipelniusius valstybei asmenis siūlyti valstybės apdovanojimui. 100 tokių šviesuolių iš kiekvienos savivaldybės Prezidentė Dalia Grybauskaitė apdovanos Lietuvai minint valstybės šimtmetį Vasario 16-ąją.
Gaurės pagrindinė mokykla apdovanoti siūlo Gaurės krašto šviesuolį, buvusį tremtinį Antaną Žemaitį. A.Žemaitis – vienas iš tų, kurie ne savo noru pabuvojo šaltojoje Sibiro žemėje. Šiemet, spalio 25 d., jam sukaks 91-eri metai. Tai gyvenimo užgrūdintas, šviesios atminties, humoro jausmo nestokojantis žmogus.Gaurės mokyklos bendruomenė paminėjo du A.Žemaičio jaunystės nuotykius, dėl kurių jis skaudžiai nukentėjo. Kai Antanas mokėsi Kauno žemės ūkio technikume, su draugu padarė nusikaltimą. Jiems trūko popieriaus pogrindinei spaudai, o draugo kaimynas buvo Kėdainių rajono švietimo skyriaus vedėjas. Jiems pastebėjus, kad vedėjas parsivežė popieriaus (abitūros egzaminams) į namus, draugai ten „apsilankė“. Deja, popieriaus nerado, bet rašomojo stalo stalčiuje aptiko „naganą“ ir šovinių. Pistoletą draugai paėmė ir atidavė partizanams. Tačiau 1948 m. stribai ir milicija vieną partizaną iš to būrio suėmė ir rado pas jį tą pistoletą. Gal partizanas buvo stipriai kankinamas, gal gelbėdamas savo kailį stribams išdavė, iš kur gavo pistoletą. 1948 m. gegužės 11 d. Antanas buvo areštuotas. Prie šito nusikaltimo jam pridėjo dar ir kitą – 1945 m. Vasario 16-osios paminėjimą. Minėdami Vasario 16-ąją Antanas su draugais Kėdainių kapinėse ant nežinomo kareivio kapo padėjo gėlių, vainiką ir nusifotografavo. 1947 m. čekistai pas vieną jaunuolių rado tą nuotrauką, o ši visus ten buvusius išdavė. Taigi Antanui bylas sujungė ir 1948 m. prekiniai vagonai pajudėjo Vorkutos link, į Intos lagerius. Ten buvo įrengtos anglies kasimo šachtos, kuriose, pasak A.Žemaičio, „išgyventi padėjo tik jaunystė“. Iš lagerio Antanas su keletu draugų, išsikasę šulinį iš apačios į viršų, bandė bėgti. Pabėgo, bet laisve pasidžiaugė tik tris dienas. Tačiau jis viską atlaikė, viską ištvėrė ir į Lietuvą grįžo.Šviesuolio biografijaA.Žemaitis gimė 1926 m. spalio 25 d. Kėdainių apskrityje, Surviliškio vlsč., Kalnaberžės k. Šeimoje buvo vyriausias iš keturių vaikų. 1944 m. buvo įsirašęs į P.Plechavičiaus Lietuvos vietinę rinktinę. Po nacių areštų pabėgęs slapstėsi miškuose. Ten išbuvo, kol į Lietuvą įžygiavo sovietai. Vyresnių partizanų paprotintas, grįžo į miestą, persidarė asmens dokumentą, kuriame „pasijaunino“ dvejais metais, kad sovietai nepaimtų į karinę tarnybą. Studijavo Kauno geodezijos melioracijos technikume, vėliau dirbo Mažeikiuose. Ten aktyviai bendradarbiavo su vietiniais partizanais.1948 m. gegužės 11 d. buvo suimtas ir kaip politinis kalinys ištremtas į Intą. Lageryje išbuvo iki 1956 m. Bet į Lietuvą tais metais negrįžo. Kadangi visa jo šeima buvo ištremta į Krasnojarską, Antanas nutarė likti Intoje. Tais pačiais metais vedė, po poros metų susilaukė dvynių ir galiausiai į Lietuvą grįžo 1965 m. Grįžo į žmonos gimtinę Gaurę – miestelį Tauragės rajone.Apie A.Žemaitį rašė, jo prisiminimus spausdino laikraštis „Tremtinys“ (2017 m. sausio mėn.). 2017 m. kovo mėn. Tauragės r. visuomenei buvo surengtas susitikimas su šiuo garbingu žmogumi Tauragės tremtinių ir politinių kalinių muziejuje (2017 m. kovo 10 d. publikacija „Tauragės kurjeryje“). A.Žemaičiui padėkota socialinio kūrybinio projekto „Šviesuoliai“ metu (2017 m. lapkričio mėn.).A.Žemaičio dukra, šiuo metu gyvenanti Čekijoje, ruošiasi išleisti tėvo atsiminimų knygą. ***Raginame ir kitus siūlyti kandidatus valstybės apdovanojimui. Pasiūlymų el. paštu redaktore@kurjeris.lt arba tel. (8 446) 55 550 laukiame iki lapkričio 24 d. Pasiūlymus su motyvuotais kandidatų nuopelnų Lietuvai aprašymais pateiksime atsakingoms institucijoms.

Žymos:
Dalintis:

About Author

Skaitomiausias Tauragės krašto naujienų portalas

Palikite komentarą