fbpx

Nuo vėjo jėgainių antplūdžio lumpėniškiai ginsis ir teisme

Dalintis:

Vasario 22-ąją Lumpėnų ir Pagėgių seniūnijų gyventojai buvo pakviesti į susirinkimą dėl UAB „Amberwing“ ketinamo statyti vėjo jėgainių parko Pagėgių ir Lumpėnų seniūnijose poveikio aplinkai įvertinimo. Tačiau maždaug po dviejų valandų nuo susirinkimo pradžios susirinkusieji, likę nepatenkinti poveikio sveikatai įvertinimu, pakilo ir išėjo. Bendruomenė „Lumpėnų strazdas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kad būtų panaikinti kai kurie Pagėgių savivaldybės tarybos patvirtinti detalieji planai dėl vėjo jėgainių statybos.
Gyventojams bėdą užtraukė „vėjų rožė“ Vėjo jėgainių parko poveikio aplinkai dokumentus parengė ir pristatė UAB „Sweco Lietuva“ atstovai. Nesklandumai prasidėjo susirinkimo pradžioje – susirinkimo dalyviai nesutiko registruotis, kad jų parašai nebūtų užskaityti kaip pritarimas statyboms, todėl svečiai darė susirinkimo vaizdo įrašą. Susirinkimą filmavo ir bendruomenė „Lumpėnų strazdas“. Susirinkusieji nuolat šurmuliavo, replikavo, o svečiai ramino, norėjo ramiai išdėstyti sukauptą tyrimo medžiagą, nes jiems už šį darbą mokama, o po to – nors ir tvanas. „Sweco Lietuva“ atstovas Vytautas Bielickas neslėpė, kad rengiant vėjo jėgainių parko įtakos aplinkai įvertinimą įvairios situacijos modeliuojamos kompiuteriu.Susirinkime kalbėta apie 30-ies vėjo jėgainių ir transformatorių pastotės statybą Lumpėnų ir Pagėgių seniūnijose. Tai „Amberwing“ užmojai, o kiek jų šiame krašte dar statys „Energogrupė“, „Vėjo gūsis“, „Vėjo vatas“, „Baltijos vėjas“, niekas negali pasakyti. Gyventojai nerimauja, kad šiame Tauragės apskrities pakraštyje bus iš viso pastatyta 200 vėjo jėgainių. Kaip susirinkime sakė „Sweco Lietuva“ atstovas, šiam kraštui su vėjo jėgainėmis „pasisekė“ dėl regiono „vėjų rožės“ – vėjingos teritorijos. Poveikis bestuburiams, žinduoliams ir kitiems gyviams – nereikšmingas Kodėl būtent čia braunamasi su vėjo jėgainėmis, matyti pažvelgus į šalies vėjingumo žemėlapį. Pagėgių savivaldybėje dar laikomasi šiokių tokių atstumų, jėgainės nebeplanuojamos prie pat sodybų, kaip buvo Tauragės rajone, bet gyventojai vis tiek kratosi jų kaimynystės. Kiekvieno, pasisakančio už jėgainių statybą arti sodybų ir gyvenviečių, jie klausia: „Ar norėtumėte, kad prie namų ūžtų vėjo malūnas, ar nebijotumėte ir nematomo poveikio, ne tik triukšmo ir šešėliavimo“? Sąžiningas atsakymas iš anksto numanomas – prie savo namų vėjo jėgainių nenorėtų niekas.Parengta poveikio vertinimo aplinkai ataskaita – didžiulė knyga. Joje teigiama, kad vėjo jėgainių poveikis bestuburiams, ichtiofaunai, herpetofaunai ir žinduoliams traktuojamas kaip nereikšmingas.Išgirdę tai susirinkusieji suūžė:– Mes visi – bestuburiai!?– Vėjo jėgainių statytojams nerūpi, kad žmonėms sutrinka širdies ritmas, kad negalime miegoti, dvesia veršiai, išsilaksto bitės!– Kodėl siekiant naudos bloginama mūsų gyvenimo kokybė!? Sudarkytą kraštovaizdį siūlo taisyti sodinant medžius, tvarkant kapines Gyventojai labiausiai skundžiasi dėl triukšmo, šešėliavimo, baiminasi infragarso ir elektromagnetinio lauko poveikio. Tačiau poveikio aplinkai vertinime konstatuota, kad arba jo nėra, arba jis labai menkas. Teigta, kad vėjo jėgainės Lumpėnų ir Pagėgių seniūnijose nuo gyvenamųjų namų bus statomos tokiu atstumu (482–1436 m), kad gyventojai poveikio nejaus.Pasak pristačiusiųjų vėjo jėgainių poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, iš visų vietinių gyvių nuo jų gali nukentėti tik laukinės žąsys – besisukantys jėgainių sparnai gali jas traiškyti per migraciją. Siūloma išeitis – uždrausti gyventojams arti jėgainių sėti javus… O jėgainių sugadintą kraštovaizdį siūloma taisyti sodinant medžius ir tvarkant senas kapines…Susirinkimo dalyviai reikalavo, kad vėjo jėgainių statytojai nuo gyvenviečių, vienkiemių pasitrauktų tris kilometrus. Bet statytojai to negirdėjo, o „Sweco Lietuva“ atstovams rūpėjo tik pristatyti poveikio aplinkai ataskaitą. Kažin ar bus atsižvelgta į dviejų Lumpėnų bendruomenių ir vietinio gyventojo Alvydo Mikašausko pasiūlymus atitolinti vėjo jėgaines nuo gyvenviečių ir sodybų. Kai susirinkime A.Mikašauskas piktinosi dėl didelių leistinų triukšmo normų, kad būstenaktį gali būti jaučiamas 45 decibelų triukšmas, iš jo „Sweco Lietuva“ atstovas tik pasišaipė:– Jūs šaukiate bent 60 decibelų stiprumu! Vėjo jėgainės – kam gėris, o kam blogis? Agituojant už vėjo jėgaines deklaruojama, kad tai didelis gėris, nes mūsų šalis iki 2020 metų penktadalį elektros energijos turi pagaminti naudodama atsinaujinančius energijos šaltinius, kad juos naudojant mažėja aplinkos tarša. Tai tiesa, bet gyventojai nėra nusiteikę dėl to nukentėti, siūlo jėgaines statyti ne mažesniu kaip trijų kilometrų atstumu. Bet statytojai prisipirko ar išsinuomojo žemių arti sodybų, be to, ten statydami patiria mažiau išlaidų, nes nutiesti keliai, elektros perdavimo linijos. Nereikia pamiršti, kad vėjo jėgainės – geras verslas; gaunama Europos Sąjungos parama, vien už supirktą kilovatvalandę mokama daugiau nei litas!Po susirinkimo „Tauragės kurjerio“ kalbinta neseniai įsikūrusios bendruomenės „Lumpėnų strazdas“ pirmininkė Gražina Jankauskienė sakė, kad žmonės iš susirinkimo išėjo nusivylę.– Jie turėjo pristatyti tą ataskaitą, o ką galvojame mes, jiems nerūpėjo. Mums neįdomu buvo klausytis apie rotoriaus dalis, todėl išėjome. Vėjo jėgainių statytojai nieko nepaiso – netgi Lumpėnų ir Piktupėnų mokyklos iš visų pusių bus apstatytos vėjo jėgainėmis. Ginsimės teismuose, – sakė G.Jankauskienė.

Žymos:
Dalintis:

About Author

Skaitomiausias Tauragės krašto naujienų portalas

Palikite komentarą