Pagėgių savivaldybės taryboje – nuo milijonierių iki skolininkų

Dalintis:

Kiekvieną rudenį (iki spalio 1 dienos) Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) paskelbia turto deklaracijų duomenis. Atskleidžiami tik tam tikrų visuomenės narių turtai. Savivaldybės nariai ir jų sutuoktiniai irgi privalo pildyti turto deklaracijas. „Pagėgių žinios“ domėjosi, ar turtingi Pagėgių savivaldybės gyventojams atstovaujantys vietos politikai.
TurtingiausiejiTurtingiausias šios kadencijos tarybos narys yra koalicijos „Pagėgių kraštui, Pagėgių ateičiai, Pagėgių žmonėm“ atstovas Remigijus Kelneris. Jis teigia turįs nemažai skolų – 1796952 Lt. Bet jo turimas nekilnojamasis turtas yra 160050 Lt vertės, dar 169703 Lt verti žemės sklypai, politiko turimų pajų vertė sudaro 3258128 Lt, o kredito įstaigose ir ne tik jis laiko 327943 Lt piniginių lėšų. Tiesa, politiko automobilis vertas vos 1000 Lt. Tačiau jo sutuoktinės Dalios Kelnerienės transporto priemonė įvertinta 8000 Lt. Moteris deklaravo turinti pajų už 109425 Lt ir 7905 Lt piniginių lėšų. Atėmus įsiskolinimus ši šeima valdo turto už 2245202 Lt. „Tvarkietis“ Bronislovas Budvytis teigia prikaupęs turto už 1213150 Lt. Turimą nekilnojamąjį turtą politikas įvertino 350000 Lt, žemės sklypus – 1820 Lt, transporto priemonę – 48000 Lt, akcijas – 484350 Lt, pajus – 300 Lt, kitus registruotinus daiktus, meno kūrinius ir juvelyrinius dirbinius – 3000 Lt. Šis politikas turi 232700 Lt piniginių lėšų, prie kurių reikėtų pridėti kažkam paskolintus 92980 Lt. Bet B.Budvytis teigia turįs ir 50000 Lt skolą. Jo sutuoktinė Virginija Budvytienė irgi pasiturinti – deklaravo turto už 132 400 Lt. Moteris skolų neturi, turi 115000 Lt vertės nekilnojamojo turto, 15000 Lt vertės automobilį, 2300 Lt grynųjų pinigų ir 100 pajų. Tad bendras šios šeimos turtas sudaro 1295550 Lt.Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis deklaravo 2013-aisiais turėjęs negrąžintų skolų už 30 tūkst. Lt. Politiko valdomas nekilnojamasis turtas įvertintas 139606 Lt, žemės sklypai – 2336 Lt, akcijos – 50000 Lt, kiti registruotini daiktai, meno kūriniai ir juvelyriniai dirbiniai – 8905 Lt, piniginės lėšos sudarė 68547 Lt. Mero sutuoktinė Laimutė Komskienė skolų teigia neturinti. Jos nekilnojamasis turtas vertas 260000 Lt, automobilis – 13278 Lt, akcijos – 50000 Lt, moteris turi ir 899 Lt piniginių lėšų. Bendras mero šeimos turtas, atmetus skolą, – 563571 Lt. Koalicijai atstovaujantis Romualdas Jarusevičius yra pasiskolinęs ir negrąžinęs 63278 Lt. Šiam politikui priklausantis nekilnojamasis turtas įvertintas 250833 Lt, žemės sklypai – 39695Lt, akcijos – 116650 Lt, kiti registruotini daiktai, meno kūriniai ir juvelyriniai dirbiniai – 4000 Lt, piniginės lėšos sudaro 35530 Lt. Nuo vyro politiko neatsilieka ir jo sutuoktinė Daiva Jarusevičienė, pasiskolinusi ir negrąžinusi 70 tūkst.Lt, bet deklaravusi nekilnojamojo turto už 2500 Lt, žemės sklypų – už 72445 Lt, akcijų – už 45350Lt, kitų registruotinų daiktų, meno kūrinių ir juvelyrinių dirbinių – už 80992 Lt. Moteris turi 28708 Lt piniginių lėšų. Atėmus skolas, ši šeima valdo turto už 543425 Lt. Skolos žmonai, turtas – pusiau Gerokai prasiskolinusi, pagal turto deklaraciją, yra partijos „Tvarka ir teisingumas“  narė Viltė Miškinienė, deklaravusi 21704 Lt nepriteklių. Politikė yra pasiskolinusi ir negrąžinusi 74204 Lt, o jos nekilnojamasis turtas vertas 42500 Lt, piniginių lėšų ši tarybos narė teigia šiek tiek vis tik turinti (10000 Lt). Jos sutuoktinis Algimantas Miškinis deklaravo turįs negrąžintų skolų (2713 Lt). Tačiau šio vyro turtai didesni nei sutuoktinės: nekilnojamasis turtas įvertintas kaip ir žmonos – 42500 Lt, bet jis turi 22600 Lt vertės automobilį ir 10000 Lt piniginių lėšų. „Tvarkietė“ Kristina Dvarvytienė deklaravo 25424 Lt vertės nekilnojamąjį turtą, 6969 Lt vertės žemės sklypą, 18000 Lt vertės automobilį ir 60975 Lt piniginių lėšų. Politikė pranešė turinti negrąžintų skolų už 13500 Lt. Jos sutuoktinis Zigmantas Dvarvytis pranešė turįs 16863 Lt vertės nekilnojamojo turto, 5500 Lt vertės automobilį ir 46 tūkst. Lt grynųjų pinigų.„Tvarkietis“ Vytautas Stanišauskas  deklaravo valdąs 132000 Lt vertės nekilnojamąjį turtą, 12207 Lt vertės žemės sklypus ir turįs 15 tūkst. Lt piniginių lėšų. O jo sutuoktinėZita Stanišauskienė prisipažino skendinti skolose. Jos deklaracijoje nurodyta  pasiskolintų ir negrąžintų lėšų suma – 42132 Lt. Politiko žmona turi 2 tūkst. Lt vertės automobilį ir 5 tūkst. Lt piniginių lėšų.Žmona pasitiki labiauPartijos „Tvarka ir teisingumas“ narys Valdas Armonas teigia turįs turto tik už  27000 Lt, iš kurių 16 tūkst. Lt sudaro transporto priemonė, 11 tūkst. Lt – piniginės lėšos. Kur kas turtingesnė šio tarybos nario sutuoktinė Rasa Armonienė, deklaravusi turto už 75772 Lt. Moteris turi 10 tūkst.Lt grynųjų pinigų, 5772 Lt vertės žemės sklypą ir pastatų už 60 tūkst.Lt. Socialdemokratų partijos atstovas Eugenijus Dargužas pranešė turįs 2000 Lt vertės automobilį ir 10000 Lt piniginių lėšų, o jo sutuoktinė Kristina Dargužienė – 3000 Lt vertės automobilį ir 21000 Lt grynųjų. Dar vienas šios partijos atstovas Alvydas Petras Dumbliauskas – turtingesnis. Politikas deklaravo 2013 m. turėjęs 33461 Lt vertės nekilnojamąjį turtą, 34900 Lt vertės automobilį ir 30000 Lt piniginių lėšų (iš viso – 98 361 Lt). Šio politiko sutuoktinė Albina Dumbliauskienė pranešė turinti 7858 Lt vertės nekilnojamojo turto ir 169853 Lt piniginių lėšų (iš viso – 177711 Lt). Dar vienas šios kadencijos „tvarkietis“ Antanas Levickas turto deklaravo nedaug: 12810 Lt vertės automobilį ir 12020 Lt piniginių lėšų (iš viso – 24 830 Lt). Politiko sutuoktinė Irena Levickienė kur kas turtingesnė – patvirtino valdanti 182360 Lt vertės nekilnojamojo turto, 11100 Lt vertės žemės sklypų ir turinti 15085 Lt piniginių lėšų (iš viso – 208 545 Lt).Skolininkai „Darbo partijos“ atstovas šios kadencijos taryboje Algis Grublys skendi skolose: jo pasiskolintos ir negrąžintos lėšos sudaro 128340 Lt. Politikas teigia turįs nekilnojamojo turto už 40 tūkst. Lt, žemės sklypų už 16 tūkst. Lt, automobilį už 15 tūkst. Lt ir 35 tūkst. Lt piniginių lėšų.„Tvarka ir teisingumas“ partijos narys Mečislovas Ramanauskas paskelbė esąs pasiskolinęs ir negrąžinęs 120 tūkst. Lt. Politiko nekilnojamasis turtas įvertintas 80 tūkst.Lt, žemės sklypai – 8 tūkst. Lt, automobilis – 3 tūkst.Lt.Viskas – vyruiParlamentaro sūnaus, „tvarkiečio“ Kęstučio Komskio šeimoje visas turtas – vyro rankose. Jo sutuoktinė Kristina Žilytė-Komskienė pranešė deklaruotino turto neturinti. Šeimos nekilnojamasis turtas įvertintas 50000 Lt, žemės sklypai – 301686 Lt. Komskiai turi 18070 Lt piniginių lėšų ir 69636 Lt negrąžintų skolų. Koalicijos „Pagėgių kraštui, Pagėgių ateičiai, Pagėgių žmonėm“ atstovas Vladimiras Gorodeckis irgi visą turtą deklaravo asmeniškai. Jo sutuoktinė Natalija Gorodeckaja pranešė jokio turto neturinti. Šeimos nekilnojamasis turtas įvertintas 210000 Lt, žemės sklypas – 6600 Lt, transporto priemonės 6000 Lt. Piniginių lėšų šio politiko šeimoje – 20 tūkst.Lt, mat jis deklaravo turįs 60 tūkst.Lt piniginių lėšų, iš kurių 40 tūkst. Lt – pasiskolintos ir negrąžintos.VidutiniokaiDar vienas partijos „Tvarka ir teisingumas“ narys Sigitas Stonys 2013-aisiais turėjo 80540 Lt vertės nekilnojamojo turto, 15824 Lt – žemės sklypų, 3700 Lt vertės kitų registruotinų daiktų, meno kūrinių ir juvelyrinių dirbinių, 57 000 Lt piniginių lėšų ir 3800 Lt vertės automobilį. Kartu politikas deklaravo pasiskolinęs ir negrąžinęs 25000 Lt skolos. Tuometinė jo sutuoktinė Snieguolė Stonienė pernai deklaravo turinti 12000 Lt vertės automobilį ir 4000 Lt piniginių lėšų. Jo bendrapartietė Renutė Ona Andrijauskienė deklaravo  2013 metais turėjusi turto už 156000 litų. Iš jų 136000 Ltįvertintas nekilnojamasis turtas, 19000 Lt– žemės sklypai, 1000 Lt – automobilis. Dar vienas tarybos „tvarkietis“ Stanislovas Bagdonas teigia turįs turto už 184004 Lt: 7600 Lt sudaro žemės sklypo vertė, 16500 Lt vertės automobilis bei 159904 Lt piniginių lėšų. Jo sutuoktinė Birutė Bagdonienė deklaravo turto už 53083 Lt: 13893 Lt – žemės sklypų ir 39190 Lt turimų piniginių lėšų. Partijai „Tvarka ir teisingumas“ priklausantis Alvydas Montrimas teigia turįs 21266 Lt vertės nekilnojamąjį turtą ir 7988 Lt vertės žemės sklypų. Jo sutuoktinė Rita Montrimienė – dar kuklesnė: deklaravo turinti tik 978 Lt vertės žemės sklypą. Antrasis tarybos „darbietis“ (iš viso taryboje šios partijos atstovų yra du) Edgaras Kuturys deklaravo valdąs 135000 Lt vertės nekilnojamąjį turtą, turįs 17566 Lt vertės žemės sklypų, 22200 Lt vertės automobilį, 10450 Lt vertės kitų registruotinų daiktų, meno kūrinių ir juvelyrinių dirbinių bei 74000 Lt piniginių lėšų. Politiko sutuoktinė Tatjana Kuturienė deklaravo turinti žemės sklypų už 130000 Lt ir 2000 Lt piniginių lėšų.Koalicijos narys Petras Ubartas jokių skolų deklaruoja neturįs. Turimą nekilnojamąjį turtą politikas įvertino 31576 Lt, žemės sklypus – 9924 Lt, transporto priemonę – 37300 lt, kitus registruotinus daiktus, meno kūrinius ir juvelyrinius dirbinius – 308 Lt. Taip pat politikas teigia turįs 45960 Lt grynųjų. Jo sutuoktinė Benigna Ubartienė deklaravo 15 tūkst. Piniginių lėšų, akcijų už 10 tūkst. Lt, automobilį už 12 tūkst. Lt ir 90 tūkst. Lt vertės nekilnojamojo turto. Bendras šeimos turtas vertas 252 068 Lt.

Žymos:
Dalintis:

About Author

Skaitomiausias Tauragės krašto naujienų portalas

Rekomenduojami video:

Palikite komentarą