Medaliai „Už nuopelnus Pagėgių kraštui“ – šešiems pagėgiškiams

Dalintis:

Vasario 16-ąją Pagėgiuose buvo didelė šventė – pažymėta Valstybės atkūrimo diena, atidarytas renovuotas Kultūros centro pastatas, apdovanoti iškiliausi savivaldybės žmonės. Šešiems Pagėgių kraštui labiausiai nusipelniusiems žmonėms įteiktas medalis „Už nuopelnus Pagėgių kraštui“, o iškiliam kraštiečiui profesoriui, habilituotam daktarui Vytautui Juodkaziui – Pagėgių garbės piliečio ženklas.
Įvertinti pedagogai, kultūrininkai, kraštotyrininkas ir girininkas  Medaliu „Už nuopelnus Pagėgių kraštui“ apdovanotas Algimanto Mackaus gimnazijos direktorius Vaclovas Navickas už kultūrinių renginių organizavimą ir vedimą, aktyvų dalyvavimą visuomeninėje veikloje, svarų indėlį akredituojant vidurinio ugdymo programą ir steigiant gimnaziją, krašto garsinimą ruošiant mokinius respublikiniam meninio skaitymo konkursui.Stoniškių kaimo kraštotyrininkas Bronius Bagdonas šiuo medaliu apdovanotas už užrašytas seniūnijos kaimų, įstaigų, organizacijų, asmenybių istorijas, siekiančias net XVIII amžių, fotografijose įamžintus šio krašto vaizdus ir išsamius jų aprašymus bei sukauptą istorinę medžiagą, kaimų žemėlapius ir schemas, už surinktą išsamią medžiagą apie senąjį, buvusios Prūsijos kaimą − Plaškius, už aktyvų dalyvavimą kultūrinėje ir visuomeninėje veikloje. Piktupėnų pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja Pagėgių savivaldybės tarybos narė, Kentrių kaimo bendruomenės pirmininkė Renutė Ona Andrijauskienė medaliu įvertinta už  rūpinimąsi žmonių socialine gerove, įgyvendintus projektus. Jurbarko miškų urėdijos Mociškių girininkijos girininkui Juozui Bendaravičiui medalis įteiktas už aktyvų dalyvavimą visuomeninėje veikloje, prisidėjimą prie gražių iniciatyvų įgyvendinimo − iš jo dovanoto ąžuolo išdrožtas stogastulpis su Šv. Florijono skulptūra stovi miesto parke. Ne vienerius  metus jis rūpinasi, kad mieste būtų pastatyta graži Kalėdų eglė.  Medaliu įvertinta Kultūros centro direktorės Svetlanos Jašinskienės ilgametė kultūrinė ir visuomeninė veikla, projektų įgyvendinimas, Pagėgių krašto garsinimas. S.Jašinskienės nuopelnai neįkainojami bendradarbiaujant su Tilžės akto signataro Jono Vanagaičio artimaisiais, padedant  įgyvendinti sumanymus, kad būtų išsaugotas jo atminimas apie svarų indėlį politinėje Mažosios Lietuvos veikloje. Ji organizavo Jono Vanagaičio ir Marijos Bruožaitytės-Vanagaitienės palaikų perlaidojimą Bitėnų panteone, atliko daug kitų šiam kraštui svarbių darbų. Pagėgių savivaldybės Kultūros centro administratorius, savivaldybės tarybos narys Alvydas Petras Dumbliauskas įvertintas už rūpinimąsi savivaldybės socialine, kultūrine gerove, už Pagėgių  savivaldybės atstovavimą bendradarbiaujant su Sovetsko miesto administracija bei Rusijos Federacijos Generaliniu konsulatu Klaipėdoje. Atsigręžti į gimtinę paskatino naujieji Pagėgių krašto patriotai Savivaldybės taryba sausio 26-ąją nusprendė už ypatingus nuopelnus kraštui Pagėgių garbės piliečio ženklą įteikti profesoriui, habilituotam daktarui Vytautui Juodkaziui. V.Juodkazis 1928 metais gimė Pagėgiuose ir čia gyveno iki vienuolikos metų. Šiuo metu profesorius yra Lietuvos mokslų akademijos narys, visuomeninis konsultantas. V.Juodkazis dirbo Lietuvos geologijos institute ir Vilniaus universitete, tyrė Baltijos šalių ir savo gimtojo krašto požeminį vandenį. Jis yra monografijų, knygų, vadovėlių, hidrogeologinių žemėlapių autorius. Praėjusiais metais V.Juodkazis visuomenei pristatė knygą, skirtą šeimai ir bičiuliams „Mažoji Lietuva – mano gimtinė“. Knygoje pateikė prisiminimus apie gyvenimą Pagėgiuose: tėvų dalyvavimą visuomeninėje ir politinėje veikloje; jų bendravimą su žymiais Mažosios Lietuvos žmonėmis – Martynu Jankumi, Enziu Jagomastu, Vydūnu ir daugeliu kitų veikėjų; apie tėvų auklėjimą, įskiepytą meilę gimtajam kraštui. Pats V.Juodkazis sako, jog dingstis atsigręžti į gimtojo krašto istoriją ir nors nežymia dalimi prisidėti prie kultūrinio paveldo išsaugojimo gimtajame krašte kilo, kai jis dalyvavo Martyno Jankaus muziejaus įkūrimo 20 metų jubiliejinėje šventėje Bitėnuose (2001 m.) ir poeto Algimanto Mackaus 70 gimimo metų sukakties minėjime Pagėgiuose (2002  m.). Teigia tuomet pajutęs, kad Pagėgių krašte vis dar gyva senųjų laikų dvasia, kad jo žmonės, padedami Lietuvos akademinės bendruomenės, ir toliau dirba labai svarbų darbą, puoselėdami krašto istoriją. V.Juodkazis daug vertingos medžiagos ir įvairių leidinių yra padovanojęs Viešajai bibliotekai, Kultūros centrui, Martyno Jankaus ir Algimanto Mackaus muziejams.

Žymos:
Dalintis:

About Author

Skaitomiausias Tauragės krašto naujienų portalas

Rekomenduojami video:

Palikite komentarą